Význam slova "dup" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 25 výsledkov (1 strana)

 • dup cit. napodobňuje dupnutie: d., d., bolo počuť ťažké kroky

 • dúpä -äťa mn. -ätá -pät s.

  1. kniž. brloh (význ. 1), pelech: líščie d.

  2. pejor. tajná skrýša (nezákonnej organizácie, skupiny ap.), brloh: gangsterské d.

 • dupáčikový príd.

 • dupáčiky -ov m. pomn. dojčenské jednodielne oblečenie na chodidlá, nohy a trup;

 • dupať -e/-á -ú/-ajú -úc/-ajúc nedok.

  1. prudko našľapovať a pritom vydávať tupý zvuk, dupotať: d. nohami, d. po dlážke

  2. takto ničiť, šliapať (význ. 1): d. po tráve, po stromčekoch;

 • dupčiť nedok. expr. dupkať (obyč. v tanci): mládenci sa krútia a d-ia

 • dupkať nedok.

  1. dupať (s menšou intenzitou): prestaň d. (nohami)! počuť d-nie kopýt

  2. expr. robiť drobné kroky, cupkať: chlapček d-l za otcom;

 • opak. dupkávať -a

 • dupkom prísl. iba v spoj. vlasy mu stoja, vstávajú d. dohora, rovno i fraz. expr. je naľakaný, zhrozený, prekvapený

 • dupľa -e -í ž. hovor. ďalšia al. dvojnásobná porcia jedla (pri spoločnom stravovaní): vypýtať si d-u, dostať d-u

 • duplicita -y ž. zdvojovanie, zdvojenie: d. v riešení výskumných úloh;

 • duplicitne prísl.;

 • duplicitnosť -i ž.

 • duplicitný príd.;

 • duplikát -u m. náhradný exemplár: d. listiny, vysvedčenia, d. kľúča

 • duplikovať nedok. hovor. dôrazne pripomínať, zdôrazňovať, opakovať: už som ti to koľko ráz d-l!

 • dupľom prísl. hovor. dvojnásobne, tým viac: ak ho nepustíš, d. sa bude domáhať

 • dupľovane prísl.

 • dupľovaný príd. hovor. dvojnásobný, dvojitý, zdvojený: zjesť d. obed;
  d-á hrúbka;

 • dupľovať nedok. hovor. zdvojovať: d. skrutky (pri spájaní dosák)

 • dupľovka -y -viek ž. hovor. dvojhlavňová puška: strieľať z d-y

 • dúpnieť -ie -ejú nedok. tŕpnuť, meravieť: d. od prekvapenia

 • dok. dupnúť -e -ú -pol

  1. k dupať: zlostne d-l (nohou)

  2. i dupnúť si expr. vymôcť si, vynútiť si svoje, postaviť sa: vie (si) d.;

 • dupot -u m. dup(ot)anie: d. detí, d. koní

 • dupotať -ce -cú -oc/-taj! -cúc/-tajúc nedok. expr. (mierne) dupať (význ. 1); buchotať: deti d-ú po schodoch;
  d-nie stáda

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV