Význam slova "gen" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 40 výsledkov (1 strana)

 • gén -u m. biol. zákl. faktor dedičnosti v chromozóme bunky;

 • genealóg -a mn. -ovia m. odborník v genealógii;

 • genealógia -ie ž. hist. odbor zaoberajúci sa štúdiom rodov, rodopis;

 • genealogička -y -čiek ž.;

 • genealogický príd.

 • generácia -ie ž.

  1. biologicky a časom zrodenia príbuzná skupina jedincov, pokolenie, potomstvo: g-ie včiel

  2. potomkovia jednej dvojice rodičov, pokolenie: v byte žijú tri g-ie

  3. vrstva ľudí spojených vekom, zmýšľaním, záujmami ap.; pokolenie: naša mladá g., štúrovská g., dediť zvyky z g-ie na g-iu

  4. časový úsek približne 30 rokov: prešli tri g-ie

  5. vývojový st. tech. výrobkov (najmä počítačov) charakterizovaný kvalitatívne vyššou úrovňou: programovací jazyk štvrtej g-ie;

 • generačný príd.: g-é rozdiely, problémy

 • generál -a m. u nás príslušník skupiny najvyšších dôstojníkov: g-ov vymenúva prezident republiky

  byť, vystupovať ako g. byť energický al. panovačný;

 • generalita -y ž. hromad. najvyšší voj. veliteľský zbor

 • generalizácia -ie ž. generalizovanie;

 • generalizačný príd.

 • generalizovať nedok. i dok. zovšeobecňovať, zovšeobecniť: g. poznatky, chyby

 • generálka -y -lok ž. hovor.

  1. generálna oprava: g. auta

  2. generálna mapa

  3. generálna skúška (divadelná, koncertná ap.): verejná g.

 • generálne prísl. k 1

 • generálny príd.

  1. všeobecný, celkový; úplný: g-a oprava, g. štrajk;
  g-a mapa v mierke 1 : 200 000

  2. hlavný, základný: g-a línia (postupu), g. konzulát, štáb;
  g-a skúška pred premiérou (divadelnou, koncertnou ap.);

 • generálsky príd.

 • generátor -a L -e mn. -y m. tech. stroj premieňajúci jednu energiu na inú: elektrický, plynový g.;

 • generátorový príd.

 • genetička -y -čiek ž.;

 • genetickosť -i ž.

 • genetický príd.: g. kód súhrn vrodených vlastností daných sledom aminokyselín v chromozómoch;
  g-á informácia zákl. dedičné prvky obsiahnuté v pohlavných bunkách rodičov;

  geneticky prísl.;

  genetický príd.: g-á súvislosť;

  geneticky prísl.

 • genetik -a mn. -ci m. odborník v genetike;

 • genetika -y ž. biol. veda o zákonoch dedičnosti a premenách organizmov;

 • genéza -y ž. vznik, pôvod; začiatok: g. človeka, ľudových zvykov;

 • genialita -y ž. najvyšší stupeň tvorivých schopností, geniálnosť: umelecká g., g. vedca, skladateľa

 • geniálne prísl.;

 • geniálnosť -i ž.

 • geniálny príd.

  1. prejavujúci genialitu; svedčiaci o genialite: g. vynálezca, umelec;
  g-e nadanie

  2. vytvorený, sformulovaný ap. géniom, vrcholný, vynikajúci: g-e vynálezy, myšlienky;

 • genitálie -ií ž. pomn. anat. pohlavné ústroje; rodidlá (u žien);

 • genitálny príd.

 • genitív -u m. gram. 2. pád (v skloňovaní);

 • genitívny príd.: g-a prípona

 • génius -ia mn. -iovia m. geniálny človek, velikán, veľduch: hudobný g., g-iovia vedy;

 • genocída -y ž. vyhladenie, vyhladzovanie národa, rasy, etnickej al. náb. skupiny ap.;

 • genocídny príd.

 • genofond -u m.

  1. genet. súbor všetkých génov jedincov jedného druhu

  2. ekol. súhrn všetkých organizmov istej oblasti s ich dedičnými vlastnosťami, génmi

 • génový príd.: g-é inžinierstvo odbor činnosti, v kt. sa poznatky genetiky využívajú na praktickú manipuláciu s génmi;
  g-á mutácia prirodzená al. umelá zmena génu

Naposledy hľadané výrazy:

Pravidlá slovenského pravopisu: sipiet, vysí, michaela, kežmarok, žmurknúť, myska, valaška, kobra, vlak, vianoce, zložiť, naspäť, revír, vik, v
Ekonomický slovník: ščot, rpt, vpp, å aty, phc, pdg, ce, kz, pd, her, fyrom, fawc, vae, cwm, úškrn
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV