Význam slova "desať" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 29 výsledkov (1 strana)

 • desať, m. živ. i desiati -ich čísl. zákl.

  1. vyj. číslo a počet 10: d. korún;
  o d. minút, po d-ich rokoch;
  d-i muži

  2. expr. vyj. neurč. počet, veľa: robiť d. vecí odrazu, mať d. výhovoriek

  (tvári sa, vyzerá,) akoby nevedel do d. narátať naivne, hlúpo;
  brať niekoho, niečo, byť za niekoho, niečo všetkými d-mi veľmi chcieť, podporovať ap.

 • desaťboj -a m. ľahkoatletická súťaž zložená z 10 disciplín;

 • desaťbojár -a m. pretekár v desaťboji

 • desaťdenný príd. trvajúci 10 dní, desaťdňový (význ. 1): d-á dovolenka

 • desaťdňový príd.

  1. trvajúci 10 dní, desaťdenný: d. zájazd

  2. 10 dní starý: d-é jahňa

 • desaťhaliernik -a m. desaťhalierová minca

 • desaťhalierový príd. kt. má platnosť 10 halierov: d-á minca

 • desatina -y -tín ž. čísl. zlom. desiata časť celku: tri d-y litra;
  jedna celá päť d-ín 1,5;

 • desatinka -y -niek ž. zdrob. expr.: zaostať o d-u sekundy

 • desatinný príd.: d-é číslo;
  d. zlomok (napr. 3,42);
  d-á čiarka;
  d-é triedenie kt. rozdeľuje ľudské poznanie do 10 hlav. tried delených rovnako ďalej;

 • desaťkorunáčka -y -čok ž. desaťkorunová bankovka: vo vrecku našiel starú d-u

 • desaťkorunák -a m. desaťkorunová minca

 • desaťkorunový príd. kt. má platnosť 10 korún: d-á minca

 • desaťkrát, desať ráz neskl. čísl. nás. k 10: d. povedať báseň

 • desaťmesačný príd.

  1. trvajúci 10 mesiacov: d. kurz

  2. 10 mesiacov starý: d-é dieťa

 • desaťminútovka -y -viek ž. krátky časový úsek venovaný aktuálnym prac. otázkam, športu ap.: ranná d.

 • desaťminútový príd. kt. trvá 10 minút: d-á prestávka

 • desaťnásobne čísl. nás. príslov.

 • desaťnásobný čísl. nás. znásobený al. opakovaný 10 ráz: d-á presila, rýchlosť;
  d. majster sveta;

 • desaťnásobok -bku m. desaťnásobná hodnota, desaťnásobné množstvo: d. čísla, sumy

 • desatorák -a mn. N a A -y m. jeleň s 10 hrotmi na parohoch

 • desatorako čísl. druh. príslov.

 • desatoraký čísl. druh. desiatich druhov: d-é oblečenie;

 • desatoro

  I. neskl. čísl. skup. pri pomn. a pri podst. m. označujúcich páry al. viazané množstvo zastupuje zákl. čísl. a vyj. počet 10; pri iných podst. m. vyj. počet 10 ako súhrn: d. dvier, d. rúk;
  d. zápaliek 10 škatuliek;
  d. detí

  II. desatoro -a s. súbor pravidiel, návodov ap. (v počte 10): poľovnícke, bezpečnostné d.;
  D. desať Božích prikázaní

 • desaťposchodový príd. kt. má 10 poschodí: d-á budova

 • desaťročie -ia s. desaťročné obdobie, decénium: prvé, posledné d. nášho storočia

 • desaťročný príd.

  1. trvajúci 10 rokov: d-á školská dochádzka;
  d. rozdiel;
  d. plán na 10 rokov

  2. 10 rokov starý: d. chlapec;
  d-é jubileum desiate výročie

 • desaťtisíc neskl. čísl. zákl. vyj.

  1. číslo a počet 10 000: d. korún;
  ubytovať d. detí

  2. i mn. expr. veľký počet: mať d. chýb;
  d-e demonštrantov

  horných d. zámožné vrstvy;

 • desaťtisícový príd.: d. zárobok

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV