Význam slova "kontra" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 27 výsledkov (1 strana)

 • kontra

  I. -y ž.

  1. hud. tón o 3 oktávy nižší od zákl. tónu

  2. hovor. oponovanie v kartách

  dať k-u kontrovať

  II. spoj. priraď. vyj. vzťah protikladnosti: zápas Inter k. Slovan

 • kontrabas -u m. najväčší sláčikový hud. nástroj s hlbokým tónovým rozsahom, basa: hrať na k-e;

 • kontrabasista -u m. hudobník hrajúci na kontrabase;

 • kontrabasistka -y -tiek ž.

 • kontrabasový príd.

 • kontrakcia -ie ž. odb. sťahovanie, stiahnutie, skracovanie, skrátenie: geol. k. hornín;
  fyziol. svalová k. zmršťovanie;
  lingv. k. slabík

 • kontrakt -u m. zmluva: k. na dodávku ropy;
  k-y medzi výrobcami a obchodnými organizáciami;

 • kontraktácia -ie ž. uzavieranie kontraktov;

 • kontraktačný príd.

 • kontraktový príd.

 • kontraproduktívne prísl.: pôsobiť k.;

 • kontraproduktívnosť -i ž.

 • kontraproduktívny príd. publ. majúci opačný účinok, dosah: k-a propaganda; argument sa ukázal ako k.;

 • kontrapunkt -u m. hud. súčasný pohyb niekoľkých hlasov al. tónov melodicky a rytmicky samostatných; náuka o ňom

 • kontrarevolúcia -ie ž. polit. úsilie zacielené proti výsledkom revolúcie;

 • kontrarevolučne prísl.;

 • kontrarevolučnosť -i ž.

 • kontrarevolučný príd.: k. puč;

 • kontrarozviedka -y -dok ž. súčasť voj. sily zameraná na boj proti nepriateľskej špionáži

 • kontráš -a m. 2. huslista v ľud. hudbe, kapele

 • kontrašpionáž -e ž. činnosť zacielená proti nepriateľskej špionáži;

 • kontrašpionážny príd.: k-a služba

 • kontrast -u m.

  1. úplná odlišnosť, protiklad, opak: farebný k., k. medzi ideálnym a reálnym

  2. pomer najhlbšieho tieňa a najvyššieho jasu na fot. snímke, obrazovke ap.: zvýšiť k.

  byť v k-e kontrastovať;

 • kontrastne prísl.;

 • kontrastnosť -i ž.

 • kontrastný príd.: k-á látka na dosiahnutie kontrastu (pri röntgenovaní);

 • kontrastovať nedok. byť v kontraste (význ. 1), pôsobiť kontrastne: bieda k-júca s prepychom

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV