Význam slova "he" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 111 výsledkov (1 strana)

 • he-he, hehe cit. napodobňuje smiech, ha-ha, haha

 • hebedo -a -bied s. pejor. ťarbavý (a tučný) človek (obyč. v nadávke)

 • hebko prísl.;

 • hebkosť -i ž.: h. pleti

 • hebký príd. poddajný, pružný, jemný (na hmat): h-é vlasy;
  h. ako hodváb;

 • hebrejčina -y ž. hebrejský jazyk

 • hebrejský príd. k Hebrej; starožidovský: h. jazyk, h-é písmo;

  hebrejsky prísl.: učiť sa (po) h.

 • hecovať nedok. subšt. podpichovať; doberať si: h-je ho proti nám

 • hedonista -u m. stúpenec hedonizmu;

 • hedonistický príd.

 • hedonistka -y -tiek ž.;

 • hedonizmus -mu m. učenie pokladajúce pocit slasti, rozkoše za meradlo mravného života;

 • hegať nedok. expr. triasť, mykať, drgľovať: auto h-á na hrboľatej ceste, h. kľučkou;
  neos. h-lo nás na ceste;

 • hegemónia -ie ž. polit. nadvláda, vedenie; vedúca úloha: kolonialistická, panovnícka h.;
  držať h-iu nad niekým;

 • hegemónnosť -i ž.

 • hegemónny príd.;

 • dok. hegnúť -e -ú -gol

  h-lo ho, ním, v ňom (od strachu, prekvapenia ap.) naľakal sa, zarazil sa

  // hegať sa nedok. otriasať sa, mykať sa, kývať sa: stolička sa h-á;
  h. sa v autobuse;

 • dok. hegnúť sa

 • hej

  I. cit.

  1. vyj. upozornenie, haló: h., vy tam!

  2. vyj. rozlič. citové hnutia (radosť, bujnosť ap.), ej: h., to bude život!

  3. vo výraze h.-rup udáva rytmus pri spoločnej práci

  II. čast.

  1. áno (význ. 1): prídeš? – h.

  2. (pri otázke al. rozkaze) vyzýva na súhlas, však(že), všakver: odídeme, h.?

  III. vo funkcii prísl. hovor. expr. dobre, znamenite: teraz nám je h.;
  to by sa vám h. zabávalo!

  IV. vo funkcii príd. hovor. expr. dobrý, súci, znamenitý: to bude h. svadba!

 • hektár -a L -i mn. -e m. plošná jednotka (100 árov), zn. ha;

 • hektárový príd.: h-é výnosy priemerné z hektára

 • hektický príd.

  1. lek. horúčkovitý, chorobný, horúčkovito prebiehajúci

  2. kniž. vypätý, vystupňovaný; vzrušený: h-é rokovanie, h. čas; h. priebeh podujatia

 • hektoliter -tra L -i mn. -e m. jednotka merania kvapalín (100 litrov), zn. hl;

 • hektolitrový príd.: h-á nádoba

 • helénsky príd. (staro)grécky: h-a kultúra, h-e umenie

 • heligón -u m. plechový dychový hud. nástroj hlbokého tónu: hrať na h-e;

 • heligónový príd.

 • helikoptéra -y -tér ž. lietadlo udržujúce sa vo vzduchu činnosťou vodorovne umiestnených vrtúľ, vrtuľník

 • heliocentrický príd.: h-á sústava

 • heliocentrizmus -mu m. teória, podľa kt. je Slnko stredom vesmíru;

 • hélium -ia D a L -iu s. chem. prvok zo skupiny vzácnych plynov, zn. He

 • helma -y -liem ž. prilba (význ. 1, 2): tropická h.

 • helmintológ -a mn. -ovia m. odborník v helmintológii;

 • helmintológia -ie ž. lek. odbor zaoberajúci sa cudzopasnými červmi;

 • helmintologička -y -čiek ž.;

 • helmintologický príd.

 • hematit -u m. min. lesklá železná ruda, krveľ;

 • hematitový príd.

 • hematológ -a mn. -ovia m. odborník v hematológii;

 • hematológia -ie ž. lek. odbor zaoberajúci sa krvou;

 • hematologička -y -čiek ž.;

 • hematologický príd.

 • hemisféra -y -fér ž. odb. pologuľa: anat. mozgová h.;
  geogr. severná h.;

 • hemisférický príd.

 • hemoglobín -u m. biol. červené krvné farbivo;

 • hemoglobínový príd.

 • hemoroidný príd.

 • hemoroidy -ov m. pomn. lek. chorobne rozšírené žily v oblasti konečníka, zlatá žila;

 • hemžiť sa nedok.

  1. hmýriť sa, mrviť sa: ľudia sa h-ia (ako mravce)

  2. byť plný niečoho (pohybujúceho sa): ulice sa h-ia ľuďmi;
  úloha sa h-í chybami

 • hen zám. ukaz. príslov. hovor. poukazuje na miesto al. osobu v blízkosti, tamto: h. za rohom, h. Paľo to urobí;
  v spoj. až hen poukazuje na veľkú vzdialenosť: prišiel až h. z Dolniakov

 • hendikep, pôv. pís. handicap -u m. (angl.) nerovnakosť podmienok pri šport. súťažení; horšie podmienky, nevýhoda vôbec: výška je jeho h-om

 • hendikepovať nedok. i dok. (angl.) hovor. (po)škodiť: choroba ho h-je;
  byť h-ný byť v nevýhode, mať horšie podmienky

 • henry -ho m. fyz. hlav. jednotka indukčnosti v sústave SI, zn. H

 • hentaký zám. ukaz. hovor. taký (význ. 1): h. dom si postavíme

 • hentam zám. ukaz. príslov. hovor. tam, tamto (zdôraznené), op. tuto: h. sú dvere;
  v spoj. h. ten tamto ten (zdôraznené)

 • henten, hentá, hento zám. ukaz. hovor. tamten: h. človek, h-á cesta

  hento-toto, hento a toto to i ono

 • heraklit -u m. izolačná stav. hmota z hoblín a cementu;

 • heraklitový príd.: h-é dosky

 • heraldický príd.

 • heraldika -y ž. veda o znakoch, erboch, címeroch;

 • herbár -a L -i mn. -e m. zbierka sušených lisovaných rastlín

 • herberg -u m. subšt. neporiadok: robiť, mať v dome h.

 • herbicíd -u m. odb. chem. prípravok na ničenie buriny;

 • herbicídny príd.

 • herec -rca m. kto hrá na javisku, v rozhlase, televízii, vo filme ap., dram. umelec: divadelný, filmový h.;

 • herečka -y -čiek ž.;

 • herecký príd.: h-é umenie;

  herecky prísl.;

 • herectvo -a s. herecké povolanie; herecké umenie

 • heretik -a mn. -ci m. zástanca herézy;

 • heréza -y -réz ž. cirk. tvrdošijné popieranie al. pochybovanie týkajúce sa istej kat. dogmy, blud

 • herkules -a/-la mn. -ovia/-lovia m. expr. (podľa Herkula, hrdinu gréc. mytológie) silák;

 • herkulesovský, herkulovský príd.: h-á postava mohutná

 • hermelín -u m. (zimná) biela kožušina z hranostaja;

 • hermelínový príd.: h. plášť

 • hermeneutický príd.: h. postup, h-á tradícia

 • hermeneutika -y ž. filoz., teol. vedecká metóda výkladu textov, najmä starých písomných pamiatok: biblická h.;

 • hermetickosť -i ž.: h. uzáveru

 • hermetický príd. tesne uzavretý, vzduchotesný a vodotesný, nepriedušný: h. uzáver, obal;

  hermeticky prísl.: h. uzavrieť;

 • herňa -e ž.

  1. miestnosť, budova zariadená na hranie rulety, karát ap.

  2. miestnosť určená na hranie (napr. v materskej škole)

 • herný príd. k 1, 2: h. plán;
  h-á situácia;

 • heroickosť -i ž.

 • heroický príd.: h. zápas;

  heroicky prísl.;

 • heroín -u m. narkotická látka vyrábaná z morfia

 • heroinista -u m. kto užíva heroín a je od neho závislý;

 • heroinistka -y -tiek ž.

 • heroizmus -mu m. hrdinstvo, hrdinskosť; bohatierstvo;

 • herpes -u m. lek. vírusové ochorenie kože al. sliznice v podobe pľuzgierikov, opar;

 • herpetický príd.

 • hertz [-rc] -a m. fyz. hlav. jednotka kmitočtu v sústave SI, zn. Hz

 • heš cit. vyj. odháňanie, plašenie (najmä vtákov, hydiny)

 • heslár -a m. abecedný zoznam slovníkových hesiel: h. encyklopédie

 • heslo -a -siel s.

  1. dohovorené poznávacie znamenie vyjadrené slovom, slovami: vojenské h., tajné h.;
  vkladná knižka na h.

  2. stručne (slovne) vyjadrená zásada, myšlienka: predvolebné, politické h-á

  3. slovo v slovníku, v katalógu, v zozname ap., pri kt. sú príslušné údaje: slovník má 50 000 hesiel;

 • heslovite, heslovito prísl.;

 • heslovitosť -i ž.

 • heslovitý príd. majúci ráz hesla, náznakový, stručný: h-é záznamy, h. opis;

 • heslový príd.: h-é slovo;
  h. katalóg

 • het prísl. hovor. expr. preč: hybaj h.! už je h.

 • heterogénne prísl.: pôsobiť h.;

 • heterogénnosť -i ž.

 • heterogénny príd. kniž. rôznorodý, nerovnorodý, nesúrodý, op. homogénny: h-a zmes, h-e zloženie;

 • heterosexualita -y ž. pohlavná náklonnosť k druhému pohlaviu, op. homosexualita;

 • heterosexuálne prísl.

 • heterosexuálny príd.;

 • hetrik, pôv. pís. hattrick -u m. (angl.) publ. 3 góly za sebou v 1 hre strelené tým istým hráčom; trojnásobné víťazstvo za sebou v športe

 • hever -a L -i mn. -y m.

  1. hovor. zdvíhadlo: nadvihnúť auto h-om

  2. vin. násoska (na ťahanie vína zo suda)

 • hexameter -tra L -i mn. -e m. metr. časomerný šesťstopový daktylský verš;

 • hexametrový, hexametrický príd.

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: tempora, īn, , edo ram, še, meeting, , bm, non, , obä, subscrip, å e, triá, ã at
Ekonomický slovník: pcg, farre, l, , agrires, oi, viã, viď, ãop, biš, veã, areflh, soy, kup, erl
Slovník skratiek: šud, a53, šik, ryå, pgt, y64, r13, ã n, dať, atä, e967, smeä, nahý, okiť, smeã
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV