Význam slova "deva" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 30 výsledkov (1 strana)

 • deva -y diev ž. kniž. al. expr. (dospelé) dievča, dievka: driečna d.;
  mládenci a d-y

 • devalvácia -ie ž. devalvovanie: d. meny, libry;

 • devalvovať dok. i nedok. znížiť, znižovať zlatý obsah meny, op. revalvovať: d. korunu

 • devastácia -ie ž. devastovanie: d. lesov;

 • devastačný príd.: d. zásah

 • devastovať nedok. i dok. (z)ničiť, (s)pustošiť: d. krajinu;
  d-ná pôda

 • deväť, m. živ. i deviati -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 9: d. rokov;
  d. žiakov, d-i žiaci

 • deväťdenný príd. trvajúci 9 dní, deväťdňový (význ. 1): d-á brigáda

 • deväťdesiat, m. živ. i deväťdesiati -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 90: d. detí;
  d-i športovci

 • deväťdesiatka -y -tok ž.

  1. číslo 90

  2. niečo označené číslom 90 (izba ap.)

  3. vek 90 rokov: dožiť sa d-y

  4. rýchlosť 90 km/hod.: ísť d-ou

 • deväťdesiatnička -y -čiek ž.

 • deväťdesiatnik -a mn. -ci m. (približne) deväťdesiatročný človek;

 • deväťdesiaty čísl. rad. k 90: d. v poradí;
  d-e roky 90 – 99 príslušného stor.

 • deväťdňový príd.

  1. trvajúci 9 dní, deväťdenný: d-á cesta

  2. 9 dní starý: d-é mláďa

 • deväťhodinový príd. trvajúci 9 hod.: d-á túra

 • devätina -y -tín ž. čísl. zlom. deviata časť celku, 1/9

 • deväťkrát, deväť ráz neskl. čísl. nás. k 9: d. väčší

 • deväťmesačný príd.

  1. trvajúci 9 mesiacov: d-é odlúčenie

  2. 9 mesiacov starý: d. syn

 • deväťnásobne čísl. nás. príslov.

 • deväťnásobný čísl. nás. znásobený al. opakovaný 9 ráz: d-á prevaha;
  d. víťaz pretekov;

 • devätnásť, m. živ. i devätnásti -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 19: d. stupňov, d-i cyklisti

 • devätnástina -y -tin ž. čísl. zlom. devätnásta časť celku, 1/19

 • devätnástka -y -tok ž.

  1. číslo 19

  2. niečo označené číslom 19 (miestnosť, autobus ap.): bývať na d-e, nastúpiť do d-y

 • devätnásťročný príd.

  1. trvajúci 19 rokov: d. pracovný pomer

  2. 19 rokov starý: d. mládenec

 • devätnásty čísl. rad. k 19: d-e storočie;
  zatvárať o d-ej hodine

 • devätorako čísl. druh. príslov.

 • devätoraký čísl. druh. deviatich druhov: d-é farby;

 • devätoro neskl. čísl. skup. pri pomn. a pri podst. m. označujúcich páry al. viazané množstvo vyj. počet 9; pri iných podst. m. vyj. počet 9 ako súhrn: d. nožníc, d. rúk;
  d. sardiniek deväť škatuliek;
  d. detí

  d. remesiel, desiata bieda kto skúša mnohé zamestnania ap., nemáva z toho úžitok

 • deväťročný príd.

  1. trvajúci 9 rokov: d-á školská dochádzka

  2. 9 rokov starý: d-á dcéra

 • deväťsto neskl. čísl. zákl. vyj. číslo a počet 900: d. korún, po d. rokoch

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV