Význam slova "ke" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 58 výsledkov (1 strana)

 • keby

  I. spoj. podraď. uvádza vetu

  1. podmienkovú s význ. neistej al. neuskutočnenej podmienky, ak by: k. ste súhlasili, prišli by sme;
  k. bol dával pozor, nebol by sa zranil

  2. k. aj, aj k., i k., ani k. a) podmienkovú s význ. krajnej podmienky: k. ste to aj spravili, už je neskoro b) prípustkovú, hoci by: nebude sa báť, i k. bol sám

  3. podmetovú s význ. želania: bolo by dobre, k. popršalo

  4. predmetovú s význ. želania al. výzvy: bol by som rád, k. sa to už nestalo

  5. ako k. prirovnávaciu, akoby: cíti sa, ako k. ho boli zbili

  expr. k. niečo, ... v prípade potreby;
  k. nie mňa, nebolo by sa to podarilo bezo mňa

  II. čast.

  1. uvádza želaciu vetu: k. toľko nerozprával! (v zdvorilostných formulách) k. ste boli taká dobrá

  2. vyj. hodnotiaci postoj k vete: k. len to!

 • kecať -ia/-á nedok. subšt. tárať;

 • kečka -y -čiek ž. hovor. štica: kučeravá k., pohodiť k-ou

  k., z k-y sa mu parí a) je mu horúco b) je napätý (od starosti, zodpovednosti ap.)

 • dok. kecnúť -e -ú -col povedať (nerozmyslene, nevhodne ap.)

 • kečup -u m. hustá rajčinová šťava prichutená rozlič. korením;

 • kečupový príd.

 • keď spoj.

  I. podraď. uvádza vetu

  1. príslov. časovú: k. je doma, odpočíva;
  k. sa zvečerilo, vrátil sa

  2. podmienkovú, ak: k. budeš vyrušovať, nedostaneš nič

  3. podmetovú s význ. podmienky, ak: bude lepšie, k. odíde

  4. prívlastkovú s časovým význ.: bolo to v tú sobotu, k. sme mali návštevu

  5. aj keď, i keď, keď aj, keď i a) podmienkovú s význ. krajnej podmienky: nepôjdem, aj k. sa rozpučíš b) prípustkovú, hoci: i k. ho to bolí, premáha sa

  6. príčinnú, keďže: nemohla prísť, k. jej prekážal

  7. iba k., len k. časovú, ktorej dej obyč. nečakane zasiahne do iného deja: pokojne kráča, iba k. dakto zakričí

  8. nepravú časovú (s priraď. vzťahom);
  publ.: zápas vyhrali hostia, k. ešte v polčase viedli domáci

  II. priraď. k. (už) nie – aspoň vyj. odstupňúvací vzťah: k. už nie nový, aspoň zachovaný

  III. čast. vyj. hodnotiaci postoj k vete: k. ste len tu!

 • kedy zám. opyt. príslov.

  1. expr. i kedyže vyj. otázku zameranú na časový úsek al. na časový bod: k. sa vrátiš?

  2. uvádza vzťaž. vetu predmetovú (s časovým význ.): nevie, k. má prestať

  3. nenáležite sa použ. pri uvádzaní vzťaž. vety prívlastkovej s časovým význ. (namiesto spoj. keď): v ten deň, kedy odišiel, správ. keď odišiel

  4. expr. má význ. neurč. zám.: či sa k. vráti? dakedy;
  chodí k nám často: k. s deťmi, k. sám raz ..., raz ...

  5. v spoj. s inými neurč. zám. označ. ľubovoľnosť, kedykoľvek: je najlepší, aký tu k. bol

  6. má význ. vymedz. zám. (v reč. otázkach): k. nám už bude lepšie?nikdy nám nebude lepšie

  7. v spoj. so slovesami (ne)mať, (ne)byť a inf. vyj. (ne)možnosť realizovať pripojený dej: (ne)má k. prísť;
  nieto k. urobiť poriadok

 • kedy-tedy zám. neurč. príslov. niekedy, občas: k. sa ozval

 • kedykoľvek

  I. zám. neurč. príslov.

  1. vyj. ľubovoľnosť času, hocikedy: môžeš sa vrátiť k.

  2. uvádza vzťaž. časovú vetu s opakovaným dejom; vždy keď: k. sa mu zachcelo, cestoval

  II. spoj. podraď. uvádza časovú vetu: k. prišiel, doniesol dar

 • kedysi zám. neurč. príslov. vyj. bližšie neurčený čas (v min.), voľakedy, dakedy: k. tu rástli stromy, k. pred dvoma rokmi

 • keďže spoj. podraď. uvádza príčinnú vetu, pretože: k. bol mladý, rýchlo sa uzdravil;
  k. sa už nič nedalo robiť, súhlasil

 • kefa -y kief ž.

  1. nástroj zo štetín, drôtov ap. zapustených do nejakej plochy a použ. na čistenie, drhnutie, leštenie ap.: k. na topánky, na šaty, na vlasy;
  vydrhnúť dlážku k-ou

  2. čo funkciou al. podobou pripomína kefu: k. elektrického stroja uhlík al. kov na prívod al. odvod elektr. prúdu;

 • kefár -a m. výrobca kief;

 • kefárka -y -rok ž.;

 • kefársky príd.: k-e závody, k. stroj

 • kefír -u L -e m. alkoholicky skvasené prevarené mlieko;

 • kefírový príd.: k-é mlieko

 • kefka -y -fiek ž.

  1. zdrob. ku kefa

  2. (zubná) k. predmet na čistenie zubov;

 • kefnúť -e -ú -fol dok. hovor. expr. udrieť: k. niekomu, niekoho po hlave

 • kefôčka -y -čok ž. zdrob. expr.

 • kefovať nedok. čistiť, upravovať ap. kefou: k. šaty, topánky, k. vlasy;

 • kefový príd.: k. valec;
  polygr. k. obťah prvý obťah sadzby (na korektúru);

 • keks -u obyč. mn. m. (drobné) trvanlivé pečivo, sušienka: sladké, slané k-y, k-y k čaju;

 • keksík -a m. zdrob.

 • keksový príd.;

 • kel1 -u L -i m. kapustovitá zelenina pestovaná pre kučeravé listy tvoriace hlavu, bot. Brassica oleracea sabauda;
  jedlo z nej: ružičkový k. odroda s dlhou byľou a drobnými hlavičkami na nej;
  k. s mäsom

  niž. hovor.: choď (s tým) do k-u! výraz nesúhlasu, daj pokoj;
  byť v k-i v nepríjemnej situácii;

  kel2 kla L kle mn. kly m. veľký, vyčnievajúci zub niekt. cicavcov: diviačie, slonie kly;

 • kelím -u m. (hrubý) koberec s dekoratívnym geom. vzorom;

 • kelímový príd.

 • kelový príd.: k. prívarok

 • kelvin -a m. zákl. jednotka termodynamickej teploty v sústave SI, zn. K

 • kemp -u m. hovor. (auto)kemping (význ. 2): bývať v k-e;

 • kemping, pôv. pís. camping -u m. autokemping (význ. 1, 2), kemp: ubytovať sa v k-u;

 • kempingový príd.: k. príves

 • kempista -u m. kto kempuje

 • kempovať nedok. pestovať kemping; byť ubytovaný v kempingu

 • kempový príd.: k. výstroj

 • kengura -y -gúr ž. austrálsky cicavec majúci silno vyvinuté zadné končatiny a nosiaci mláďatá v brušnom vaku, zool. Macropus

 • kepeň -a m. dlhý plášť bez rukávov: vojenský, lekársky k.;

 • keper -pra L -i m.

  1. väzba tkaniny s uhlopriečnymi riadkami

  2. bavlnená tkanina s takouto väzbou;

 • kepienok -nka m. zdrob.: pren. pod k-om spravodlivosti, pokory ap. pod zámienkou

 • keprový príd.: k-á väzba

 • ker kra L kre mn. kry m. drevina bez kmeňa rozvetvujúca sa od koreňa, krík: ružový, lieskový k.;

 • keramický príd.: k-é výrobky, k-á hmota;

 • keramika -y ž.

  1. výrobky z pálenej hliny al. iných plastických zemín: úžitková, stavebná, technická k., modranská k.

  2. keramikárstvo;

 • keramikár -a m. pracovník v keramikárstve;

 • keramikárka -y -rok ž.;

 • keramikársky príd.

 • keramikárstvo -a s. priemyselné odvetvie na výr. keramiky;

 • keramikový príd.

 • kerovať, karovať nedok. hovor.

  1. smerovať, zahýbať, odbočovať: k. domov, do krčmy

  2. zastar. al. expr. viesť (vozidlo): k. auto;
  poriadne k-uj! (napr. pri sánkovaní)

 • kerový príd. zried.: k. zákrpok;

 • kešeňa -e ž. expr. vrecko, vačok: napchávať si k-u i pren. zhŕňať peniaze

  mať plnú k-u mať veľa peňazí;
  vidieť niekomu do k-e vedieť o ňom všetko

 • kesón -u m. duté oceľové zariadenie bez dna umožňujúce prácu pod vodou;

 • kesónový príd.

 • keťas -a m. hovor. pejor. čierny obchodník: k. s potravinami

 • keťasiť nedok. hovor. pejor. obchodovať načierno s nedostatkovým tovarom a tak sa obohacovať: k-l počas vojny

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: agrires, cth, kar, atk, me, lta, ccd, li, zyh, ote, ts, kln, ceereal, erm, srz
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV