Význam slova "die" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 49 výsledkov (1 strana)

 • diecéza -y -céz ž. (v kat. cirkvi) cirk. oblasť, ktorú spravuje biskup, biskupstvo;

 • diecézny príd.

 • diel -u L -e mn. -y m.

  1. časť (celku): rozkrájať na 2 d-y;
  v prvom d-e románu, filmu;
  podeliť sa rovnakým d-om

  2. (dedičský) podiel, čiastka: rodičovský d.;
  vymáhať si svoj d.;
  dostať svoj d. i fraz. bitku;

 • dielčí, správ. čiastkový

 • dielcový príd.

 • dielec -lca m.

  1. zložitejšia, väčšia (sú)časť (stroja, konštrukcie, komplexu): panelový d., stanový d., výroba d-ov;
  náhradné d-e (do kombajnov)

  2. časť stupnice rozdelenej na rovnaké jednotky, dielik: posunúť, zamieriť o dva d-e doprava;

 • dielenský príd.: d. majster;

 • dielik, dielček -a m.

  1. zdrob. k diel

  2. dielec (význ. 2): namerať o 2 d-y viac

 • dielko -a -lok, dielce -a -lec s. zdrob.

 • dielňa -e ž.

  1. miestnosť, v kt. sa koná obyč. remeselnícka al. výr. činnosť: obuvnícka, údržbárska, montážna d.

  2. prostredie umel. al. ved. tvorby: obraz pochádza z d-e majstra Brunovského;
  film je z d-e mladého režiséra;
  tvorivé d-e na vedeckých konferenciách odborné diskusie, semináre;

 • dielnička -y -čiek ž. zdrob. k 1

 • dielo -a diel s.

  1. práca, činnosť, tvorenie: pokračovať v d-e, chytiť sa d-a;
  zmluva o d-e

  2. výsledok práce, výtvor: literárne, výtvarné, umelecké d.;
  vodné d. vodná stavba

  priložiť ruky, ruku k d-u;
  to je jeho d. to zapríčinil on;
  d. chváli majstra;

 • dielovedúci m. kto vedie prácu v dielni, vo výr. oddelení ap.

 • dielový príd. k 1: d-á sukňa;

 • dienko -a -nok s. zdrob.

 • diera -y dier ž.

  1. prázdne miesto v niečom vzniknuté porušením celistvosti, otvor: d. na kabáte, v plote;
  zaplátať d-y i fraz. núdzovo si poradiť;
  vyvŕtať d-u;
  čierna d.;
  → ozónová d.

  2. zvierací brloh, nora: myšacia, vlčia d.;
  zaliezť do d-y;

  expr.: dostať z koláča d-u nedostať nič;
  (ne)spraviť, (ne)urobiť d-u do sveta (ne)vykonať niečo významné;
  schoval by sa i do → myšacej d-y;

 • dierisko -a -risk s., N a A jedn. i ž. zvel.

 • dierka -y -rok ž. zdrob.: gombíková d., nosné d-y;

 • dierkatý, dierkastý, dierkavý príd. dierkovaný: d-á látka, d. chlieb

 • dierkovaný príd. majúci dierky, perforovaný: d. plech, d-á varecha, d-é topánky

 • dierkovať nedok. presekávať dierkami, perforovať: d. lístky, kožu

 • dieročka -y -čiek ž. zdrob.;

 • dierovať nedok. opatrovať dierami, vyznačovať dierami, perforovať: d. tehly

 • dieselelektrický [dízel-] príd. využívajúci elektr. energiu získanú pomocou dieselového motora: d-á lokomotíva

 • dieselový [dízel-] príd.: d. motor rovnotlakový spaľovací motor na naftu

 • dieťa -aťa mn. deti -í -om -och -mi s.

  1. nedospelý človek asi do 15. roku odkázaný na opateru dospelých: zdravé, živé d.;
  výchova, výživa d-í;
  opatrovať d-i;

  2. priame potomstvo vo vzťahu k rodičom: vzťahy rodičov a d-í, povinnosť d-í voči rodičom;
  mať d-a byť rodičom;
  cirk. Božie d-i

  3. expr. dôverné oslovenie blízkej osoby: zostaňte ešte, d-i!

  4. človek ako produkt prostredia, doby: je d-om vrchov, dediny

  tešiť sa ako d. veľmi;
  plakať ako malé d. bez zábran;
  nosí d. pod srdcom je ťarchavá;
  vyliať so špinavou vodou aj d.;
  → nemému d-u ani vlastná matka nerozumie;

  diéta -y diét ž. liečebná výživa: žlčníková d.;
  predpísať d-u, liečiť d-ou;

 • dieťatko -a -tiek s. zdrob.

 • diétne prísl.

 • diétny príd.: d-a strava, jedáleň;

 • diéty diét ž. pomn. náhrada výdavkov pri prac. ceste: vyplatiť d.

 • dievča -aťa mn. -atá/-ence -čat/-čeniec s.

  1. nedospelá al. dospievajúca osoba žen. pohlavia, dievka: pekné, desaťročné d.;
  chlapci a d-e;
  d. na vydaj

  2. mladá, slobodná žena, dievka

  3. hovor. milá: mať, nájsť si d.

  4. hovor. žena; dôverné oslovenie ženy: naše d-á postúpili;

 • dievčatisko -a -tísk s. zvel.

 • dievčatko -a -tiek s. zdrob.;

 • dievčenský príd. k dievča (význ. 1): d-á postava, d-é roky;
  d-é meno zaslobodna;

  dievčensky prísl.;

 • dievčenstvo -a s.

  1. k dievča

  2. dievčenský vek: za d-a zaslobodna;

 • dievčí príd. odb.: d-ie hrozno a) sorta viniča a hrozna b) biele víno z tohto hrozna;

 • dievčica -e -čic ž. expr. deva, dievka: mladá, švárna d.;
  kamarátova d.;

 • dievčička -y -čiek ž. zdrob.

 • dievčina -y -čin ž. expr. deva, dievka: mladá, veselá d.;

 • dievčinka -y -niek ž. zdrob.

 • dievčisko -a -čisk s. zvel.

 • dievčiť -i nedok. byť dievkou, devou: kým d-la, nemala starosti

 • dievka -y -vok ž.

  1. odrastené dievča, deva: driečna d.;
  mládenci a d-y;
  d. na vydaj;
  stará d. žena, kt. sa nevydala;
  predajná d. prostitútka

  2. hovor. dcéra: vydávať d-u

  3. expr. dôverné oslovenie (blízkej osoby): d. moja, pomôž mi!

  pozerať za d-mi zaujímať sa o ne;

 • dievocký príd. k 1, 2: d. stav;

 • dievoctvo -a s. dievocký vek, stav: za d-a zaslobodna;

 • dieža -e ž. (väčšia) drevená nádoba; kaďa: zamiesiť cesto v d-i;
  d. s namočenou bielizňou;

 • diežka -y -žok ž.

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV