Význam slova "form" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 33 výsledkov (1 strana)

 • forma -y -riem ž.

  1. vonkajšia podoba, tvar, vzhľad: okrúhla f. taniera, dávať niečomu f-u

  2. nástroj, predmet, kt. dáva veci tvar: tortová, odlievacia f.

  3. spôsob prejavu, podania, spracovania: f. myslenia, populárna f. výkladu, ústna, písomná f.;
  lingv. f. slova a) rad foném, ktorým sa vyj. istý význ. b) gram. tvar: slovesná f.

  4. náležité spoloč. správanie, zvyklosti: zachovávať v prejave, pri kontakte isté f-y, dbať na f-u

  5. formálnosť, formalita: je to len f.

  6. hovor. kondícia, výkonnosť (obyč. dobrá): dobrá, slabá f. futbalistu, herca;
  (ne)byť vo f-e, dostať sa do f-y

  (len) pre f-u (robiť niečo) naoko; z nevyhnutnosti;
  to nemá f-u nie je to vhodné;
  expr. robiť f-u pretŕčať sa, vystavovať sa;

 • formácia -ie ž. odb.

  1. útvar (význ. 2): útočná, vojenská f.

  2. spoločensko-ekonomická f. v marxistickom chápaní st. vo vývine spoločnosti daný spôsobom výroby a výr. vzťahmi

  3. špeciálna príprava al. výchova, formovanie: duchovná f.;

 • formačný príd.

 • formaldehyd -u m. chem. bezfarebný páchnuci plyn použ. pri výr. plastických látok

 • formalín -u m. druh dezinfekčného prostriedku

 • formalista -u m.

  1. kto veľmi dbá na vonkajšiu formu

  2. stúpenec formalizmu (význ. 2);

 • formalistický príd.: f. smer;

  formalisticky prísl.

 • formalistka -y -tiek ž.;

 • formalita -y -lít ž.

  1. ustálená, ustanovená vonkajšia podoba úr. al. spoloč. úkonu: pasové, spoločenské f-y

  2. zbytočná obradnosť, formalizmus: zaobísť sa bez f-lít

 • formalizácia -ie ž. formalizovanie;

 • formalizačný príd.

 • formalizmus -mu m.

  1. prepiate lipnutie na forme bez ohľadu na jej funkciu

  2. dávanie prednosti forme pred obsahom, odtŕhanie formy od obsahu (vo filoz., ved. a umel. smeroch);

 • formalizovať nedok. i dok. vyjadrovať, vyjadriť formálnymi prostriedkami: f-ný postup

 • formálne prísl.;

 • formálnosť -i ž.

 • formálny príd.

  1. týkajúci sa (vonkajšej) formy, úpravy: f-a stránka žiadosti, f-e náležitosti

  2. zachovávajúci ustálenú, vyžadovanú formu konania: f. postup;
  práv. f. protest

  3. vyhovujúci iba forme, nie podstate: f-a rovnosť;
  f-e prijatie, pozvanie odmerane zdvorilé

  4. odb. vyjadrovaný, vyjadrený symbolmi, (graf.) znakmi: f. prostriedok;

 • formát -u m.

  1. tvar, veľkosť, rozmery: f. papiera, knihy;
  malý, normalizovaný f.

  2. úroveň, význam: umelec veľkého, európskeho f-u;

  3. inform. usporiadanie istého množstva údajov (textu) na disku

 • formátovať nedok. inform. dopredu určovať utváranie štruktúry dát na disku; opatrovať (disk) formátom

 • formička -y -čiek ž. zdrob. k 2, expr. k 5: f-y na pečenie;
  f-y na hranie (do piesku)

 • formovač -a m. živ. kto niečo (odborne) formuje;

  formovač -a mn. -e m. neživ. prístroj, náradie slúžiaci (-e) na formovanie: f. tehál

 • formovačka -y -čiek ž.;

 • formovať nedok. i dok. d(áv)ať formu (význ. 1, 3), stvárňovať, stvárniť: f. sochu, hlinu;
  dobre f-ná postava;
  f. osobnosť, svetonázor;
  f. kandidátov špeciálne pripravovať, vychovávať

  // formovať sa nadobúdať podobu, utvárať sa: jeho osobnosť sa f-je;
  f-nie sa hodnotového systému

 • formovo prísl.;

 • formový príd.;

 • formula -y -múl ž.

  1. ustálené al. predpísané znenie; ustálený spôsob kratšieho prejavu: právna, zdvorilostná f., f. prísahy

  2. odb. poučka, pravidlo; vzorec (napr. mat., chem.)

  3. aut. jednosedadlové pretekárske auto: f. jeden najsilnejšia kategória pretekárskych áut;

 • formulácia -ie ž. formulovanie: f. programu, presná, stručná f.;

 • formulačne prísl.

 • formulačný príd.;

 • formulár -a L -i mn. -e m. tlačivo na vyplnenie údajov, blanketa: f. žiadosti, vyplniť f.

 • formulka -y -liek ž. zdrob. k 1, 2

 • formulovať nedok. i dok. slovne zostavovať, zostaviť, (zo)štylizovať: f. návrh, žiadosť

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: form, bajt, hlesnúť, odhliadnúc, pilát, di, zoviera, puntičkárstvo, , tuleň, raň, svŕb, faksimile, tbc, bežec
Pravidlá slovenského pravopisu: bangkok, znami, zmes, spar, vina, kelt, usa, koz, don, najm, reso, diel, oter, krach, lyceum
Ekonomický slovník: sck, śac, lar, ã tep, ã uba, erc, cif, zza, atã ã, grã ë, sns, triáž, ã ã i, sse, doã ã
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV