Význam slova "kola" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 26 výsledkov (1 strana)

 • kolaborácia -ie ž. kolaborovanie

 • kolaborant -a m. pejor. kolaborujúca osoba; prisluhovač;

 • kolaborantka -y -tiek ž.;

 • kolaborantský príd.: k-é živly;

 • kolaborantstvo -a s. kolaborovanie

 • kolaborovať nedok. pejor. spolupracovať s polit. nepriateľom, prisluhovať: k. s fašistami

 • koláč -a m.

  1. pečený múčnik v rozlič. úprave: makový, jablkový k., dať k. na plech

  2. vec podobná koláču: plodový k. placenta;
  krvný k. zrazenina

  expr. (dostať) z k-a dieru (nedostať) nič;
  bez práce nie sú k-e;

 • koláčik -a m. zdrob.: medový k., k-y s tvarohom; deti si robia z hliny k-y

 • kolacionovať nedok. odb. porovnávať pôv. text s odpisom

 • koláčový príd.: k-é cesto;

 • kolagén -u m. bielkovina obsiahnutá v kostiach a väzive

 • koľaj -e ž.

  1. stopa vyhĺbená kolesami vozidla: koleso uviazlo v k-i

  2. dvojica koľajníc na trati: hlavná k., vlak je na prvej k-i, k-e električiek

  vychodené k-e osvedčené postupy;
  vrátiť sa ap. do starých k-í do pôv. stavu, k osvedčenému spôsobu konania;
  odsunúť niečo na vedľajšiu k. prestať si všímať;
  vybočiť z normálnych k-í;
  dostať sa na slepú k. do bezvýchodiskovej situácie;

 • koľajisko -a -jísk s. zostava koľají na stanici

 • koľajnica -e -níc ž. oceľový pás, po kt. sa pohybujú kolesá vozidiel na to upravených: železničné k-e, klásť k-e;

 • koľajnicový príd.

 • koľajový príd. k 2: k-é vozidlo, k-á doprava

 • kolaps -u m. lek. náhle ochabnutie organizmu vyvolané zlyhaním krvného obehu, zrútenie sa;

 • kolár2, kolárik -a m. -y m. tvrdý biely golier, kt. nosia kat. kňazi

  kolár1 -a m. odborník na výr. kolies a iných drevených súčastí voza (najmä v min.; i samostatný živnostník);

 • kolársky príd.: k-a dielňa;

 • kolárstvo -a s. kolársky odbor

 • kolaudácia -ie ž. kolaudovanie: k. bytov;

 • kolaudačný príd.: k-á komisia, k-é chyby

 • kolaudovať nedok. i dok. úradne schvaľovať, schváliť (dokončenie stavby): k. obytný blok;
  k-ný byt

 • koláž -e ž.

  1. technika tvorby obrazu lepením z výstrižkov, kresieb ap.; takto zhotovený obraz

  2. rozhlas. al. telev. program vytvorený kombináciou rozlič. častí prejavov, úsekov výpovedí ap.: rozhlasová k.;

 • kolážový príd.

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV