Význam slova "em" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 62 výsledkov (1 strana)

 • email1 -u m.

  1. vrchná lesklá náterová farba

  2. anat. zubná sklovina;

 • emailovať1 nedok. i dok. pokrývať, pokryť emailom: e-ná nádoba

  emailovať2 [i imejl-] nedok. i dok. (angl.) inform.

  1. používať, použiť elektronickú poštu (e-mail), mailovať, mejlovať: učiť sa e.;
  včera som e-l

  2. posielať, poslať elektronickou poštou (e-mailom), mailovať, mejlovať: e. správu;
  e-li nám pozvanie

 • emailový2 príd.: e-á adresa údaj na identifikovanie príjemcu a odosielateľa elektronickej pošty

  emailový1 príd.: e. náter

 • emancipácia -ie ž. emancipovanie sa: e. žien;
  úsilie o e-iu;

 • emancipačný príd.: e-é hnutie

 • emancipovať sa nedok. i dok. vymaňovať sa, vymaniť sa spod závislosti, vplyvu ap.; st(áv)ať sa, nezávislým, rovnoprávnym: e-né ženy

 • embargo -a -bárg s. zákaz výmeny niekt. tovarov, obchodovania s niekt. štátmi: uvaliť, zrušiť e. na vývoz zbraní;

 • emblém -u m. znak, odznak, symbol: olympijský e.

 • embólia -ie ž. náhle zapchatie cievy: srdcová e.;
  dostať e-iu

 • embryo -ya D a L -yu s. zárodok (význ. 1): ľudské e.;

 • embryonálny príd.: e-e štádium

 • ementál -u L -i mn. -y m. hovor. ementálsky syr

 • ementálsky príd.: e. syr druh tvrdého syra s dierkami

 • emfatický príd.: e-é vyjadrovanie;

  emfaticky prísl.

 • emfáza -y ž. odb. citový dôraz v reči; citové vzrušenie;

 • emigrácia -ie ž.

  1. vysťahovanie z vlasti, vysťahovalectvo

  2. nútený pobyt v cudzine, vyhnanstvo, emigrantstvo: žiť v e-ii

  3. hromad. emigranti: politická e.;
  návrat e-ie;

 • emigračný príd.

 • emigrant -a m. vysťahovalec: politickí, antifašistickí e-i;

 • emigrantka -y -tiek ž.;

 • emigrantský príd.: e-é problémy, e-á vláda;

 • emigrantstvo -a s.

 • emigrovať nedok. i dok. odchádzať, odísť žiť do do cudziny, (vy)sťahovať sa do cudziny: e. do zámoria

 • eminencia -ie ž. titul kardinála: vaša e. (v oficiálnom písomnom styku Vaša E.)

  sivá e. vplyvná osoba v úzadí

 • eminentne prísl.

 • eminentný príd. kniž. prvoradý, mimoriadny: mať na niečom e. záujem;

 • emir -a m. arab. knieža, veliteľ, náčelník

 • emirát -u m. štát na čele s emirom: arabské e-y

 • emisár -a m. vyslanec (s tajným poslaním), (polit.) agent

 • emisia -ie ž.

  1. odb. danie do obehu, vydanie: e. známok, účastín, bankoviek

  2. fyz. vyžarovanie

  3. odb. výrony rozlič. (škodlivých) látok do ovzdušia;

 • emisný príd.: e-á banka

 • emitent -a m. fin. kto vystavuje a vydáva cenné listy

 • emitovať nedok. i dok. odb. vysielať, vyslať, vydávať, vydať

 • emko -a emiek s. hovor. písmeno m, M (označujúce strednú veľkosť šatstva); vec ním označená al. majúca jeho podobu: vyskúšať si e.

 • emócia -ie ž. pohnutie, vzrušenie, cit: silné e-ie;

 • emocionalita -y ž. emocionálnosť, citovosť

 • emocionálne prísl.: e. pôsobiť;

 • emocionálnosť -i ž.

 • emocionálny príd.

  1. vyvolávajúci, vyjadrujúci emócie: e. účinok, výraz

  2. ľahko podliehajúci emóciám, citový: e. človek;

 • emočný príd.: e-á sila

 • emotívne prísl.;

 • emotívnosť -i ž.

 • emotívny príd. emocionálny, emočný: e-a báseň;

 • empatia -e ž. psych. schopnosť vciťovať sa do duš. pochodov druhého: učiteľa vyznačovala e. a ústretovosť;

 • empatický príd.: e. prístup

 • empír -u m. (franc.) klasicistický výtvar. sloh za vlády Napoleona I.; obdobie tohto slohu;

 • empíria -ie ž. skúsenosť;

 • empirickosť -i ž.

 • empirický príd.: e-á veda, metóda založená na skúsenosti;

  empiricky prísl.;

 • empiriokriticizmus -mu m. pozitivistický filoz. smer pokladajúci veci za komplexy pocitov

 • empirizmus -mu m. filoz. učenie pokladajúce za jediný zdroj poznania skúsenosť

 • empírový príd.: e. nábytok

 • emulzia -ie ž. odb. kvapalina jemne rozptýlená v inej kvapaline (, s kt. sa nezlučuje): e. oleja vo vode;
  fotografická e.;

 • emulziový, emulzný príd.

 • božemôj cit. vyj. povzdych, žalosť, bolesť, zúfalstvo: ach b., čo mám robiť? b.! – bedákala matka

  expr. ani za b. výraz silného záporu, za nič na svete, ani za svet

 • džem -u m. hustá ovocná zavarenina: čerešňový, broskyňový dž.

 • žemľa -e -mieľ/-mlí ž. biele pečivo polguľovitého tvaru: čerstvé ž-e;
  obložené ž-e s maslom, syrom, údeninou ap.;

 • žemľovka -y -viek ž. múčnik zo žemieľ, mlieka, vajec ap.: ovocná, tvarohová ž.

 • žemľový príd.: ž-é knedle zo žemieľ;
  ž-á farba žltá ako žemľa;

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: t14, ekn, f84, mdg, čsao, mp, ã æ ã a, lv, b50, ife, ã a, muď, ä ardã å, cal, ã ifra
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV