Význam slova "kal" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 71 výsledkov (1 strana)

 • kal -u m.

  1. drobné čiastočky zeme, nečistoty ap. vo vode al. usadené na jej dne: k. v potoku, voda páchne k-om

  2. usadenina roztoku: saturačný k. pri výr. cukru;

 • kalamajka -y -jok ž.

  1. starý slovanský ľud. tanec v kolese

  2. hovor. expr. nepríjemnosť, oštara, opletačky: mať s niečím k-u

 • kalamár -a L -i mn. -e m. nádobka na atrament

 • kalamita -y -mít ž. nepriaznivá situácia vyvolaná živelným al. iným zásahom, pohroma: snehová k.;
  uhoľná k. nedostatok uhlia;
  k. v zásobovaní vodou;

 • kalamitný príd.: k-á situácia;
  k-é drevo

 • kalanetika -y ž. teles. cvičenie využívajúce hlbokosvalovú techniku na posilnenie pružnosti a krásy tela

 • kálať -a nedok. štiepať na väčšie kusy (pomocou klina), rúbať: k. polená;

  expr. dať si na chrbte → drevo k.

 • kaľavný príd. expr. šikovný, súci, rúči: k-á žena

 • kalcifikácia -ie ž. kalcifikovanie, (z)vápenatenie;

 • kalcifikačný príd.: k. proces

 • kalcifikovať nedok. i dok. (z)vápenatieť: k-né ložisko

 • kalciový príd.: k-á injekcia

 • kalcium -ia s. chem. vápnik, zn. Ca;

 • kaleidoskop -u m.

  1. zrkadlová hračka tvoriaca pri otáčaní súmerné obrazce z pestrofarebných sklíčok

  2. rýchle striedanie niečoho; pestrá zmes dojmov, pojmov ap.: k. nálad, piesní;

 • kaleidoskopický príd.: k-é snímkovanie;

  kaleidoskopicky prísl.

 • kalendár -a L -i mn. -e m.

  1. členenie dní, týždňov a mesiacov v rámci roka: gregoriánsky, juliánsky k.;
  storočný k. s predpoveďami počasia podľa stavu spred 100 rokov

  2. zápis tejto sústavy (spolu s rozlič. údajmi): nástenný, vreckový, stolový k.

  3. kniha so zápisom tejto sústavy a so zábavno-poučnou prílohou: roľnícky k., matičný k.

  4. zoznam udalostí podľa časového postupu: literárny, historický, zájazdový k.;

 • kalendárik -a m. zdrob. k 2, 4

 • kalendárny príd. k 1, 4: k. rok, k. zápis;

 • kalendárový príd. k 2, 3: k-á príloha;
  pejor. k. príbeh umelecky nenáročný;

 • kaleráb -u m. zelenina pestovaná pre guľovitú dužinatú byľ, bot. Brassica oleracea gongylodes;
  jedlo z nej: plnený, dusený k.;

 • kalerábik -a m. zdrob.

 • kalerábový príd.: k. prívarok;

 • kaliaci príd. určený na kalenie: k. stroj

 • kaliareň -rne ž. dielňa, kde sa kalí oceľ

 • kaliber -bru/-bra L -i mn. -e m.

  1. zariadenie na meranie vonkajšieho al. vnútorného priemeru predmetov: závitový k.

  2. vnútorný priemer hlavne zbraní al. priemer strely: pištoľ malého k-u, k. náboja;

 • kalibrovať nedok. i dok. určovať, určiť a označovať, označiť (objemovú) mieru: k-ná nádoba

 • kalich -a m.

  1. ozdobná kovová nádoba na stopke použ. pri bohoslužbách; jej podobná nádoba na pitie, čaša: zlatý k., k. vína

  2. bot. zelený kvetný obal z voľných al. zrastených lístkov

  3. hovor. kvet podobný kalichu: k. ľalie

  kniž. vypiť k. horkosti (až do dna);

 • kalichový príd.: k. tvar;

 • kaličiť nedok. robiť kalikou, mrzačiť: vojna k-í ľudí;

 • kaligraf -a mn. -i m. kto ovláda kaligrafiu;

 • kaligrafia -ie ž. odbor písania a kreslenia písma; krasopis;

 • kaligrafický príd.: k-é písmo;

  kaligraficky prísl.

 • kaligrafka -y -fiek ž.;

 • kalika -y -lík ž. človek al. zviera s teles. chybou, mrzák: po havárii ostal k-ou;
  z koňa je k.

 • kaliko -a s. hustá nebielená bavlnená tkanina: podšívka z k-a;

 • kalikový príd.: k. obväz

 • kalina -y -lín ž. vlhkomilný krík s bielym kvetenstvom a červenými bobuľami, bot. Viburnum;
  jeho záhradná odroda s guľovitým kvetenstvom;

 • kalinový príd.

 • káliový príd.

 • kališný príd.: odb. k-é lístky

 • kalíšok -ška, kalištek -a m.

  1. kalichu podobná nádobka na pitie liehovín, pohárik; jej obsah: brúsený k.;
  vypiť (za) k. koňaku

  2. čo sa podobá kalíšku: k. na vajce;
  chuťové k-y na jazyku

  3. zdrob. ku kalich (význ. 3): k. kvetu

 • kaliť -ľ! nedok.

  1. robiť kalným, zakaľovať: k. prameň;
  slzy k-ia zrak

  2. kaziť, ničiť: k. radosť niekomu

  3. tech. zohrievaním a prudkým ochladením zvyšovať tvrdosť (kovov), zakaľovať: k. oceľ;

  // kaliť sa

  1. stávať sa kalným, zakaľovať sa: víno sa k-í

  2. kaziť sa (význ. 3): šťastie sa mu k-í

 • kálium -ia s. chem. draslík, zn. K;

 • kalk -u m. lingv. pomenovanie utvorené podľa inojazyčnej predlohy (napr. samoobsluha podľa Selbstbedienung)

 • kalkulácia -ie ž. kalkulovanie (význ. 1, 2): výrobná k.;
  k. s dôverou spotrebiteľa;
  ekon. výpočet nákladov na jednotku produkcie al. objemu vykonaných prác

  robiť k-iu kalkulovať;

 • kalkulačka -y -čiek ž. počítací stroj: vrecková k.

 • kalkulačný príd.: k. stroj na základné mat. úkony

 • kalkulovať nedok.

  1. podľa rozlič. údajov prepočítavať a určovať cenu (výrobku): k. náklady na základe práce, materiálu

  2. presne uvažovať, berúc do úvahy všetky okolnosti, reálne predvídať; rátať s niečím: v duchu k-l, koľko zarobí;
  vopred k-l so súhlasom rodičov

 • kalne prísl.

 • kalný príd.

  1. znečistený kalom, zakalený, mútny: k-á voda, k-é víno

  2. zahmlený, hmlistý: k-é oči, ráno

  loviť v k-ých vodách;

 • kalória -ie ž. vedľajšia jednotka tepla, zn. cal (v sústave SI sa teplo meria v jouloch, pričom 1 cal = 4,1868 J): spotreba k-ií;

 • kalorickosť -i ž.

 • kalorický príd.: k-á hodnota jedla;

  kaloricky prísl.;

 • kalorimetria -ie ž. vedný odbor zaoberajúci sa meraním tepla

 • kalový príd.: k-á nádrž, k-é pole, potrubie

 • kaluž, kaluža -e ž. mláka (význ. 1, 2), barina: na ceste sú k-e, obísť k., k-u;
  psík urobil k.

  (dostať sa) z → blata do k-e;

 • kalúžka -y -žok ž. zdrob.

 • kalvária -ie ž. vŕšok so zastaveniami s umel. stvárnením výjavov z ukrižovania Krista;

 • kalváriový, star. kalvársky príd.

 • kalvín -a m. kalvinista;

 • kalvinista -u m. stúpenec kalvinizmu;

 • kalvinistka -y -tiek ž.

 • kalvinizmus -mu m. náb. učenie, kt. v 16. stor. vytvoril reformátor Ján Kalvín a kt. sa vyznačuje predurčením človeka na spásu al. zatratenie;

 • kalvínka -y -nok ž.;

 • kalvínsky príd.: k. kostol;

 • kalvínstvo -a s. kalvinizmus

 • výkal -u L -e mn. -y m. zvyšky strávenej potravy vylučované z organizmu;

 • zákal -u m. zakalenie: z. vína;
  z. sa usadil na dne;
  lek. zelený (očný) z.;
  z. šošovky beľmo

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: sys, vna, ä vut, hpj, zde, tukã, eav, pkd, mtz, smw, mil, mpo, um, tdp, gev
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV