Význam slova "j��" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 39 výsledkov (1 strana)

 • ajaj, ajáj cit. vyj. radosť; počudovanie, odmietanie: a., ale také niečo! a.! mávol odmietavo rukou

 • báj -e ž. rozprávanie zo života pohanských bohov, o tajomných prír. javoch, mýtus; príhoda z dávnych čias: antické, grécke, starodávne b-e;
  b. o Maginhrade

 • božemôj cit. vyj. povzdych, žalosť, bolesť, zúfalstvo: ach b., čo mám robiť? b.! – bedákala matka

  expr. ani za b. výraz silného záporu, za nič na svete, ani za svet

 • háj2 -a m. les menšej rozlohy, horička: brezový, olivový h.;
  urnový h. cintorín s urnami

  expr.: do h-a! mierne zahrešenie;
  je to v h-i je to stratené, zničené;

 • haj, háj1 cit. vyj.

  1. rozlič. pocity, napr. radosť, prekvapenie, ha: h., to je prekvapenie!

  2. poháňanie: h., husičky, h.

 • hajaj, hajáj cit. vyj. rozlič. pocity, citový dôraz, údiv ap., ojoj, ojój: tam je jahôd, h.!

 • hoj, hojoj, hojój cit. vyj. silné citové pohnutie ako radosť, obdiv, rozhorčenie ap.: h., ako je sladko žiť! h., to nie!

 • j [i jé] neskl. s.

  1. spoluhláska a písmeno

  2. v skr. a zn.: J joule;
  t. j. to jest

 • jáger -gra m. hovor. zastaráv.

  1. poľovník

  2. horár;

 • jágerský príd.

 • jaj, jajaj, jáj cit. vyj. pocit teles. bolesti al. zvolanie pri rozlič. pocitoch (nevôli, žiali, údive ap.), joj, juj: j., to bolí! j., čo to robíš! j., tá krása!

 • jánošíkovský príd. týkajúci sa ľud. hrdinu Jánošíka a jeho družiny: j-á tradícia, j. motív

 • jánsky príd. vzťahujúci sa na dni okolo sv. Jána (24. júna), svätojánsky: j-e ohne zapaľované v predvečer sv. Jána

 • jánusovský príd.

  kniž. mať j-ú tvár byť dvojtvárny, falošný

 • jé, jej2, jéj cit. vyj. prekvapenie, začudovanie: j., to je nádherné! j., to som ešte nevidel

 • Jób -a m. bibl. postava známa ako vzor trpezlivosti

  J-ova správa, zvesť veľmi zlá;

 • jóbovský príd. k Jób

  j-á správa, zvesť veľmi zlá

 • jód -u m. nekovový halový chem. prvok sivočiernej farby a dráždivého zápachu, zn. I;

 • jódlovať nedok. pri speve rýchle preskakovať z prsného registra do fistuly

 • jódny príd. chem. obsahujúci jód v istom pomere

 • jódovať nedok.

  1. pridávať do niečoho jód: j-nie soli proti strume

  2. natierať jódovou tinktúrou: j. ranu

 • jódový príd.: j. roztok, j-á tinktúra

 • joj, jojoj, jój cit. vyj. teles. bolesť al. zvolanie pri rozlič. pocitoch (žiali, nevôli, prekvapení, obdive ap.), jaj, juj: j., to bolí! j., to je rybisko! j., však si nešikovný;
  j., tá nádhera!

 • jüan -a/-u m. zákl. peňaž. jednotka a platidlo čínskej meny

 • juj, jujuj, júj cit. vyj. teles. bolesť al. zvolanie pri rozlič. pocitoch (žiali, nevôli, prekvapení, obdive ap.), joj, jaj: j., to je bolesť! j., ale sa bojím! j., aká krása!

 • júl -a L -i m. 7. mesiac v roku;

 • júlový príd.: j-é horúčavy

 • jún -a L -i m. 6. mesiac v roku;

 • júnový príd.: teplý j. večer

 • máj -a m.

  1. 5. mesiac v roku: studený, teplý m.;
  Prvý m. Sviatok práce

  2. vys. okresaný a ovenčený strom, kt. pred 1. májom stavajú mládenci dievčencom

  3. ovenčený stromček ako symbol dokončenia stavby

  studený m., v stodole raj;

 • môj môjho m. moja mojej ž. moje môjho s. I m. a s. mojím mn. m. živ. moji, neživ. ž. a s. moje mojich

  I. zám. privl.

  1. vyj. privl. vzťah hovoriaceho k osobe, veci (ako vlastníctvo, prináležanie, spoloč. al. zamestnanecký vzťah ap.): môj syn, môj dom, m-e telo, schopnosti;
  môj národ, m-e pracovisko;
  m-a zásluha, môj vedúci

  2. (v spoj. s pomenovaním deja al. jeho výsledku) vyj. pôvodcu al. predmet (deja): m-e mlčanie, moje povýšenie

  3. vyj. zreteľ: prišiel môj čas;
  on je v m-ch rokoch

  4. hovor. má funkciu odkazovacieho zámena: môj človek sa o to postará

  5. expr. vyj. citové vzťahy: duša m-a (oslovenie), nehaňte ľud môj;
  (víno,) to je moje to mám rád

  podľa m-ho podľa mojej mienky;
  expr.: páni m-i! Bože môj! zvolanie

  II. hovor. môj m. manžel: poviem m-mu;

 • oj, ojoj, ojój cit.

  1. vyj. rozlič. pocity (prekvapenie, túžbu, varovanie, radosť, žiaľ ap.), oh, och: o., aká hojnosť! o., nieže tak! o., bude nám dobre

  2. blíži sa význ. čast. zosilňuje zápor al. prisviedčanie: o., nie! o., áno!

 • ojej, ojéj cit. vyj.

  1. rozlič. pocity (prekvapenie, výsmech, odmietanie ap.): o., naozaj! o., takých je dosť!

  2. blíži sa význ. čast. zosilňuje prisviedčanie: o., vie to on dobre

 • papagáj -a mn. N a A -e m. pestro sfarbený vták s prenikavým hlasom: tropické p-e;

  opakovať niečo ako p. mechanicky;

 • papagájčí, papagajčí príd.

 • papagájí príd.

 • t. j. skr. to jest

 • ťaj, ťáj, ťajaj cit. vyj. nadšenie, nevôľu, údiv ap., ej, jaj, ajaj: ť., ale ma vyhrialo!

 • varuj, varúj cit. vyj. výstrahu pred nebezpečenstvom pri práci v lese, v lome ap., pozor!

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: zhk, mzp, cep, wip, ��om, dma, jop, zl, rgi, slb, hhz, cas, blv, lb, chuå
Slovník skratiek: pbx, zln, r89, lc, gmos, esy, q67, n45, zta, r72, fubar, tle, l71, otä, šach
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV