Význam slova "id" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 51 výsledkov (1 strana)

 • idea -ey D a L -ei mn. -ey ž.

  1. myslená predstava o niečom, myšlienka, nápad; úmysel, plán: to je dobrá i.;
  → fixná i.

  2. výsledok myslenia ako odraz konkrétnej al. abstraktnej skutočnosti, pojem, predstava: i. dobra a zla, i. rovnosti;
  národné, revolučné i-y;
  filoz. celostný súbor pojmových obsahov: Hegelova absolútna i.

  3. vedúci obsahový prvok diela, myšlienka (význ. 5): základná i. diela;

 • ideál -u L -i mn. -y m.

  1. predstava o dokonalej podobe niečoho ako cieľ (snaženia): mravný, spoločenský, životný i.;
  stratiť i-y

  2. dokonalá podoba vyhovujúca predstavám, vzor: stelesňovať i., byť i-om muža

  3. predmet túžob: táto dievčina je jeho i-om

 • idealista -u m.

  1. stúpenec idealizmu

  2. nadšenec, rojko;

 • idealistický príd.: i. svetonázor;

  idealisticky prísl.

 • idealistka -y -tiek ž.;

 • idealizácia -ie ž.

  1. idealizovanie: i. skutočnosti

  2. filoz. tvorenie ideálneho v zobrazení objektívneho sveta, abstrakcia: bod je i.;

 • idealizačný príd. k 1: i. pátos

 • idealizmus -mu m.

  1. filoz. smer vychádzajúci z prvotnosti duchovného, ideálneho princípu, op. materializmus

  2. nezištné nadšenie za ideály, oduševnenie: mladí sú naplnení i-om;

 • idealizovať nedok. i dok. prikrášľovať, prikrášliť: i. skutočnosť, postavu v románe

 • ideálne [-n-] s. filoz. oblasť ideí, op. materiálne

  ideálne prísl.;

 • ideálnosť -i ž.

 • ideálny príd.

  1. majúci vlastnosti ideálu (význ. 2): i. muž, i. spôsob, i-e podmienky

  2. jestvujúci iba vo vedomí, neskutočný, abstraktný: i-e zobrazenie priestoru, i. cieľ;

 • identickosť -i ž.

 • identický príd.: i-é javy;

  identicky prísl.;

 • identifikácia -ie ž. identifikovanie: i. osôb;

 • identifikačný príd.: i-é číslo

 • identifikovať nedok. i dok. zisťovať, zistiť totožnosť: i. mŕtvolu

 • identita -y ž.

  1. kniž. totožnosť, zhodnosť vo všetkých vlastnostiach, rovnakosť;
  i. vecí;
  zisťovať i-u zisťovať, o koho ide

  2. filoz., psych. konkrétna, ničím nezameniteľná podstata, ktorou sa od seba odlišujú jednotlivci, pren. i spoločenstvá: národná i.;

 • ideológ -a mn. -ovia m. tvorca al. hlásateľ istej ideológie: i. revolúcie, i. marxizmu, národný i.;

 • ideológia -ie ž. sústava filoz., polit., náb., práv. ap. názorov, ideí prispôsobených záujmom istých skupín, strán ap.: komunistická i., štátna i.;

 • ideologickosť -i ž.

 • ideologický príd.: i. boj;

  ideologicky prísl.;

 • ideologizovať nedok. vnášať ideológiu (i nevhodne): prílišné i-nie literatúry

 • ideovo, ideove prísl.;

 • ideovo-estetický príd. ideový a estetický: i. rozbor diela

 • ideovosť -i ž.: i. umenia

 • ideový príd. k 2, 3: i-é prúdy;
  i-á náplň románu;

 • idióm -u m. lingv. idiomatizmus;

 • idiomatický príd.: i-é spojenie, i. slovník

 • idiomatizmus -mu m. lingv. ustálený, obyč. doslovne nepreložiteľný výraz príznačný pre daný jazyk

 • idiot -a m. človek postihnutý idiotizmom;

 • idiotizmus -mu m. odb. najvyšší st. slabomyseľnosti, choromyseľnosť

 • idiotský príd.: i. výraz v tvári;
  pejor. i. príkaz nezmyselný;

  idiotsky prísl.;

 • idiotstvo -a -tiev s. expr. hlúposť, sprostosť, bláznovstvo: robí samé i-á

 • idol -a/-u m. predmet zbožňovania, modla: stal sa i-om mládeže

 • idúcky prísl. idúc, za chôdze; cestou, po ceste: i. sa rozprávali;
  i. domov nás navštívil

 • idyla -y idýl ž.

  1. pokojný, harmonický život; stav pokoja, harmónie, pohoda;
  sviatočná, rodinná i.;
  prežiť i-u

  2. odb. selanka;

 • idylickosť -i ž.;

 • idylický príd.: i. život, i-á nálada;
  i. epos;

  idylicky prísl.: i. vykresliť;

 • idylizovať nedok. i dok. (u)robiť idylickým: i. dedinský život

 • idylka -y -liek ž. zdrob. expr.

 • arašid -u m. obyč. mn. plod podzemnice olejnej, búrsky oriešok;

 • žid -a mn. -ia m.

  1. vyznávač náboženstva opierajúceho sa o Starý zákon a uznávajúceho jediného Boha, izraelita

  2. Žid príslušník (starovekého) izraelského národa

  skúpy ako ž. veľmi;

 • židáčik -a mn. -ovia m. zdrob. expr.

 • židák -a mn. -ci m. pejor.

  1. žid

  2. skupáň, lakomec;

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV