Význam slova "inform" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 14 výsledkov (1 strana)

 • informácia -ie ž. správa, údaj, poučenie: i. o odchode vlaku, potvrdiť si i-iu, získať obšírne i-ie o niečom;
  v kybernetike údaj, hodnota ap. spracúvaná strojovo;
  teória i-ií mat. disciplína skúmajúca prenos informácie tech. metódami;
  biol. genetická i. nevyhnutné údaje na vznik biol. jedinca;

 • informačne, informatívne prísl.

 • informačný, informatívny príd.: i-čná služba;
  i-čný systém na ukladanie, opätovné získavanie, spájanie a vyhodnocovanie informácií;
  publ. i-čný šum nepresné informácie;
  i-vna správa;

 • informatička -y -čiek ž.;

 • informatický príd.

 • informatik -a mn. -ci m. odborník v informatike;

 • informatika -y ž.

  1. veda o zhromažďovaní, spracúvaní, uschovávaní, vyhľadávaní a sprístupňovaní ved. informácií

  2. odbor zaoberajúci sa počítačovým spracovaním informácií;

 • informátor -a m. živ. kto informuje: ochotný i.;

  informátor -a L -e mn. -y m. neživ. prístroj, publikácia ap. podávajúca informácie: turistický i.

 • informátorka -y -riek ž.;

 • informovane prísl.: hovoriť i.;

 • informovanosť -i ž.

 • informovaný príd. majúci vedomosti, poznatky o niečom, oboznámený, poučený: i. čitateľ, vedec;

 • informovať nedok. i dok. pod(áv)ať informácie, oboznamovať, oboznámiť: i. verejnosť, i. o situácii

  // informovať sa získ(av)ať informácie, oboznamovať sa, oboznámiť sa: i. sa o možnostiach rekreácie;
  i. sa na súde

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV