Význam slova "kame" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 26 výsledkov (1 strana)

 • kamea -ey D a L -ei mn. -ey ž. drahokam, šperk s vypuklou rezbou;

 • kamélia -ie ž. cudzokrajná rastlina s bielymi al. červenými kvetmi pestovaná ako izbový kvet, bot. Camellia

 • kamelot -a m. pouličný predavač novín a časopisov

 • kameň -a m.

  1. tvrdá hornina al. úlomok z nej, skala: lomový k., potknúť sa o k., tvrdý ako k., hodiť k. do vody

  2. opracovaný kus tejto horniny: mlynský, náhrobný k.;
  drahé, vzácne k-e drahokamy;
  uholný k. i pren. opora;
  základný k. i pren. základ;
  skúšobný k. na skúšanie drahých kovov i pren. meradlo stavu vecí

  3. usadenina podobná kameňu: kotlový k., zubný k., močový, obličkový k.

  k. úrazu príčina ťažkostí;
  zmrznúť na k. celkom;
  na dohodenie k-om blízko;
  mať srdce z k-a byť bezcitný;
  odpadol, spadol mu k. zo srdca uľavilo sa mu;
  byť medzi → dvoma (mlynskými) k-mi;
  padla → kosa na k.;
  neostal k. na k-i všetko bolo zničené;
  uviazať, zavesiť si k. na krk vziať na seba ťažkú povinnosť;
  hodiť po niekom k-om odsúdiť ho;

 • kamenár -a m. kto obrába kameň;

 • kamenársky príd.: k-a dielňa;

 • kamenárstvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. kamenársky odbor

  2. kamenársky závod

 • kamencový príd.

 • kamenec -nca m.

  1. ľadovec, krúpy

  2. vo vode rozpustná chem. zlúčenina použ. v garbiarstve, kozmetike, farbiarstve ap.;

 • kamenica -e -níc ž. kamenná nádoba

 • kamenie, kamenčie -ia s. hromad. (drobné) kamene: kopa k-ia, cesta vydláždená k-ím

 • kamenieť -ie -ejú nedok. stávať sa kamenným: soľ k-ie;

 • kamenina -y ž. tvrdý glazúrovaný ker. materiál použ. v stavebníctve, v chem., potrav., poľnohosp. a umel. priemysle; výrobky z neho;

 • kameninový príd.: k-á tehla, k. žľab, k-á nádoba, váza

 • kamenitý, kamenistý príd. obsahujúci kamenie: k-á pôda, cesta, k-é koryto rieky

 • kamenivo -a s. hromad. odb. zrnitý materiál určený na stav. ciele: prírodné, umelé k.

 • kamenne, kamenno prísl. k 2, 3: k. pevný;
  k. sa tváriť

 • kamennouhoľný príd. súvisiaci s kamenným uhlím: k-é bane, k-á oblasť

 • kamenný príd.

  1. kt. je (vytvorený) z kameňa: k-á lavička, socha;
  archeol. k-á doba v kt. sa vyrábali nástroje z kameňa

  2. niečím podobný kameňu: chem. k-á soľ kuchynská;
  k-é uhlie čierne;

  3. kniž. bezcitný: mať k-é srdce;

 • kameňolom -u m. miesto na povrchové dobývanie kameňa, lom

 • kameňoryt -u m. graf. technika, pri kt. sa obraz vyrýva do litografického kameňa; odtlačok tohto obrazu

 • kameňorytina -y ž. kameňoryt (odtlačok)

 • kameňotlač -e ž. litografia

 • kameový príd.: k-á brošňa

 • kamera -y -mier ž. prístroj na snímanie obrazu: televízna, filmová k.

 • kameraman -a m. kto obsluhuje kameru: televízny k.

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: kame, švi, sebecký, subjektívny, resumé, nep, vidiecky, bylina, prek, rekord, telepatia, vitaj, prešovať, dokedy, mlado
Synonymický slovník slovenčiny: psyché, skvost, politika, subjektívny, časť, lit, monot, náhrada, hyg, capnut, zase, nezákonný, zde, c, poruke
Ekonomický slovník: emm, deu, ihg, is, šanec, ezo, iz, mrq, vokã ã ë, pyr, syo, dv, ssg, wm, caav
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV