Význam slova "komu" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 15 výsledkov (1 strana)

 • komúna -y -mún ž. združenie ľudí na zákl. spoločného vlastníctva: založiť k-u;
  Parížska k. prvá revolučná vláda s účasťou proletariátu (1871);

 • komunál -u L -e m. hovor. (prv) komunálny podnik: pracovať v k-e

 • komunálny príd. kt. je v právomoci obcí al. miest: k. podnik, k-e služby;
  k. odpad domový;
  k-e voľby do miestnych samosprávnych jednotiek;

 • komunikácia -ie ž.

  1. cesta, po kt. sa uskutočňuje doprava: vybudovať sieť k-ií

  2. obyč. mn. ver. doprava; spojenie dopr. prostriedkami: mestské k-ie

  3. dorozumievanie; (rečový) dorozumievací styk: k. medzi ľuďmi;
  jazyk ako nástroj k-ie;
  spoločenská k.;
  prostriedky spoločenskej k-e;

 • komunikačný príd.: k. uzol;
  masové k-é prostriedky hromadné oznamovacie prostriedky;

 • komunikatívny príd.: lingv. k-a funkcia jazyka dorozumievacia

 • komuniké neskl. s. úr. správa: záverečné k., vydať, podpísať k. (pri polit. rokovaniach)

 • komunikovať nedok. i dok. dorozumie(va)ť sa, byť v spoločenskom spojení: k. prostredníctvom telefónu

 • komunista -u m. stúpenec komunizmu; člen komunistickej strany;

 • komunistický príd.: k-á ideológia, strana;
  K. manifest (z r. 1848);

  komunisticky prísl.

 • komunistka -y -tiek ž.;

 • komunita -y ž. odb. spoločenstvo, pospolitosť: k. mravcov;
  sociol. spoločenstvo ľudí v istom priestore tvoriace obyč. samosprávnu jednotku: rehoľná k. spoločenstvo jedného kláštora

 • komunizmus -mu m.

  1. utopistické učenie o sociálne spravodlivej spoločnosti, o všeobecnej rovnosti

  2. marxisticko-leninské učenie o spoločenskom vlastníctve výr. prostriedkov a odmeňovaní podľa potrieb; ideológia vychádzajúca z tohto učenia

  3. polit. prax strán a režimu uplatňujúcich túto ideológiu;

 • komúnový príd.

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV