Význam slova "krú" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 39 výsledkov (1 strana)

 • krucifix

  I. -u m. kríž s podobou ukrižovaného Krista

  II. i kruci cit. subšt. vyj. zahrešenie

 • kruh -u m.

  1. geom. plocha ohraničená kružnicou

  2. útvar podobný kruhu al. kružnici; koleso: olympijské k-y, nakresliť k., stáť v k-u;
  k-y pod očami tmavšie priehlbiny;
  geogr. polárny k.

  3. predmet v podobe kruhu al. kružnice, koleso: drôtený k., cvičenie s k-om s obručou;
  hrnčiarsky k.;
  k-y gymnastické náradie

  4. iba jedn. skupina ľudí spojená rodinnými, priateľskými al. záujmovými zväzkami: rodinný k.;
  k. milovníkov umenia

  5. iba mn. kruhy skupina ľudí spojená profesionálnymi záujmami, najmä jej predstavitelia: finančné, cirkevné k-y

  kniž. začarovaný, bludný k. situácia bez východiska;
  k. sa uzavrel a) vec sa zavŕšila, skončila b) ukázala sa súvislosť začiatku a konca niečoho;

 • kruhovito, kruhovite prísl.;

 • kruhovitosť -i ž.

 • kruhovitý príd. kt. má podobu kruhu: k. otvor, k-é ozdoby;

 • kruhový príd. k 1, 2: k-á základňa;
  k-á píla v podobe kruhu;
  motor. k. objazd do kruhu;

 • krumpeľ -pľa m., krumpľa -e -pieľ/-plí ž. obyč. mn. hovor. al. expr. zemiak;

 • krumpľový príd.: k-á polievka

 • krúpa -y obyč. mn. krúpy krúp ž.

  1. nahrubo zomleté zrno: jačmenné k-y

  2. ľadovec: k-y padajú;

 • krupica -e ž. na hrubšie zomletá pšenica: pren. snehová k. zrnitý sneh;

 • krupička -y ž. zdrob.: detská k.

 • krupicový, krupičný príd.: k-ové halušky;
  k-čná kaša;

 • krúpka -y obyč. mn. krúpky -pok ž.

  1. zdrob. k 1, 2

  2. krúpy: dať k-y do polievky;

 • krúpkový príd.: k-á polievka

 • krupobitie -ia s. ľadovec, krúpy;

 • krupón -u m. garb. koža zbavená menejcenných okrajov: k. na podrážky;
  spracovať k.

 • krúpový príd. k 1: k-á kaša;

 • krušno prísl. i vetná prísl.: k. doliehať;
  je mu k. (na duši);

 • krušnosť -i ž.

 • krušný príd. ťažiaci, ťažký; smutný: k. život;
  k-é časy;

 • krušpán -u m. záhr. ker s drobnými stále zelenými lesklými lístkami, boleráz, buxus, bot. k. vždyzelený Buxus sempervirens

 • opak. krútievať -a

  // krútiť sa

  1. robiť kruhový pohyb, otáčať sa, točiť sa: kolesá sa k-ia, kolotoč sa k-i, k. sa naprázdno;

  2. meniť vzhľad, smer ap., skrúcať sa, točiť sa: doska sa k-i šúverí;
  chodník sa k-i hadí

  3. hovor. usilovne pracovať, chodiť okolo niečoho, niekoho, točiť sa: k. sa po dome;
  k. sa okolo žien

  4. rozvíjať sa (v reči): rozhovor sa k-i okolo počasia

  k-i sa mu hlava;
  svet, všetko sa s ním k-i má závrat;
  (ne)vedieť, ako sa → svet k-i;

 • opak. krútievať sa

 • krútiť -i nedok.

  1. uvádzať do kruhového pohybu, otáčať, točiť: k. kormidlo, k. gombík na rádiu, k. kľukou;
  pes k-i chvostom vrtí

  2. vykrúcať, skrúcať, zakrúcať: k. si fúzy, vlasy

  3. otáčaním, stáčaním zhotovovať: k. píšťalku;
  k. cigaretu šúľať

  k. hlavou nad niečím a) čudovať sa b) nesúhlasiť;
  expr. k. s niekým ovládať ho;

 • krútňava -y -ňav ž. vír: k-y Váhu;

 • kruto prísl.: k. zaobchádzať s niekým;

 • krutosť -i ž.

 • krutovláda -y -vlád ž. despotizmus, tyrania, hrôzovláda: cárska k.

 • krutý príd.

  1. nemilosrdný, neúprosný, ukrutný; svedčiaci o tom: k. nepriateľ;
  k. osud;
  k-é zaobchádzanie

  2. expr. tuhý; veľký: k-á zima;
  k-á bolesť;

 • krúžalka -y -liek ž. odkrojené koliesko zemiaka, jablka ap.

 • kružidlo -a -diel s. pomôcka na rysovanie kružníc al. oblúkov

 • krúžiť -i nedok.

  1. pohybovať v kruhu: k. zápästím;
  k. zástavkami pri signalizácii ap.

  2. pohybovať sa v (čiastočnom) kruhu: lietadlo k-i nad mestom

 • krúživo prísl.

 • krúživý príd. sprevádzaný krúžením: k. let;

 • krúžkovať nedok. označovať (vtáky) krúžkami na nohe (na výskumné ciele): k-nie poštových holubov

 • krúžkový príd.: k-á činnosť

 • krúžľať -a nedok. strúhať, krájať (na kolieska)

 • kružnica -e -níc ž. geom. krivka, ktorej body majú rovnakú vzdialenosť od stredu

 • krúžok -žka/-žku m.

  1. zdrob. k 2, 3: nakresliť k.;
  zlatý k., k-y na záclony

  2. záujmová skupina: divadelný k.;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV