Význam slova "e e e" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 80 výsledkov (1 strana)

 • beli, beliže cit. spi, spinkaj (v uspávankách)

 • bože cit. vyj. údiv, obavu, starosť, bôľ, žalosť: b., aká krása! jaj b.;
  ach b.

 • čečina, čačina -y ž. hromad. zelené konáre z ihličnatých stromov, chvojina: prikryť kvety č-ou, obložiť hrob č-ou;

 • čečinový, čačinový príd.: č. veniec

 • čeľaď -e ž.

  1. v min. služobníctvo, robotníci vo väčšom súkromnom hospodárstve

  2. kniž. mládež, chasa: študentská č.

  3. odb. skupina príbuzných jedincov: bot., zool. skupina príbuzných rodov;
  lingv. skupina slov s rovnakým základom

 • čeľadnica -e -níc ž. v min. slúžka na statku;

 • čeľadník -a mn. -ci m. živ.

  1. v min. panský hosp. sluha, paholok

  2. zastaráv. mládenec, chasník: súci, rúči č.;

  čeľadník -a m. neživ. v min. miestnosť pre čeľaď (význ. 1)

 • čeľusť -e ž.

  1. párová lebková kosť, v kt. sú zuby: horná č.;
  dolná č. anat. sánka

  2. obyč. mn. tech. súčasť stroja, nástroja na zovretie, pridržanie ap.: č-e klieští, brzdové č-e

  3. obyč. mn. čeľustie;

 • čeľustie -ia s. otvor do pece, sporáka, kachieľ

 • čeľustný príd. k 1: č. kĺb, uhol

 • čeľusťový príd. k 2, 3: č-á brzda, č. drvič;

 • čeština -y ž. čes. jazyk; ako učebný predmet i čes. literatúra

 • chráňboh, chráňbože čast. expr. božechráň: ch., aby niekto prišiel

 • čiže

  I. spoj. priraď. má vysvetľovací, spresňovací význ., alebo, to jest: druhý pád, č. genitív

  II. čast. hovor. expr. uvádza zvolaciu vetu s citovým zafarbením: joj, č. je sparno! č. si len múdry!

 • dajbože čast. vyj. túžbu, želanie: d., aby bolo pekne

 • dajsamibože cit. vyj. pohŕdanie, zľahčovanie, nevídali, no veru, dajsamisvete: d., taký hrdina!

 • dĺžeň -žňa m. diakritické znamienko na označenie dĺžky (napr. á, ú, ŕ)

 • e, é neskl. s.

  1. samohláska a písmeno; znak 5. miesta v poradí: blok E, vitamín E

  2. hud. tón a nota: stupnica E dur, e mol

 • e-mail, email2 [imejl] -u L -e m. inform. (angl.)

  1. elektronická pošta, mail, mejl

  2. správa poslaná elektronickou poštou, mail, mejl: poslať, dostať e.;

 • ešte

  I. prísl., blíži sa k význ. čast.

  1. vyj. trvanie deja, stále, naďalej, (v zápornej vete) nezačatie deja, dosiaľ, zatiaľ: e. je tma;
  e. nekúria;
  môžem vojsť? – e. nie

  2. vyj. rozmnožovanie, zväčšovanie (počtu účastníkov, miery, deja ap.), okrem toho, navyše: prišli e. dvaja;
  prosím si e. kávy;
  povedať e. raz opäť, znova

  3. vo výrazoch e. len e., e.-e. vyj., že daný stav je únosný, znesiteľný ap., ako-tak: v lete bolo e.-e., ale v zime!

  II. čast.

  1. zdôrazňuje platnosť výrazu, pred kt. stojí; často v spoj. s čast. len, i, aj, dokonca: e. ľahší, e. viac, e. dodnes to nevie, e. to by chýbalo! e. (len) i, aj svojich sa bojí

  2. pripája aktuálny výraz: on je z nich e. najlepší

  3. v spoj. ešte čo, expr. i ešteže čo vo zvol. vetách vyj. zdôraznený zápor, prekvapenie ap.: zabudnúť? – ešteže čo! postaviť nový dom e. čo!

  4. má význ. modálnej čast. hádam, možno, azda: e. ho nakoniec vysmejú;
  e. o zdravie prídeš

  III. ešte (ani) – (a) už spoj. priraď. vyj. prerušenie iným dejom: e. ani nedojedol, (a) už ho odvolali;
  e. vlka nezabili, už na jeho kožu pili

 • eštebáčka -y -čok ž.;

 • eštebácky príd.: e-e spôsoby

 • eštebák -a mn. -ci m. hovor. príslušník al. spolupracovník Štátnej bezpečnosti za totalitného režimu;

 • eštébé neskl. s. i ž. hovor. Štátna bezpečnosť za totalitného režimu

 • kašeľ -šľa m. hlasné vyrážanie vzduchu pri podráždení al. chorobe dýchacích ciest: suchý k., čierny k., záchvat k-a, dráždi ma na k.

  mať k. kašlať;

 • keďže spoj. podraď. uvádza príčinnú vetu, pretože: k. bol mladý, rýchlo sa uzdravil;
  k. sa už nič nedalo robiť, súhlasil

 • kešeňa -e ž. expr. vrecko, vačok: napchávať si k-u i pren. zhŕňať peniaze

  mať plnú k-u mať veľa peňazí;
  vidieť niekomu do k-e vedieť o ňom všetko

 • košeľa -e -šieľ ž.

  1. ľahká horná časť muž. oblečenia (nosená pod sakom): pánska, bavlnená k., kockovaná k.;
  skautská k.

  2. súčasť bielizne zahaľujúca driek: flanelová, nočná k.

  dal by aj poslednú k-u všetko;
  bližšia k. ako kabát vlastný záujem je prednejší;
  zvyk je železná k.;

 • košeľovina -y ž. látka na muž. košele

 • košeľový príd.: k-á blúzka, k. strih (šiat);

 • kríže -ov m. pomn. dolná časť chrbta (kde sa chrbtica kríži s panvovou kosťou): prehnutý v k-och, bolesti v k-och;

 • kužeľ -a m.

  1. geom. teleso s kruhovou základňou pravidelne sa zužujúce smerom k vrcholu: rotačný k., zrezaný k.

  2. predmet, jav, kt. má tvar kužeľa: k. sopky, cvičiť s k-mi;
  svetelný k.;

 • kužeľosečka -y -čiek ž. geom. krivka vznikajúca z rotačnej kužeľovej plochy

 • kužeľovitý príd. kt. má podobu kužeľa: k. kopec

 • kužeľový príd.: tech. k-é ložisko

 • ký, kýže ká ké/kie kýho/kieho kýmu/kiemu zám. opyt. hovor. expr. aký, ktorý: ký div;
  kie potvory to porobili!

  expr. parom, čert kto;
  na kýho/kieho čerta, frasa, ďasa! prečo, načo;
  ba (ešte) kýho/kieho čerta, frasa, ďasa (ba) ešte čo!

 • ľaď, ľaďže cit. upozorňuje na niekoho, niečo a vyj. rozlič. pocity, aha, ľa: ľ. ho, aký múdry!

 • lešeňový príd.: l. rebrík

 • mäkčeň -a m. diakritické znamienko na označenie mäkkosti hlásky (napr. ľ, č)

 • maskáče -ov m. pomn. voj. slang. maskovacia uniforma: vojaci v m-och

 • navyše

  I. prísl. nad (normálnu, predpokladanú ap.) mieru: dvaja hostia prišli n.

  II. čast. pripája aktuálny výraz, nadto, k tomu, popritom: je lenivý a n. klame

  III. predl. s G vyj. vyššiu mieru, nad (význ. 3): n. pôvodného plánu vyrobili 5 ton

 • nedajbože, nedajboh expr.

  I. vetná prísl. vyj. nemožnosť al. sťaženú možnosť realizovať dej (pomenovaný neurčitkom): vrece n. zdvihnúť

  II. čast. vyj. obavu pred uskutočnením deja, nebodaj, božechráň: keby nás tu, n., zastihli

  n. horšie dobre, že je aspoň takto

 • niže

  I. predl. s G vyj.

  1. miesto položené nižšie od niečoho al. smerovanie na také miesto, poniže, op. vyše: n. domu je cesta

  2. nižšiu hodnotu, ako udáva kvantitatívny výraz, menej ako, pod, op. vyše: žena n. päťdesiatky, nepredá to n. tisícky

  II. prísl. hovor. poniže, nižšie: býva tam n.

  III. čast. vyj., že údaj nedosahuje uvedenú hodnotu, op. vyše: pri n. štyroch stovkách pracovníkov

 • pančucháče -ov m. pomn. hovor. pančuchové nohavice

 • panebože cit. povzdychnutie, bože: p., kedy sa to už skončí

 • pečeň -e, hovor. pečienka2 -y -nok ž. veľká žľaza uložená v tele živočíchov a človeka blízo bránice: teľacia, hovädzia, tresčia p.;
  p. na slaninke;

 • pečeňový, pečienkový príd.: p-ňová paštéta;

 • počeštiť -šť/-i! dok. dať český ráz, urobiť českým: p. si meno;

 • nedok. počešťovať

  // počeštiť sa dostať český ráz, stať sa českým;

 • nedok. počešťovať sa

 • polokošeľa -e -šieľ ž. druh šport. košele

 • poniže

  I. prísl. nižšie od niečoho, dolu: kúsok p. rástli stromy, zišiel o pár domov p.

  II. predl. s G vyj. miesto nižšie od niečoho: býva v domci p. dediny, p. Strečna je Váh úzky

 • povyše

  I. prísl. vyššie od niečoho, hore, vyše: kúsok p. tečie potok, vyšiel o pár ulíc p.

  II. predl. s G vyj. miesto vyššie od niečoho, vyše: žije v dome p. dediny, tráva p. kolien

 • pretože spoj. podraď. uvádza príčinnú vetu; lebo, keďže: neprišiel, p. pršalo;
  p. je sviatok, obchody sú zatvorené

 • ražeň -žňa m. nástroj na pečenie mäsa priamo na ohni: krútiť r-om

 • rúče prísl.: r. robiť

 • rušeň -šňa m. koľajové vozidlo na ťahanie vlakov, lokomotíva: elektrický, dieselový r.;

 • šeď -e ž. kniž. sivá farba

 • šešuľa -e -šúľ ž. bot. pukavý plod s viacerými semenami;

 • šešuľka -y -liek ž. zdrob.

 • sršeň -šňa mn. N a A -e m. bodavý hmyz podobný ose, zool. Vespa: roj, hniezdo s-ov;

  expr. zlostný, jedovatý ako s.;
  byť do roboty ako s. usilovný;

 • sťažeň -žňa m. stožiar na pripevnenie lodných plachiet, žeriavov, vlajok ap.

 • stržeň -žňa m.

  1. (zo zeme trčiaci) koreň, kmeň ap.

  2. prostredná časť, prostriedok niečoho: s. vredu;
  bot. jadro rastlinnej osi;

 • sušeň, šušeň -šňa m. zasušený výlučok z nosa

 • takže

  I. spoj. podraď. uvádza dôsledkovú vetu, a tak: motor hučal, t. nič nebolo rozumieť

  II. čast. hovor. vyj. zhrnujúci význ., tak, teda: t. sme dohovorení

 • tamže zám. vymedz. kniž. vyj. totožnosť miesta: pozri t. odkaz (v knihe ap.)

 • ťažeň -žňa m. vin. plodné drevo viniča istej dĺžky

 • tenže, táže, tože G m. a s. tohože, ž. tejže zám. ukaz. kniž. zastaráv. ten istý: v tomže prípade

 • učeň učňa m. kto sa pripravuje na rob. povolanie, kto sa učí remeslu: zámočnícky, stolársky, pekársky u., ísť za u-a;

 • vášeň -šne ž.

  1. prudký cit zbavujúci rozumovej kontroly: chorobná, slepá v., dať sa strhnúť v-ou

  2. prudká, náruživá citová náklonnosť, láska: v. k žene

  3. silná záľuba, túžba po nejakej činnosti, náruživosť: poľovnícka v., zberateľská v., vložiť sa do diela s v-ou

 • verabože čast. expr. veru: to v. nie!

 • vše prísl. hovor. niekedy (význ. 1, 2), zavše, občas; chvíľami: v. sa u nás zastaví;
  pozerá v. na jedného, v. na druhého

 • všeľudský príd. vzťahujúci sa na všetkých ľudí: v-é hľadisko, v-é záujmy

 • všežravý príd. odb. kt. žerie všetko: v. hmyz

 • vyše

  I. predl. s G vyj.

  1. miesto položené vyššie od niečoho al. smerovanie na také miesto, povyše, op. niže: v. dediny je hora;
  voda siaha v. kolien

  2. vyššiu hodnotu ako udáva kvantitatívny výraz, viac ako, nad, op. niže: má už v. päťdesiatky, čakal v. hodiny

  mať roboty, starostí v. hlavy veľmi veľa

  II. prísl. zastaráv. povyše, vyššie: je to neďaleko, hneď tu v.

  III. čast. vyj., že údaj presahuje uvedenú hodnotu: pri v. polmiliónovej škode

 • vzhľadom na to, že spoj. podraď. kniž. vyj. zreteľ, keďže: v. na to, že konferencia nebude, treba ubytovanie odvolať;

 • zavše prísl. niekedy (význ. 1, 2), chvíľami, občas, z času na čas: z. navštívi rodičov, z. sa obzrie

 • že

  I. spoj.

  A. podraď. uvádza vetu

  1. podmetovú: zdá sa, že niekto prišiel;
  ukazuje sa, že bude pekné počasie;
  hnevá ho, že nevyhral;
  je pravda, že prišiel neskoro

  2. prísudkovú (najmä po sponových slovesách, po slovesách existencie ap.): bol taký, že sa všetkému tešil;
  tváril sa, že spí

  3. vetnozákladovú: bolo už až tak, že nebolo východiska

  4. doplnkovú: videl otca, že kľačí na zemi

  5. prívlastkovú: mal istotu, že vec je v poriadku;
  boli také časy, že sa ľuďom nechcelo žiť

  6. predmetovú: počula, že sa otvorili dvere;
  tušil, že potom bude na to čas

  7. spôsobovú (v nadradenej vete býva odkazovací výraz tak, taký, toľko ap.): ruky sa jej triasli, že sotva nahmatala kľúč;
  tak ju vykrútil, že potratila topánky;
  vo výrazoch a) ako že/akože vyj. dôrazné uistenie: dám ho súdu, ako že sa volám ... b) bez toho, že by/žeby vyj. uskutočnenie deja hlav. vety bez uskutočnenia deja vedľ. vety, bez toho, aby: zapísali ho bez toho, že by sa ho boli spýtali c) s tým, že vyj. okolnosť, za kt. platí dej hlav. vety: odišli s tým, že sa ešte vrátia;
  uzavreli dohodu s tým, že ju ešte spresnia

  8. prostriedkovú (v nadradenej vete býva odkazovací výraz tým): odôvodnite to tým, že ho potrebuje

  9. príčinnú: mal radosť, že na to prišiel sám;
  rašelina sa používa preto, že má veľkú nasávaciu schopnosť

  10. dôsledkovú, a preto, takže: do predsiene sa zišiel celý kŕdeľ, že je takmer plná

  11. účelovú: zvrtla sa k džbánu, že si naleje vody

  12. vo výrazoch napriek tomu, že;
  vzdor tomu, že prípustkovú: odišli porazení napriek tomu, že mali väčšinu zápasu prevahu

  B. priraď.

  1. vo výraze nie(to) že by, pís. i nie(to)žeby, ktorý vyjadruje odstupňúvací vzťah: nebolo čím kapustu zatrepať, nietožeby omastiť

  2. vo výraze nie že by – ale/lež, ktorý vyj. dôrazne odporovací vzťah: nie že by sa bola polepšila, ale stáva sa horšou

  II. čast.

  1. uvádza zvol. vetu: že sa nehanbíš!

  2. uvádza želaciu vetu: že múdro vykonáš!

  3. hovor. vyj. hodnotiaci postoj k vete: ja že nemám peniaze?

  4. expr. zdôrazňuje platnosť výrazu: a tebe že je čo?

  5. vyj., že obsah vety sa podáva ako cudzí výrok, ako domnienka ap.; vraj: že ho už chytili?

  6. vo výrazoch len že, len-len že, len toľko že, div že, ktoré obmedzujú platnosť modifikovaného výrazu: len toľko že neumrel, len-len že dobehol na vlak, div že nespadol

  7. vo výraze že či, ktorý vyj. dôrazné prisvedčenie, pravdaže: máš dosť? – že či!

 • zvlačež. pomn. saniam podobný prostriedok na zvážanie dreva ap., vlačuhy

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: submit, nam, emb, network, green, det, exa, bac, supp, pop, sys, wp, edi, eu, rel
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV