Význam slova "fre" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 22 výsledkov (1 strana)

 • fregata -y -gát ž. veľká vojnová plachetnica

 • frekvencia -ie ž.

  1. častosť výskytu: f. slov, nehôd

  2. premávka: veľká f. v úradoch, na uliciach

  3. fyz. kmitočet: f. striedavého napätia;

 • frekvenčný príd. k 1, 3: f. slovník;
  f. interval

 • frekventant -a m. kto navštevuje kurz, školu ap.;

 • frekventantka -y -tiek ž.;

 • frekventantský príd.

 • frekventovane prísl.;

 • frekventovanosť -i ž.

 • frekventovaný príd. vyznačujúci sa veľkou frekvenciou (význ. 1, 2): f-é slovo;
  f-á ulica;

 • frenetický príd. kniž. búrlivý, nadšený: f. potlesk;

  freneticky prísl.

 • freón -u m. chem. zlúčenina fluóru a chlóru s metánom al. etánom použ. v chladiarenských strojoch, zapríčiňujúca znečistenie ozónovej vrstvy: zákaz výroby f-ov;

 • freónový príd.

 • freska -y -siek ž. nástenná maľba namaľovaná na mokrú omietku;

 • freskový príd.

 • fréza -y fréz ž.

  1. rotačný obrábací nástroj

  2. stroj na úpravu pôdy, odstraňovanie snehu ap.: snehová f.;

 • frézar -a m. kto pracuje s frézou, s frézovačkou;

 • frézarka -y -riek ž.;

 • frézarský príd.

 • frézovačka -y -čiek ž. obrábací stroj s frézou: univerzálna f.

 • frézovať nedok. obrábať frézou: f. drevo, závity;
  tech. súbežné f-nie

 • frézový príd.

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV