Význam slova "ih" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 34 výsledkov (1 strana)

 • ih, íh cit. vyj. rozlič. pocity (hnev, bolesť, veselosť ap.): íh, takú by som mu tresol!

 • íha cit. vyj. údiv, prekvapenie: í., ale si vyrástol

 • ihaha, ihahá cit. napodobňuje zvuk vydávaný koňom

 • ihelnica -e -níc ž. poduštička na zapichovanie ihiel;

 • ihelnička -y -čiek ž. zdrob.

 • ihelník -a m. schránka na odkladanie ihiel

 • ihielka -y -lok, ihlička -y -čiek ž. zdrob.

 • ihla -y ihiel/ihál ž.

  1. nástroj s hrotom a uškom (z tenkého oceľového drôtu) určený na šitie: tupá, strojová i.;
  navliecť niť do i-y

  2. nástroj al. súčiastka v tvare ihly: gramofónová, magnetická i.;
  výtvar., typ. suchá i. graf. technika, pri kt. sa obraz vyrýva do kovovej dosky; jeho odtlačok

  byť, sedieť ako na i-ách byť nepokojný, netrpezlivý;
  hľadať i-u v kope sena;
  šiť horúcou i-ou;

 • ihlan -a/-u m. geom. mnohosten, ktorého základňou je mnohouholník a bočnými stenami sú trojuholníky so spoločným vrcholom; takýto tvar: zrezaný i., pravidelný šesťboký i.;
  opracovať kamene do i-a;

 • ihlanček -a m. zdrob.

 • ihlanovitý príd. majúci podobu ihlana: i. stan, pomník

 • ihlanový príd.: i-á plocha;

 • ihlica -e -líc ž.

  1. predmet s hrotom určený na upevnenie al. ozdobu vlasov, častí oblečenia ap.: zlatá i., i. do vlasov

  2. nástroj s hrotom (z hrubšieho oceľového drôtu ap.) určený na pletenie: pliesť na okrúhlej i-i

  3. anat. kosť predkolenia

  4. obyč. mn. úzke tvrdé listy ihličnatých stromov

 • ihličie -ia s. hromad. lístie ihličnatých stromov; vetvy s takýmto lístím, chvojina, čečina: opadané i., strieborné i., vôňa i-ia;
  prikryť kvety i-ím

 • ihlička -y -čiek ž.

  1. zdrob. k ihla, ihlica (význ. 1, 4)

  2. zahrotený, pichajúci predmet: i-y srieňa

  3. obyč. mn. veľmi tenké špicaté podpätky; topánky s takýmito podpätkami

  oči ako i-y pichľavé;

 • ihličkovitý príd. majúci podobu ihličky: i. kryštál

 • ihličkový príd.: i-é podpätky;
  i-á tlačiareň na ktorej sa tlačí ihličkami cez pásku

 • ihličnan -a m. ihličnatý strom

 • ihličnatý príd. majúci ihličie: i. strom;
  i. les v kt. sú ihličnany

 • ihlicovitý príd. majúci podobu ihlice: i-é kryštály

 • ihlový príd.: i. ventil;

 • ihneď prísl. hneď, okamžite, zaraz, už aj: platiť treba i.;
  i. príď!

 • ihraťnedok. obyč. poet. hrať (význ. 6): i-á mu úsmev na perách

  i. farbami pestrieť sa;
  expr. všetky → žilky v ňom, mu i-ú

  // ihrať sa hrať sa, baviť sa, zabávať sa: pren. vietor sa i-á s jej vlasmi

 • ihravo prísl.;

 • ihravosť -i ž.: básnická i.

 • ihravý príd. hravý (význ. 1, 2): i-é deti;
  i-é vlnky, i-é svetielka;

 • ihrisko -a ihrísk s. vymedzená a upravená plocha určená na šport, hry ap.: športové, detské, dopravné i., trávnaté i., tenisové i.

 • čihi, čihí cit. vyj. pobádanie koní, aby šli doľava, op. hot(a)

  jeden (ťahá) č., druhý hot(a)

 • džihád -u m. moslimská svätá vojna obhajujúca islam a usilujúca sa o jeho rozšírenie

 • zážih -u m. tech. zapálenie výbušnej zmesi motora;

 • žihľava -y -liav ž. pŕhľava (význ. 1)

  mráz ž-u nespáli;
  → dotkla sa ž. plota;

 • žihľavka -y ž. alergické ochorenie prejavujúce sa vyrážkami na koži: dostať ž-u

 • žihľavovina -y -vín ž. vlákna al. tkanina zo žihľavy

 • žihľavový príd.: ž. výťažok

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: sos, vä ä å ã, proãƒâ, sof, r19, tgy, b94, čurať, mkr, oxk, iai, dir, ozh, žbr, ons
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV