Význam slova "dre" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 45 výsledkov (1 strana)

 • dreň -e ž.

  1. zákl. pletivo tvoriace vnútornú časť rastlinnej stonky a dužiny plodov

  2. tkanivo vypĺňajúce niekt. orgány (napr. kosti, zuby);

  drén -u m. tech. (odvodňovací) podzemný kanálik, rúrka;
  lek. rúrka na odvádzanie výlučkov (napr. hnisu z rany)

 • drenáž -e ž. tech. sústava drénov (na odvodňovanie): výstavba d-e;
  lek. odvádzanie výlučkov (z rany, z dutiny ap.): zaviesť d.;

 • drenážny príd.: d-a rúrka

 • drenážovať nedok. i dok. tech. (vy)budovať drenáž; rúrkovať: d. poľnohospodársku pôdu

 • dreňový príd.

 • drep -u m. postoj na skrčených nohách; cvik v tomto postoji: čupnúť si do d-u;
  urobiť d.

 • drepčiť drepč/-i! nedok. expr. tancovať, krepčiť: mladí veselo d-ia

 • dres -u m. (horná) časť šport. úboru: reprezentačný d.;
  hráči si vymenili d-y

  meniť d.;
  zmeniť d.

 • dresing, pôv. pís. dressing -u m. kuch. studená omáčka (na dochutenie pokrmov a šalátov);

 • dresingový príd.

 • drevák -a obyč. mn. m. obuv s drevenou podošvou: nosiť d-y

 • drevár -a m. pracovník v drevárstve; učiteľ al. študent tohto odboru;

 • dreváreň -rne ž. miestnosť na uskladňovanie dreva

 • drevársky príd.: d. priemysel, d-a fakulta

 • drevárstvo -a s. odbor zameraný na spracovanie dreva;

 • drevenica -e -níc ž. drevený dedinský dom: opravovať d-u;

 • drevenička -y -čiek ž. zdrob.

 • drevenieť -ie -ejú nedok. (o ľudských údoch) meravieť, tuhnúť, tŕpnuť: prsty mi d-jú

 • dreveno prísl. k 2: d. vyzerať;
  d. znieť;

 • drevenosť -i ž. meravosť; neobratnosť

 • drevený príd.

  1. zhotovený, pripravený z dreva: d-á stavba, soľnička

  2. nehybný, meravý, stŕpnutý: mať jazyk d. od injekcie;
  expr. d-é pohyby neobratné;

  figu d-ú;
  maťfigu d-ú;

 • drevina -y -vín obyč. mn. ž. viacročná rastlina so zdrevnatenou osou a výhonkami: ihličnaté, listnaté d-y

 • drevitý príd. vyrobený z dreva: d-á vata, látka

 • drevnatieť -ie -ejú nedok. stávať sa drevnatým, zdrevnateným: kaleráb d-ie

 • drevnatosť -i ž.

 • drevnatý príd. majúci ráz dreva, zdrevnatený: d-á časť listu, d-á byľ;

 • drevný, drevový príd.: d-ná surovina, drvina, d-ný odpad, lieh;
  d-ové tkanivo;

 • drevo -a driev s. org. látka utváraná prír. procesmi v kmeni, konároch a koreňoch stromov a krov; jednotlivý kus takej látky: mäkké, tvrdé d., bukové d., narúbať d-a;
  podložiť d-m;

  byť z tvrdého d-a (kresaný) veľa vydržať;
  expr. dať si na sebe, na chrbte d. rúbať, kálať pokorne znášať všetko;
  nosiť, voziť d. do hory, do lesa robiť zbytočnú robotu;
  rásť ako d. v hore vyrastať bez dozoru;
  spať ako d. tvrdo;
  aké d., taký klin;

 • drevokaz -a mn. N a A -y m. chrobák poškodzujúci najmä lyko stromov, zool. Trypodendron

 • drevokombinát -u m. závod na spracúvanie dreva

 • drevoobrábací príd. určený na obrábanie dreva: d. stroj

 • drevoplast -u m. drevo, ktorého póry vypĺňa plastická látka; zlisovaná zmes plastických látok a pilín;

 • drevoplastový príd.

 • drevorez -u m. graf. technika, pri kt. sa obraz vyrezáva do dreva; jeho odtlačok

 • drevorezba -y -zieb ž. soch. technika, pri kt. sa opracúva drevo; takto utvorené umel. dielo

 • drevorubač -a m. kto pracuje pri ťažbe a približovaní dreva;

 • drevorubačský príd.;

 • drevorubačstvo -a s. zamestnanie drevorubača

 • drevoryt -u m. graf. technika, pri kt. sa obraz vyrýva do dreva; jeho odtlačok

 • drevorytina -y -tín ž. drevoryt (odtlačok)

 • drevovina -y ž. vláknitá látka vznikajúca pri brúsení dreva a použ. na výr. papiera, kartónu ap.

 • drevovláknitý príd. vyrobený z rozvlákneného drevného materiálu: d-é dosky

 • drez -u m. zabudovaná nádoba na umývanie riadu

 • drezúra -y -zúr ž. (prísny) výcvik (zvierat): d. koní;
  expr. zažiť domácu d-u prísnu výchovu

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV