Význam slova "km" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 27 výsledkov (1 strana)

 • km zn. kilometer

 • kmásať -še -šu -uc -uci nedok. expr.

  1. prudko mykať, drmať, lomcovať: k. niekoho za plece, víchrica k-e stromami

  2. takto trhať, stŕhať, šklbať: k. papier, vietor k-e lístie, k. si vlasy (v zúfalstve);

 • dok. k 1 kmasnúť -e -ú -sol

 • kmeň -a m.

  1. (nerozvetvená) časť stromu, kt. nesie korunu: hladký k., bútľavý k. vŕby

  2. v prvotnom spoloč. systéme spoločenstvo viacerých rodov

  3. národnostne príbuzné spoločenstvo: indiánske, germánske k-e

  4. biol. skupina príbuzných tried v systéme živočíchov a rastlín; potomstvo jednej bunky: bakteriálne k-e

  5. lingv. časť slova po odpojení gram. morfémy: infinitívny k.;

 • kmeňotvorný príd.: lingv. k-á prípona, morféma utvárajúca kmeň (význ. 5)

 • kmeňovo prísl.: k. príbuzný;

 • kmeňový príd.

  1. k 1 – 5: k-é drevo;
  k-é vlastníctvo;
  k-é znaky;
  k-á hláska

  2. tvoriaci podstatu, základný: k-é stádo;
  k. repertoár;

 • kmeť -a mn. -ovia m. kniž. starec: múdry k.;

 • kmeťovský, kmetský príd.

 • kmienkový príd.

 • kmienok -nka m. zdrob.;

 • kmih -u m. tel. kyvadlový pohyb tela (vo vise)

 • kmín -a m. hovor. zlodej;

 • kmínsky príd.;

 • kmínstvo -a s. zlodejstvo, podvod

 • kmit -u m.

  1. fyz. pohyb, kt. vykoná periodicky kmitajúci hmotný bod v istom časovom úseku

  2. mn. kmity tel. opakované drobné pohyby (končatín) v striedavom smere (do 45°): k-y nohami, k-y v upažení

 • kmitať nedok.

  1. prudko pohybovať (v striedavom smere), mihať: k. prstami

  2. periodicky sa pohybovať, oscilovať: struna k-á;
  fyz. k-nie pohyb telesa, pri kt. jeho vzdialenosť od rovnovážnej polohy neprekročí konečnú polohu; oscilácia

  3. blikať, mihať sa: signálne svetlo k-á;

 • kmitavý príd. sprevádzaný kmitaním, kmitajúci: k-é svetlo;
  k. pohyb

 • dok. kmitnúť -e -ú -tol

 • kmitočet -čtu m. fyz. počet kmitov za sekundu, frekvencia (význ. 3)

 • kmotor -tra mn. -ovia m. krstný otec vo vzťahu k rodičom dieťaťa: ísť za k-a;

 • kmotra -y -tier ž. krstná matka vo vzťahu k rodičom dieťaťa: pozvať si sestru za k-u;

 • kmotrička -y -čiek ž. zdrob. hypok.

 • kmotrík -a mn. -ci/-ovia m. hypok.

 • kmotrovci -ov m. mn. krstní rodičia vo vzťahu k rodičom dieťaťa a naopak

 • kmotrovský príd.: k. vzťah;

 • kmotrovstvo -a s.;

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: vid, au, use, spelling check, sdab, hã ã, bes, cost, adiå, password, kill, while, zbe, rã â, ã v
Ekonomický slovník: fosfa, rod, ci, ãƒâ n, ui, å, gmd, s, art, ltt, luv, kia, mth, to, naã æ ã
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV