Význam slova "kan��" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 18 výsledkov (1 strana)

 • fŕkaný príd. majúci farebné bodky, prskaný: f-á látka

 • fúkaná -ej ž. hovor. úprava účesu fúkaním; tak upravený účes

 • kanál -a/-u L -i mn. -y/-e m.

  1. potrubie na odvádzanie odpadových al. iných vôd; zamrežovaný otvor doň: odpadový k. stoka;
  pouličný k.

  2. umelý vodný tok: zavlažovací k.

  3. (umelá) vodná cesta spájajúca rieky al. moria: plavebný k.;
  k. Dunaj-Mohan-Rýn

  4. potrubie ap. na odvádzanie al. privádzanie plynov ap.; čo pripomína toto zariadenie: vzdušný, parný k.;
  miechový k.

  5. kmitočtové pásmo sprostredkujúce diaľkový prenos: televízny k.

  6. sústava prostriedkov a prostredí na prenos signálu: informačný k.;

 • kanálik, kanálček -a m. zdrob.

 • kanálový príd.;

 • kanáričí príd.: k. spev;

 • kanárik -a mn. N a A -y m. spevavý vták s tupým zobáčikom chovaný v klietke, zool. Serinus: žltý ako k.;

 • kanárikový príd.: k-á farba žltá ako kanárik

 • kančí príd.: k-ie zuby

 • kaní príd.

 • kanón -a m. delo: protilietadlový k., vystreliť z k-a;

  kaňon -u m. hlboké a strmé riečne údolie zovreté skalami

  kánon -u m.

  1. súbor všeobecne platných zásad, norma: básnický k.

  2. cirk. zoznam inšpirovaných bibl. spisov

  3. teol. pravda viery záväzne predložená v cirk. dokumentoch

  4. liturg. ústredná časť omše s eucharistickou modlitbou: Rímsky k.

  5. hud. forma, pri kt. sa v slede hlasov opakujú za sebou rovnaké melodické a rytmické postupy;

 • kanónik, kanónček -a m. zdrob. expr.

 • kanónový príd.: k-á paľba;

 • kanúť -ie -ú nedok. kniž. tiecť (po kvapkách), stekať: slzy jej k-ú po tvári

 • nafúkaný príd. expr. nadutý (význ. 1, 2): n. človek;
  n-é správanie;
  od rána je n.;

 • prefíkaný príd. expr. používajúci klamstvo, faloš, lesť, šikovnosť ap., prešibaný, ľstivý; svedčiaci o tejto vlastnosti: p. advokát;
  p. úsmev;

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV