Význam slova "kaď" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 34 výsledkov (1 strana)

 • kaďa -e ž. veľká otvorená sudovitá nádoba (obyč. drevená); dieža, sud: k. na kvasenie uhoriek;
  k. s rybami;

 • kade zám. opyt. príslov.

  1. expr. i kadeže vyj. otázku zacielenú na smer a na miesto, ktorým prechádza dej, kadiaľ: k. pôjdeme?

  2. uvádza vzťaž. vetu miestnu, prívlastkovú al. predmetovú, kadiaľ: utekali, k. sa dalo;
  to je miesto, k. sme šli;
  uvidíme, k. zahnú;
  k. chodí, tade spieva

  3. v spoj. so slovesami mať, byť a neurčitkom, ktoré vyj. (ne)možnosť konať dej, kadiaľ: (ne)má k. prejsť;
  tu jesto k. chodiť

 • kade-tade zám. príslov. neurč. po neurčitých miestach: rozpŕchnuť sa k.

 • kadečo, kdečo zám. neurč. expr. vyj. mnohosť s odtienkom náhodnej rozličnosti, všeličo: dozvedel sa k., treba k. zariadiť

 • kadejaký, kdejaký zám. neurč. expr. všelijaký (význ. 1, 2): rozprávať k-é klebietky;
  pejor. k-í ľudia pochybní, zlí

 • kadekoľvek zám. neurč. príslov.

  1. vyj. ľubovoľnosť pri voľbe smeru, kadiaľkoľvek, hocikade: môžeš prejsť k.

  2. uvádza vzťaž. vetu s význ. miesta, kadiaľkoľvek: striehol za ním, k. sa pohol

 • kadekto, kdekto -koho zám. neurč. expr. hocikto, bárskto, všelikto (význ. 1, 2): pobalamutila k-ho;
  chodí ta k.

 • kadeľahšie prísl. expr. preč: všetci sa rozbehli k.

 • kadencia -ie ž.

  1. melodický obrat pred zakončením hud. skladby al. jej časti; koncový intonačný pokles v reči

  2. voj. rýchlosť paľby;

 • kadenčný príd.

 • kader -e obyč. mn. kaderež.

  1. poet. vlasy

  2. zastar. kučery

  káder -dra L -i obyč. mn. kádre -ov m. neživ.

  1. (najmä prv) skupina ľudí tvoriaca základ organizácie, celku: robotnícke k-e v priemysle;
  technické k-e závodu;
  reprezentačný k. športového družstva;
  vyradiť niekoho z k-a mužstva

  2. pejor. člen býv. komunistických štruktúr najmä vo vyšších funkciách: rozhodnutia straníckych k-ov;

 • kaderníčka -y -čok ž.;

 • kadernícky príd.: k. salón;

 • kaderníctvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. kadernícky odbor

  2. kadernícka prevádzkareň

 • kaderník -a mn. -ci m. odborník na úpravu žen. účesov; holič: ísť ku k-ovi;

 • kadesi zám. príslov. neurč. neznámym smerom: prešiel k. popri potoku

 • kadet -a m.

  1. frekventant dôstojníckej školy, ašpirant na dôstojnícku hodnosť (v niekt. armádach)

  2. športovec vekovej kategórie mladších juniorov do 17 rokov;

 • kadetský príd.: k-á škola

 • kadiaľ zám. opyt. príslov. kade (význ. 1 3): k. nás povediete? šli, k. ich oči viedli;
  k. ide, plače;
  nemá k. prísť

 • kadiaľkoľvek zám. neurč. príslov. kadekoľvek (význ. 1, 2): dá sa ísť k.;
  k. chodil, mal oči otvorené

 • kadička -y -čiek ž.

  1. zdrob. ku kaďa

  2. valcovitá sklená laboratórna nádobka

 • kadidelnica -e -níc ž. obradná nádobka na spaľovanie kadidla

 • kadidlo -a -diel s. tropická živica šíriaca pri spaľovaní voňavý dym

 • kadiť nedok. dymiť, čmudiť: lampa k-í

  // kadiť sa neos. k-í sa dymí sa;
  z komína sa k-í

 • kadlub -a m., kadluba -y -lúb ž.

  1. žľab vydlabaný z kmeňa: dubový k. na studni

  2. priehlbeň, prieluba: k. žriedla;
  k-a vysekaná v ľade prieruba

  3. forma na odlievanie

 • kadmiový príd.

 • kadmium -ia s. striebrolesklý kov, chem. prvok, zn. Cd;

 • kádrovať nedok. (prv) preverovať polit. a odb. úroveň pracovníkov (v totalitnom režime) a na základe toho o nich rozhodovať

 • kádrovníčka -y -čok ž.;

 • kádrovnícky príd.

 • kádrovník -a mn. -ci m. hovor. (prv) pracovník kádrového a personálneho útvaru poverený vedením kádrovej agendy;

 • kádrovo, kádrove prísl.

 • kádrový príd.

  1. k 1: k-á rezerva, k-á politika, k-é zmeny

  2. (prv) kt. mal na starosti polit. a prac. hodnotenie pracovníkov, ich evidenciu ap.: k. a personálny útvar;

Naposledy hľadané výrazy:

Pravidlá slovenského pravopisu: i, jakživ, industriálny, žiadostivý, parkovať, vlk, kurirovat, ky, skl, pyžamo, nášu, klav, peň, divá, c
Ekonomický slovník: czt, ga, rec, rod, unecolait, sjc, inaš, iko, sro, crd, ozh, sng, manú, ecmc, a
Slovník skratiek: magister, vkh, ccy, r55, pcw, l, scb, l85, zlb, srv, scj, lm, i67, rtk, trk
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV