Význam slova "deka" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 15 výsledkov (1 strana)

 • deka2 neskl., deko -a s. hovor. dekagram

  deka1 -y diek ž. prikrývka: vlnená d.;
  prikryť sa d-ou;

 • dekabrista [ď-] -u m. účastník šľachtického revolučného sprisahania v Rusku v decembri 1825

 • dekáda -y -kád ž. 10 dní: posledná d. júna;

 • dekadencia -ie ž.

  1. úpadok (spoloč., kult. ap.): meštiacka d.;
  kultúra zasiahnutá d-ou

  2. umel. smer na konci 19. stor. vyznačujúci sa subjektivizmom, individualizmom a pesimizmom;

 • dekadent -a m.

  1. človek poznačený úpadkom, dekadenciou

  2. stúpenec dekadencie (význ. 2);

 • dekadentný príd.: d-á spoločnosť;
  d-é umenie

 • dekadický príd. desiatkový: d-á číselná sústava

 • dekádny, dekádový príd.: d-y plán

 • dekagram -u m. podielová jednotka hmotnosti v sústave SI, 10 gramov, zn. dag (staršie dkg)

 • dekan [d-] -a m.

  1. kto je na čele fakulty: d. právnickej fakulty;
  vymenovať niekoho za d-a

  2. kat. kňaz stojaci na čele dekanátu (význ. 2);

 • dekanát [d-] -u m.

  1. dekanstvo (význ. 2)

  2. cirk. obvod v kat. cirkvi skladajúci sa z viacero farností

 • dekanka -y -niek ž. k 1;

 • dekanský príd.: d-á hodnosť;
  d-á farnosť;

 • dekanstvo -a s.

  1. hodnosť dekana

  2. úrad na správu fakulty, dekanát; jeho budova, miestnosti

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV