Význam slova "kolo" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 42 výsledkov (1 strana)

 • kolo -a kôl s.

  1. kruh (tancujúcich): krútiť sa v k-e, vziať dievča do k-a do tanca

  2. ľud. tanec v pravidelnom kruhu: srbské, rumunské k., tancovať k.

  3. okruh bežeckej dráhy: zabehnúť 5 kôl

  4. časť šport. al. iného (súťažného) podujatia: krajské k. súťaže, vypadnúť v druhom k-e;
  prvé k. kupónovej privatizácie;
  druhé k. rozhovorov etapa konania;

 • kolobeh -u m. pohyb v kruhu, obeh; opakovanie, striedanie javov: k. vody v prírode;
  k. ročných období, k. dejín, života

 • kolobežka -y -žiek ž. det. dvojkolesové vozidlo s kormidlom poháňané odrazom nohy

 • kolofónia -ie ž. živica ihličnatých stromov použ. pri spájkovaní, pri výr. náterových hmôt ap.: natrieť sláčik k-ou

 • koloid -u m. chem. látka tvoriaca sústavu jemne rozptýlených pevných čiastočiek v kvapaline (napr. glej, želatína);

 • koloidný príd.: k. roztok;
  k-á chémia

 • kolok2 -lka m.

  1. kužeľovitá drevená figúrka, kt. sa pri hre zráža guľou;
  k-y súbor týchto figúrok: stavať k-y

  2. mn. kolky hra s týmito figúrkami: hrať k-y, preteky v k-och

  kolok1 -lku m. cenina ako doklad o zaplatení úr. poplatkov: nalepiť k. na žiadosť;

 • kolokviový, kolokvijný príd.

 • kolokvium -ia D a L -iu s.

  1. odb. porada, seminár (často so zahraničnou účasťou): medzinárodné k.

  2. v min. čiastková ústna skúška na univerzite;

 • kolomaž -e ž. mastivo na osi vozových kolies

  čierny ako k. veľmi;
  expr. čo sa hneď (aj) na k. rozleje čo ako sa bude vzpierať, hnevať

 • kolóna -y -lón ž.

  1. prúd presúvajúceho sa vojska: postupujúce k-y;
  k. tankov

  2. rad (vozidiel): dlhá k. áut

  3. tech. zariadenie v podobe valca na delenie zmesi (napr. pri destilácii)

  kniž. → piata k.

 • kolonáda -y -nád ž. široká krytá chodba otvorená do priestoru stĺporadím: kúpeľná k.;

 • kolonádový príd.: k. most

 • kolónia -ie ž.

  1. krajina s polit. a hosp. závislosťou od istej mocnosti: zámorské k-ie Anglicka

  2. príslušníci istého národa osídlení v cudzom etnickom prostredí: slovenské k-ie v Báčke

  3. skupina obytných domov al. iných stavieb rovnakého typu: robotnícka k.;
  chatová k.

  4. biol. spoločenstvo živočíchov: k-ie baktérií, vodných vtákov;

 • kolonialista -u m. predstaviteľ al. stúpenec kolonializmu;

 • kolonialistický príd.: k-á politika

 • kolonializmus -mu m. systém polit. a hosp. nadvlády nad málo rozvinutými krajinami;

 • koloniálny príd. k 1: k. útlak;
  k-e mocnosti kapit. štáty vlastniace kolónie;
  k. tovar tovar dovážaný z kolónií

 • kolonista -u m. kto kolonizuje (neobývané kraje), prisťahovalec: mestá založené k-mi

 • kolonizácia -ie ž. kolonizovanie (význ. 1, 2): valašská k. na Slovensku;
  k. tichomorských ostrovov;

 • kolonizačný príd.: k. prúd;
  k-á politika

 • kolonizátor -a m. kto kolonizuje (význ. 2): britskí k-i;

 • kolonizátorský príd.: k-é ciele

 • kolonizovať nedok. i dok.

  1. osídľovať, osídliť (málo zaľudnené kraje)

  2. nastoľovať, nastoliť koloniálne panstvo (v krajinách s nerozvitým hosp.): k-nie afrického kontinentu

 • kolónka -y -nok ž. stĺpec; rubrika: k. čísel;
  vyplniť k-u na tlačive

 • koloratúra -y ž. hud. obohatenie melódie technicky náročnými ozdobami (trilkami);

 • koloratúrny príd.: k. soprán, k-a ária

 • kolorit -u m.

  1. farebné vypracovanie, farbitosť: k. maľby, skladby

  2. kniž. charakter, ráz: dobový k. románu

 • kolorovať nedok. i dok. zhotovovať, zhotoviť vo farbe; ozdobovať, ozdobiť farbami: k. film;
  k-ná kresba

 • kolos -a m.

  1. staroveká socha obrovských rozmerov: egyptské k-y

  2. vec takýchto rozmerov: oceľový k. ťažký stroj ap.

 • kolosálne prísl.;

 • kolosálnosť -i ž.

 • kolosálny príd.

  1. obrovský, ohromný: k-a stavba;
  k. úspech

  2. expr. vynikajúci, výborný, úžasný: k-a myšlienka;

 • koloseum -ea D a L -eu s. starorímska kruhová stavba, kde sa konali hry, zápasy s divou zverou a boje gladiátorov

 • kolotoč -a m. zábavné zariadenie v podobe krútiacej sa kruhovej konštrukcie, obyč. s visiacimi sedadlami: voziť sa na k-i;

 • kolovať nedok. pohybovať sa v (o)kruhu, obiehať, cirkulovať: krv k-je v žilách;
  peniaze k-jú, dať k. obežník;
  po meste k-li správy šírili sa

 • kolovrat -u m. v min. polomechanický stroj na ručné pradenie;

 • kolovrátok -tka m.

  1. zdrob. ku kolovrat

  2. kolovrat

  3. tech. vŕtačka s mech. prevodom na ručné vŕtanie

 • kolový1 príd. k 2: k. tanec

  kolový2 príd.: k-é stavby

 • koložvársky príd. ku Koložvár (maď. názov mesta Kluž): k-a kapusta jedlo z kapusty, mäsa a ryže

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV