Význam slova "kni" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 38 výsledkov (1 strana)

 • knieža -aťa mn. -atá -at s., v jedn. N i m.

  1. hist. náčelník kmeňa, panovník: údelné k.;
  nitrianske (-y) k. Pribina;
  veľkomoravské (-ý) k. Rastislav

  2. príslušník vysokej šľachty;

 • kniežací príd.: k. rod, k. titul, k. dvor

 • kniežatský príd.: k-é územie

 • kniežatstvo -a -stiev s. územie s vládou kniežaťa: Nitrianske k.;

 • kniha -y kníh ž.

  1. slovesné dielo vydané tlačou v samostatnom zväzku: vedecká k., k-y pre mládež, brožovaná k., čítať (zaujímavú) k-u

  2. časť rozsiahlejšieho slovesného diela: prvá k., desiata kapitola

  3. zväzok listov al. úr. tlačív na rozlič. záznamy: k. príjmov a výdavkov;
  triedna k., pozemková k., viesť k-y

  4. časť žalúdka prežúvavcov

  (stále) sedieť nad k-ou, v k-ách veľa čítať, študovať;
  hovorí, akoby z k-y čítal múdro;
  kniž.: k. osudu osud;
  k. života život;

 • knihár -a m. odborník na viazanie kníh;

 • knihársky príd.: k-e práce;
  k-a dielňa;

 • knihárstvo -a -tiev s.

  1. knihársky odbor

  2. knihársky podnik

 • kníhkupec -pca m. kto predáva knihy; majiteľ kníhkupectva;

 • kníhkupecký príd.;

 • kníhkupectvo -a -tiev s. predajňa kníh

 • kníhkupkyňa -e -kýň ž.;

 • knihomoľ -a m. expr. kto veľa číta al. študuje (obyč. na úkor iných činností)

 • knihovať nedok. zapisovať do pozemkovej al. účtovnej knihy, knihy cestujúcich, zákazníkov ap.: k. zájazdy;
  k-aný cestujúci

 • knihoveda -y ž. veda o knihách, knižniciach a bibliografii

 • knihovňa -e ž. zastar. knižnica (význ. 3);

 • knihovníčka -y -čok ž.;

  knihovnička -y -čiek ž. zdrob.

 • knihovnícky príd.;

 • knihovníctvo -a s. knihovnícky odbor

 • knihovník -a mn. -ci m. pracovník knižnice, bibliotekár;

 • kníhtlač -e ž. tlačenie kníh (ako jedna z najstarších tlačiarskych techník): vynájdenie k-e;

 • kníhtlačiar -a m. odborník v kníhtlači;

 • kníhtlačiareň -rne ž. polygr. závod na zhotovovanie tlače kníhtlačou

 • kníhtlačiarsky príd.: k-e práce

 • knísať -še -šu -uc -uci nedok. kývať, kolísať: k. hlavou;
  vietor k-e člnok

  // knísať sa: konáre sa k-u vo vetre;
  expr. k-e sa ako kačica knísavo kráča

 • knísavo prísl.

 • knísavý príd. sprevádzaný knísaním, kolísavý, kolembavý: k. krok;

 • knižka -y -žiek ž.

  1. zdrob. ku kniha (význ. 1, 3): k. vreckového formátu;
  sporiteľná k.

  2. kniha: čítať k-u;

 • knižne prísl.: dielo vyšlo k.;

 • knižnica -e -níc ž.

  1. zbierka kníh; miestnosť na to určená: príručná k., mať bohatú k-u;
  sedieť v k-i

  2. inštitúcia na sústreďovanie a požičiavanie kníh; jej budova al. priestory: mestská, ľudová, univerzitná, fakultná k., zamestnanci k-e;
  vchod do k-e

  3. skriňa na knihy: dvojdverová, zasklená k.

  4. edícia: Hviezdoslavova k.;

 • knižnička -y -čiek ž. zdrob.

 • knižničný príd.: k. fond;

 • knižnosť -i ž.;

 • knižný príd.: k-á väzba, k-é novinky, k. trh;
  lingv. k-é slovo typické pre pís. jazykové prejavy náročnejšieho štýlu;

 • knižočka -y -čiek ž. zdrob. expr.

 • rozvlákniť -i dok. odb. premeniť na vlákna: r. vlnu, celulózu;

 • zvlákniť -i dok. urobiť vláknitým: z. viskózu;

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: cit, lig, abs, ľes, match, han, las, mc, šu, æ mi, rezident, rad, i, p ã, plugin
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV