Význam slova "ja��" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 150 výsledkov (2 strán)

 • opak. k 1, 2 bíjať, bíjavať -a

  // biť sa

  1. zápasiť, bojovať: b. sa s nepriateľom (ako lev);
  b. sa za vlasť

  2. hovor. nehodiť sa k sebe, rušivo pôsobiť: sukňa a blúzka sa farbou b-ú;
  jeho činy sa b-ú s tým, čo vraví odporujú jeho rečiam

  expr. b. sa do pŕs prisahať sa

 • bója -e ž. teleso na hladine označujúce isté (nebezpečné) miesto vo vode

 • cigája -e -í ž. druh ovce s jemnou vlnou

 • nedok. dobíjať -a

  // dobiť sa

  1. expr. doudierať sa, dotĺcť sa, dokaličiť sa: celý sa d-l v kameňolome

  2. nabíjaním sa doplniť elektr. energiou: batéria sa d-la;

 • nedok. k 2 dobíjať sa

 • nedok. dobýjať sa, dobývať sa2

 • nedok. dobýjať, dobývať2 -a

  // dobyť sa násilne sa dostať: d. sa dnu, d. sa k riaditeľovi;

 • dokrájať -a dok.

  1. dokončiť krájanie, prestať krájať: d. zeleninu

  2. krájaním poraniť: d. si prsty

  3. krájaním poškodiť: d. stôl

 • nedok. dopíjať -a

 • ja2 cit. vyj. povzdych, rezignáciu, zdôraznenie ap.: ja, duša moja! (no) ja, nedá sa nič robiť;
  (ach) ja;
  ja (veru), už je to tak

  ja1

  I. G, A mňa, ma D mne, mi L mne I mnou (kratšie tvary ma, mi nepoužívané pri dôraze a po predl.)

  1. zám. osob. 1. os. jedn. podávateľ ním označ. sám seba: ja som Ján, na mňa sa spoľahni, poď so mnou, či ma nepoznáš? daj mi pokoj! ja nešťastník! za mnou! výzva nasledovať

  2. D mi a) naznač. citový postoj podávateľa (citový D): len sa mi opováž neprísť! ty si mi (pekný) chlap! b) hovor. vyj. privlastňovanie (privl. D): spadli mi okuliare moje

  pre mňa (za mňa) nezáleží mi na tom;
  (len tak) mne nič, tebe nič a) bez dôvodu b) nenazdajky;
  ja → pán, ty pán, kto bude kozy, svine pásť? ja nič, ja muzikant necítim sa zodpovedný

  II. ja neskl. s. označ. všeobecne bytosť, osobu, subjekt: zdôrazňovať svoje ja

 • jačať -í -ia nedok.

  1. vydávať prenikavý nepríjemný zvuk: píly, sirény j-ia;
  expr. deti j-ia vrieskajú

  2. expr. veľmi hlasno volať, kričať: chcem loptu, j-í chlapec

 • jačavo prísl.

 • jačavý príd. (o zvuku) nepríjemne vysoký, prenikavý;

 • jačmeň -a m.

  1. obilnina s dlhým ôstím, bot. Hordeum: jarný, ozimný j.

  2. zrno tejto obilniny: vrece j-a

  3. hovor. hnisavý zápal žliazky na očnom viečku;

 • jačmenisko -a -nísk s. pole osiate jačmeňom

 • jačmenný, jačmeňový príd.: j-á múka;
  j-é krúpy

 • jačmienka -y -nok ž. hovor. odroda raných hrušiek al. jabĺk

 • jašiť sa nedok.

  1. (o koňoch, dobytku) plašiť sa

  2. expr. pochabieť sa, šalieť, blaznieť: deti sa pri hre j-ia

  žart. mať drobné j-enie vystrájať (pochabosti)

 • jašo -a mn. -ovia m. expr. pochabý človek (obyč. v nadávke)

 • jašter -a mn. N a A -y m. štvornohý šupinatý plaz s dlhým chvostom;
  zool. jaštery Sauria: praveké j-y;

 • jašterí príd.

 • jašterica -e -ríc ž. rýchlo sa pohybujúci drobný štvornohý plaz, zool. Lacerta;

  behá, zvŕta sa ap. ako j. šikovne;

 • jašteričí príd.: dlhý j. chvost;

 • jašterička -y -čiek ž. zdrob.

 • jať jal jatý defekt. dok. kniž. (citovo) pohnúť, zmocniť sa, zachvátiť: jal ho odpor, jatý hrôzou, zvedavosťou

 • kója -e ž.

  1. vstavané lodné lôžko (v podpalubí)

  2. oddelený malý priestor, kabína: nábytok vystavený v k-i

 • krájač -a m. stroj(ček) na krájanie: k. chleba;
  k. koží

 • krájať -a nedok.

  1. rezaním oddeľovať časti z niečoho: k. salámu, k. zemiaky na kocky

  2. takto tvoriť, zhotovovať: k. tenké krajce chleba;
  k. zvršky topánok vykrajovať

 • nabíjač -a m. vojak nabíjajúci (ťažšiu) strelnú zbraň

 • nabíjačka -y -čiek ž. elektrotech. prístroj na nabíjanie akumulátorov a batérií: cestovná n., automatická n., n. miniatúrnych batérií

 • nedok. k 2 – 7 nabíjať -a

  // nabiť sa

  1. natlačiť sa, vbiť sa: do jamiek sa n-lo skálie

  2. získať, dostať elektr. náboj: akumulátor sa n-l

 • nadájať -a nedok.

  1. dojčiť, pridájať: n. dieťa

  2. expr. dávať (veľa) piť: n. niekoho vínom

 • nakrájať -a dok.

  1. krájaním nahromadiť isté množstvo: n. chlieb (chleba)

  2. krájaním upraviť: n. (uhorky) na kolieska

 • napájač -a m. tech. zariadenie na prívod tekutiny: samočinný n. kotlov

 • napájačka -y -čiek ž. hovor.

  1. napájač

  2. napájadlo

 • nedok. napájať1 -a

  // napojiť sa1 expr. napiť sa;

  nedok. napájať2 -a

  // napojiť sa2: n. sa na počítačovú sieť;

 • nedok. napájať sa1

  nedok. napájať sa2: cesta sa n-a na autostrádu

 • nedok. nastrájať -a

  // nastrojiť sa dok.

  1. pripraviť sa (význ. 1): n. sa do plaču

  2. veľa sa strojiť na niečo: čo sa n-l ísť na návštevu!

 • nedok. k 1 nastrájať sa

 • navíjač -a m. živ. kto niečo odborne navíja;

  navíjač -a mn. -e m. neživ. navijak, navíjačka: železný n.

 • navíjačka -y -čiek ž.

  1. žena, kt. niečo odborne navíja

  2. navijak, navíjač: bubnová n.

 • nedok. navíjať -a

  // navinúť sa: lano sa mechanicky n-lo do kotúča;

 • nedok. navíjať sa

 • navystrájať -a dok. expr. veľa a opakovane vystrájať, povyvádzať: búrka n-la škody;
  čo to dieťa n-ja!

 • nazbíjať -a dok. expr. zbíjaním získať, nahromadiť, nakradnúť: n. peňazí, n. poklady, n-ný majetok

 • nedok. obíjať -a

  // obiť sa údermi sa poškodiť: pri sťahovaní sa riad o-l;
  o-tá šálka;

 • nedok. obíjať sa

 • nedok. odbíjať -a

  // odbiť sa úderom sa oddeliť (z celku), odraziť sa: neos. z pohára sa o-lo;

 • nedok. odbíjať sa

 • nedok. odpájať -a

  // odpojiť sa

  1. prestať byť spojený s niečím: vagón sa o-l

  2. oddeliť sa (od skupiny) a odísť, odlúčiť sa: na rohu sa od nás o-l;

 • nedok. odpájať sa

 • nedok. odpíjať -a

 • nedok. odvíjať -a

  // odvinúť sa, odviť sa: lano sa o-lo;

 • nedok. odvíjať sa: pren. na plátne sa o-a príbeh

 • nedok. opájať -a

  // opojiť sa:

  1. o. sa šťastím

  2. o. sa alkoholom;

 • nedok. opájať sa

 • nedok. opíjať -a

  // opiť sa

  1. (nadmerným) požitím alkoholického nápoja upadnúť do stavu omámenia, spiť sa: o. sa vínom, o. sa od žiaľu, o. sa do bezvedomia

  2. expr. opojiť sa, omámiť sa, očariť sa: o. sa láskou

  expr. o. sa pod obraz (Boží), do nemoty, na mol, o. sa ako čík veľmi;

 • nedok. opíjať sa

 • nedok. ovíjať -a

  // oviť sa ovinúť sa: okolo stromu sa o-l had;

 • nedok. ovíjať sa

 • ozbíjať -a dok. násilne niekomu vziať, olúpiť, orabovať: o. bezbranného človeka;

 • opak. píjať, píjavať -a

 • nedok. k 3 pobíjať -a

  // pobiť sa dať sa do bitky (medzi sebou): s nikým sa o nič nep-l;
  chlapci sa p-li

 • podbíjačka -y -čiek ž. žel. stroj na podbíjanie podvalov

 • nedok. podbíjať -a

 • pokrájať -a dok. krájaním rozdeliť na viac kusov: p. cibuľu nadrobno

 • ponabíjať -a dok. distrib. k nabíjať

 • ponapájať -a dok. distrib. k napájať

 • popíjať -a, popíjať si -a nedok. expr. istý čas, pomaly, s prestávkami piť, upíjať si: p. víno, kávu;
  sedeli a p-li

 • popribíjať -a dok. distrib. k pribíjať: p. latky z obidvoch strán

 • porozbíjať -a dok. distrib. k rozbíjať: p-né obloky

 • pospájať -a dok. distrib. k spájať: p. drôty, p. body do priamok

  // pospájať sa

 • poubíjať -a dok. dôkladne ubiť, utĺcť: p. hlinenú dlážku

 • povbíjať -a dok. distrib. k vbíjať: p. klince do steny, kolíky do zeme

 • nedok. k 1 povíjať -a

 • povybíjať -a dok. distrib. k vybíjať: p. dierky do opaska;
  p. okná

 • povypíjať -a dok. distrib. k vypíjať: p-li, čo bolo na stole

 • pozabíjať -a dok. distrib. k zabíjať: p. všetku hydinu;
  p. kolíky do zeme

 • pozbíjať -a dok. zbiť dovedna: p. klady, napochytro p-né stoly

 • prebíjač -a m. prebíjací nástroj, prebíjačka

 • prebíjačka -y -čiek ž. prebíjač

 • nedok. prebíjať -a

  // prebiť sa

  1. preraziť si cestu, prebojovať sa: p. sa z nepriateľského obkolesenia

  2. úsilím prekonať prekážky: p. sa cez ťažkosti;

 • nedok. prebíjať sa

 • prepájač, prepojovač -a m. elektrotech. zariadenie na prepájanie elektr. obvodov

 • nedok. prepájať -a, prepojovať

 • nedok. prepíjať -a

  // prepiť sa častým pitím si poškodiť zdravie

 • nedok. prevíjať -a

 • pribíjačka -y -čiek ž. tech. stroj na pribíjanie niečoho

 • nedok. pribíjať -a

 • pridájať -a nedok. dojčiť: p. dieťa

 • nedok. pripájať -a

  // pripojiť sa pridať sa, pridružiť sa: p. sa na prechádzke k priateľke;
  p. sa k názoru väčšiny;

 • nedok. pripájať sa

 • nedok. pripíjať -a

 • nedok. pristrájať -a

 • rozbíjač -a m. kto niečo rozbíja, rozvratník: r. jednoty národného hnutia;

 • rozbíjačský príd.;

 • rozbíjačstvo -a s.

 • nedok. rozbíjať -a

  // rozbiť sa:

  1. zrkadlo sa r-lo;
  r-tý krčah

  2. manželstvo sa r-lo;
  úsilie sa r-lo stroskotalo

  dovtedy sa chodí s → krčahom po vodu, kým sa ner-je;

 • nedok. rozbíjať sa

 • rozkrájať -a dok. krájaním rozdeliť na časti, rozrezať: r. chlieb, mäso

  expr. (nespomenie si,) ani keby sa r-l nech sa akokoľvek namáha;

 • nedok. rozpájať -a, rozpojovať

  // rozpojiť sa oddeliť sa od seba: vozne sa r-li;

 • nedok. rozpájať sa, rozpojovať sa

 • nedok. rozpíjať sa -a

 • nedok. rozvíjať, k 1 i rozvíňať -a

  // rozvinúť sa

  1. (o niečom z(a)vinutom) rozkrútiť sa, odvinúť sa: klbko sa r-lo

  2. (o pupeňoch) roztvoriť sa, rozviť sa: kvety sa cez deň r-li

  3. dospieť do vyššieho st., prehĺbiť sa, rozviť sa: diskusia sa sľubne r-la;

  nedok. rozvíjať -a

  // rozviť sa

  1. (o pupeňoch ap.) roztvoriť sa, rozvinúť sa: stromy sa už r-li

  2. rozvinúť sa (význ. 3): literatúra sa r-la, národ sa r-l;

 • nedok. rozvíjať sa, k 1 i rozvíňať sa

  nedok. rozvíjať sa

 • opak. šíjať -a, šíjavať -a

 • sója -e ž. strukovina, ktorej semená sa používajú ako potravina a na výr. oleja, bot. Glycine;

 • nedok. spájať -a, spojovať

  // spojiť sa

  1. zlúčiť sa, splynúť: hlasy sa s-li s hukotom motora

  2. nadviazať styk, kontakt: veliteľ sa s-l s raneným, dedinčania sa s-li s partizánmi

  3. uzavrieť spojenectvo: s. sa proti nepriateľovi, s. sa do koalície

  4. dostať sa do súvislosti: dávna udalosť sa jej s-la s dneškom;

 • nedok. spájať sa, spojovať sa

 • nedok. spíjať sa -a;

 • ubíjač -a m. ubíjadlo

 • ubíjačka -y -čiek ž. stroj na ubíjanie betónu, pôdy ap.: pneumatická u.

 • nedok. ubíjať -a

 • nedok. ukájať -a

  // ukojiť sa uspokojiť sa, utíšiť sa: pohlavne sa u.;
  u. sa vedomím, že je všetko v poriadku;

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: tda, unique, fra, random, qa, genera, upl, delete, exp, é ka, r, al, sys, , cs
Ekonomický slovník: , slz, ã sao, fzv, hed, tzk, ivy, fummc, atp, zkc, cod, ��rta, hyd, mco, vxs
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV