Význam slova "kli" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 53 výsledkov (1 strana)

 • kliať kľaje kľajú nedok. vyslovovať kliatby, zlorečiť, hrešiť: v zlosti začal k. (, až sa hory zelenali);
  k. (na) celý svet

 • kliatba -y -tob ž.

  1. želanie zlého, prekliatie: vysloviť strašnú k-u, sypať k-y

  2. nepriazeň osudu, nešťastie: visí nad nimi k.

  3. vysoký cirk. trest: dať niekoho do k-y

 • klíček -čka m. zárodok budúcej rastliny (v semene) al. jeho prvý výhonok, klík: obilné k-y, fazuľa vyháňa k-y

 • klíčiť -i nedok. vyháňať klíčky: zrno k-i, zemiaky k-ia;

 • klíčivosť -i ž.

 • klíčivý príd. schopný vyklíčiť: k-é semená, osivo;

 • klíčny príd.: odb. k-e lístky vyvinuté z klíčkov

 • klient -a m. kto používa služby práv. zástupcu, lekára ap.;

 • klientela -y ž. hromad. klienti: mať bohatú k-u

 • klientelizmus -mu m. publ. uprednostňovanie istých klientov (vzhľadom na vlastné záujmy, výhody ap.), protekcionárstvo

 • klientka -y -tok ž.;

 • klientsky príd.

 • kliesniť -i nedok. okliesňovať: k. stromy

  k. si cestu a) predierať sa (v dave ap.) b) prekonávať prekážky pri dosahovaní niečoho

 • kliešť -a mn. N a A -e m. cudzopasný hmyz zavrtávajúci sa do pokožky, zool. Ixodes

  drží sa (ho) ako k. silno, neodbytne;

 • klieštež. pomn. nástroj umožňujúci pevné zovretie predmetov pri manipulácii s nimi: vytiahnuť klinec k-ami, štikacie k.;
  chirurgické k.;
  hydraulické k.

  držať ako v k-ach pevne;
  ťahať z niekoho niečo (ako) k-ami;

 • klieštiky -ov m. pomn. zdrob.: k. na cukor

 • kliešťový2 príd.;

  kliešťový1 príd.: k-á nákaza

 • klietka -y -tok ž.

  1. mrežami ohradený priestor na chov vtákov al. zveri (v zajatí): drôtená k., vtačia k., k. pre levy

  2. vec podobná klietke: k. výťahu;
  naložiť tehlu do k-y;
  k. dreva

  byť ako v k-e obmedzený vo voľnosti; uzavretý;

 • klietkový príd.: k. výťah;

 • klietočka -y -čiek ž. zdrob.

 • klik -u m. inform. stlačenie tlačidla na myši (význ. 2), kliknutie: opakovať k-y

  klík -a m. klíček: k-y na zemiakoch

 • klika -y klík ž. skupina ľudí zviazaná spoločnými egoistickými záujmami: záškodnícka k.

 • klikať nedok. inform. opakovane stláčať tlačidlo na myši (význ. 2);

 • dok. kliknúť -e -ú -kol

 • klíma -y ž. podnebie: vysokohorská k.;

 • klimakterický príd.

 • klimaktérium -ia s. lek. prechod (význ. 4);

 • klimatický príd.: k-é podmienky;
  k-é kúpele využívajúce klímu ako liečebný prostriedok

 • klimatizácia -ie ž. regulácia ovzdušia v uzavretom priestore; zariadenie na túto reguláciu: autobus s k-ou;

 • klimatizačný príd.: k-é potrubie

 • klimatizovaný príd. vybavený klimatizáciou: k-é miestnosti

 • klin -a m.

  1. nadol sa zužujúci plochý nástroj na štiepanie, upevňovanie ap.: vraziť k. do dreva, podložiť nábytok k-om

  2. vec podobná klinu: pulóver s k-om vpredu

  k. k-om vybíjať naprávať vec tým, čím sa pokazila;
  vraziť k. medzi niekoho, niečo;

 • klinček -a m.

  1. zdrob. k 1

  2. voňavý kvietok s dlhou byľou a úzkymi listami, bot. Dianthus: k. poľný, k. záhradný

  3. obyč. mn. k-y sušené púčiky tropického stromu klinčekovca voňavého, použ. ako voňavé korenie;

 • klinčekový príd.: k-á vôňa

 • klincovka -y -viek obyč. mn. ž. tretra

 • klincový príd.: k. tvar;

 • klinec -nca m.

  1. (kovový) tenký, špicatý predmet s hlavičkou na pribíjanie niečoho: hrdzavý k., zatĺcť k. do steny, zhlobiť latky k-ami, zavesiť obraz na k.

  2. klinček (význ. 2): kytica červených k-ov

  expr. aj k-e by pojedol je veľmi hladný;
  trafiť, udrieť k. po hlave, po hlavičke vystihnúť podstatu veci;
  zavesiť učenie ap. na k. zanechať;
  zlatý k. programu;

 • klinický príd.: k-é vyšetrenie;
  lek. k-á smrť zastavenie životne dôležitých funkcií, ktoré sa dajú ešte obnoviť

 • klinika -y -ník ž. nemocnica pri lek. fakulte; jej budova: interná, chirurgická k.;
  postaviť k-u;

 • klinovitý príd. kt. má podobu klina: k. zobák bociana

 • klinový príd.: k-é písmo v podobe klinov;
  k. remeň s klinovým profilom

 • klip, clip -u m. (angl.) telev.

  1. videoklip, videopesnička: hudobný k.

  2. krátka telev. al. film. snímka so spravodajským, propagačným ap. obsahom, šot

 • klipkať nedok.

  1. (o očiach) od ospanlivosti al. únavy sa zatvárať: oči, viečka mu k-jú

  2. mihať, žmurkať: k. očami

 • klipnúť -e -ú -pol dok.

  1. (o očiach) náhle sa od ospanlivosti nakrátko zatvoriť: k-li mu mihalnice

  2. mihnúť, žmurknúť: k. jedným okom

 • klipsa -y klíps, klipsňa -e ž. stláčacia náušnica al. sponka

 • klíring, pôv. pís. clearing -u m. (angl.) ekon. systém bezhotovostného zúčtovania v zahraničnom obchode započítaním pohľadávok a záväzkov: platiť k-om;

 • klíringovo prísl.: k. uskutočňovaný platobný styk

 • klíringový príd.: k. účet, obchod;

 • klišé neskl. s. často použ. slovný zvrat, obyč. ošúchaný: novinárske k.

 • klišéovitosť -i ž.

 • klišéovitý príd. často opakovaný, ošúchaný: k-é spojenie;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV