Význam slova "is" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 44 výsledkov (1 strana)

 • ischémia -ie ž. lek. nedokrvenosť tkaniva zapríčinená obmedzeným prívodom okysličenej krvi: i. srdca;

 • ischemický príd.: i-é bolesti

 • ischias [isch-] -u m. bolesti sedacieho nervu postupujúce od krížov do nôh;

 • ischiatický príd.

 • ískať -a nedok.

  1. (prehŕňaním vlasov) hľadať (vši): í. vši

  2. prehŕňať (vlasy); takto prezerať hlavu: í. vo vlasoch;
  í. dieťa

 • iskerník -a m. na žlto kvitnúca lúčna bylina, bot. Ranunculus

 • iskra -y -kier ž.

  1. drobná svietiaca čiastočka rozžeravenej látky: z vatry lietajú i-y;
  elektrická i. elektr. výboj;

  2. náznak niečoho (, čo je schopné rastu): i. nádeje, života

  3. vynachádzavosť, dômyselnosť, vzlet: básnická i.;
  hra bez i-y

  oči ako i-y žiarivé; bystré;
  mať i-u byť mimoriadne schopný (v umel., ved. ap. činnosti);
  z malej i-y veľký oheň býva;

 • iskrenný príd. kniž. srdečný, vrelý: i. pozdrav

 • iskrička -y -čiek, iskierka -y -rok ž. zdrob.

 • iskriť nedok.

  1. tvoriť, vypúšťať iskry (význ. 1): prskavky i-ia;
  i. očami (v hneve ap.)

  2. i iskriť sa trblietať sa, jagať sa: ožiarený sneh (sa) i-í;
  víno (sa) i-lo v pohároch;
  neos. až sa mu v očiach i-í (od hnevu, bolesti ap.)

  3. oplývať, sršať; rýchlo vznikať (ako iskry): i. vtipom, nápadmi;
  i-ia v ňom myšlienky

  // iskriť sa neos. prejavovať sa vyletovaním iskier (význ. 1): z komína sa i-í;
  bežal, až sa mu i-lo pod nohami

 • iskrivo prísl.;

 • iskrivosť -i ž.

 • iskrivý príd.

  1. trblietavý, jagavý: i. sneh;
  i. pohľad žiarivý

  2. duchaplný, vtipný, živý: i. príhovor;
  i. humor

  3. jasavý, radostný: i. smiech, i-á pieseň;

 • iskrový príd. k 1: i. výboj;

 • islam -u m. monoteistické náboženstvo založené Mohamedom v 7. stor. po Kr., mohamedánske náboženstvo;

 • islamský príd.: i-é štáty

 • islandčina -y ž. islandský jazyk

 • islandský príd. k Island, Islanďan: i. jazyk

 • išpán -a m. hist.

  1. v starom Uhorsku najvyšší kráľovský úradník (stojaci na čele župy)

  2. správca na majetku uhorských feudálov;

 • išpánsky príd.;

 • išpánstvo -a s. hodnosť, zamestnanie išpána

 • ísť ide idú iď!/choď! (smerom preč)/poď! (smerom sem) idúc (i)šiel bud. pôjde pôjdu zápor nejsť nejde nejdú nejdi!/nechoď! nešiel nedok.

  1. (o ľuďoch a zvieratách) pohybovať sa robením krokov, kráčať: í. pešo, krokom, í. po ceste, do kopca, v zástupe;
  ide sa mu dobre;
  už ide a) prichádza b) odchádza;
  í. za niekým i pren. (i za niečím) nasledovať ho ako stúpenec;
  í. z cesty i pren. ustúpiť;
  í. niekomu v ústrety i fraz. podporovať ho;
  í. ruka v ruke s niekým i fraz. (i s niečím) postupovať jednotne;
  í. v šľapajach, po stopách niekoho i fraz. nasledovať ho

  2. i dok. (o človeku) pob(e)rať sa s úmyslom dosiahnuť istý cieľ: í. do práce, na koncert, zo školy;
  í. tancovať, spať;
  í. po lekára, po vodu;
  í. na dovolenku;
  í. na huby;
  í. za niekým s prosbou;

  3. (obyč. o ľuďoch) viezť sa, cestovať: í. vlakom, lietadlom, í. na bicykli

  4. (o veciach, javoch) pohybovať sa (význ. 1): auto ide (po ceste);
  vlak mu ide o dvoch odchádza;
  í. sedemdesiatkou;
  z nosa mu ide krv tečie;
  z kuchyne ide vôňa vychádza;
  dieťaťu idú zuby prerezávajú sa;

  5. byť v činnosti, fungovať: hodinky idú (presne, ticho)

  6. smerovať, viesť: cesta ide dolinou

  7. siahať, zasahovať, dostávať sa: voda mu ide po pás;

  8. (o čase) plynúť (význ. 2): roky idú

  9. voliť si zamestnanie, povolanie, stav, úlohu ap.: í. za riaditeľa, í. za svedka;
  í. k vojsku, í. do civilu, do penzie;
  í. na vysokú školu;
  í. študovať;

  10. dariť sa (význ. 1): nemčina mu ide, obchody nejdú, robota mu ide rýchlo

  11. je možné, dá sa: tak to ďalej nejde;
  to nejde nedá sa to

  12. ako sponové sloveso vyj. začiatočnú fázu stavu: ide noc;
  ide naňho spánok;
  neos. išlo mu na piaty rok;
  ide mu do plaču

  13. hovor. ako limitné sloveso (s neurč.) vyj. prípravný stav pred uskutočnením deja: neos. ide ho rozhodiť (od zlosti)

  14. neos. ide o niečo, o niekoho týka sa; záleží na čom, na kom: pokiaľ ide o otca, ...;
  ide o samozrejmosť;
  ide mu o úspech;
  o mňa nejde

  15. hovor. hodiť sa2, pristať: farby idú spolu;
  tento účes ti nejde

  16. hovor. choď(te)! iď(te)! v platnosti cit. vyj. odmietnutie al. pochybnosť: choď(te) s takým riešením! ale choď(te)! a) nie b) naozaj?

  ide to ako po masle, po drôte ľahko;
  ide to ako v lete na saniach pomaly;
  í. príkladom;
  í. k veci neodbočovať;
  í. na koreň veci skúmať podstatu;
  í. kade ľahšie ujsť, stratiť sa;
  expr. í. cez mŕtvoly byť bezohľadný;
  í. svojou, vlastnou → cestou;
  nejde mu to do hlavy nechápe to;
  ide to s ním dolu kopcom, dolu vodou jeho stav sa zhoršuje;
  ide do tuhého situácia je vážna;
  í. na odbyt, na dračku míňať sa;
  í. si → oči vyočiť;
  ide, kde ho oči vedú bez cieľa;
  robota (mu) ide od ruky šikovne;
  expr. ide mu o krk o život, o budúcnosť;
  í. → hlavou proti múru;
  í. s → bubnom na zajace;
  expr. choď(te) dočerta, v čerty, do kelu! odíď(te)! choď, iď mi z očí! zmizni!

 • iste, isto

  I. istejšie prísl.

  1. v zhode so skutočnosťou, nepochybne, zaručene: (ne)viem to i.

  2. s istotou, pevne, smelo: správal sa už istejšie;
  postupovať pomaly, ale i.

  3. bezpečne: cítiť sa i.

  II. expr. i isteže, isto-iste čast. vyj. istotu, určite, naisto, naozaj, bezpochyby: i. príde;
  celkom i. tam stál;
  i., urobili sme chyby pravdaže

 • istič -a m. spínač vypínajúci prúd pri preťažení

 • istina -y -tín ž. fin. suma, ktorú dostáva držiteľ obligácie v čase jej splatnosti, t. j. pri jej umorení

 • istiť -sť/-i! nedok. zabezpečovať (význ. 3): horolezec sa i-í (lanom);
  i. kábel

 • istota -y -tôt ž.

  1. nepochybná pravda; pevné presvedčenie: i. poznania, mať i-u v niečom;
  s i-ou tvrdiť;
  pre i-u ešte skontrolovať

  2. prejav schopností, zručností, viery vo vlastné sily ap.: intonačná i. (speváka);
  i. vystupovania;
  konať s i-ou, dodať niekomu i-u

  3. záruka bezpečnosti, zabezpečenia: v práci je jeho i.;
  poskytnúť niekomu i-y;
  sociálna, finančná i.

  i. je i. treba sa poistiť

 • istotne čast. iste, isto: i. sa vráti;
  mám pravdu? – i.

 • istý istejší príd.

  1. kt. sa zhoduje so skutočnosťou, nepochybný, zaručený: i-á pravda;
  i-é správy spoľahlivé;
  je to viac ako i-é;
  byť si i. víťazstvom

  2. dokonale ovládajúci niečo al. vedomý si svojich schopností, zručností ap.; svedčiaci o tom: i. chirurg, byť (si) i. sebou, v tejto oblasti je i-ejší;
  i. hlas, mať i-ú ruku

  3. bezpečný, zabezpečený: i-á skrýša;
  byť si i. pred nebezpečenstvom;
  nebyť si i. životom byť ohrozený;
  nikto nie je pred ním i.;
  i-é miesto (v zamestnaní);
  mať i. chlieb

  4. (presne) určený, dohodnutý (, ale bližšie nemenovaný), určitý: vysielať rozhovor v i-ú hodinu

  5. vo funkcii neurč. zám. známy, ale bližšie neurčený, určitý: po i-om čase, i-ým spôsobom, do i-ej miery;
  i. človek sa ma spýtal nejaký

 • očisťovací príd. slúžiaci na očistenie, očistný: o-ie práce

 • nedok. očisťovať

 • nedok. prečisťovať -uje, prečíšťať -a

  // prečistiť sa zbaviť sa nečistoty, niečoho nenáležitého;

 • nedok. prečisťovať sa, prečíšťať sa

 • režisér -a m. umel. al. odb. vedúci, realizátor div. hry, filmu, relácie, prenosu ap.: televízny, filmový r.;

 • režisérka -y -rok ž.;

 • režisérsky príd.: r-a práca;

 • režisérstvo -a s.

 • nedok. vyčisťovať

  // vyčistiť sa stať sa čistým: rieka, obloha sa v-la;

 • nedok. vyčisťovať sa

 • nedok. začisťovať

 • nedok. znečisťovať

  // znečistiť sa stať sa nečistým; zašpiniť sa, ušpiniť sa: rieky sa z-ia odpadom;
  z. sa mastnotou;

 • nedok. znečisťovať sa

 • znečisťovateľ -a mn. -ia m. kto niečo znečisťuje: z. ovzdušia, prírody, životného prostredia;

 • znečisťovateľka -y -liek ž.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: lesť, red, zelã, opec, , hnb, dil, vpc, nbs, sie, smt, yer, zak, xap, an
Slovník skratiek: mvo, pkn, rã æ ã, r68, cet, eka, gmb, aty, era, srm, sša, mop, ozo, å eno, zsl
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV