Význam slova "ded" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 26 výsledkov (1 strana)

 • ded -a mn. -ovia m. kniž.

  1. otcov al. matkin otec, starý otec, dedo

  2. obyč. mn. predkovia: tu žili naši d-ovia

  3. starý muž, starec, starček: starý, sivý d.;

 • dedič -a mn. -ia/-i m.

  1. kto dedí, kto je oprávnený dediť: zákonný d., d. rodinného majetku, nezanechať d-a

  2. kto pokračuje v rozvíjaní niečoho (diela, myšlienky), pokračovateľ: Štúrovi d-ia;
  d. pokrokových tradícií;

 • dedička -y -čiek ž.;

 • dedične prísl.: d. sa prenášať;

 • dedičnosť -i ž. schopnosť prenášať vlastnosti predkov na potomstvo

 • dedičný príd.

  1. získaný dedením, zdedený: d. majetok;
  d. znak, d-é vlohy, choroby;
  náb. d. hriech po prvých ľuďoch

  2. pôsobiaci pri dedení: d. základ, d-é vplyvy, zárodky;

 • dedičský príd.: d-é právo;
  d. vzťah;

 • dedičstvo -a s.

  1. dedenie: majetok nadobudnúť d-om

  2. zdedený majetok: d. po otcovi, získať veľké d.

  3. výsledky práce doterajších generácií: umelecké d., d. minulosti, zveľaďovať d.

 • dedikovať dok. kniž. venovať, pripísať: d. knihu svojmu učiteľovi

 • dedina -y -dín ž.

  1. sídelný útvar spojený s poľnohospodárstvom, vidiecka obec; jej obyvatelia: rázovitá slovenská d.;
  pochádzať z d-y;
  prišla celá d.

  2. olympijská d. ubytovacie stredisko účastníkov olympijských hier

  expr. stáť ako svätý za d-ou bezradne;
  kniž. → potemkinovské, Potemkinove d-y;
  to je (preňho) → španielska d.;

 • dedinčan -a mn. -ia m.

  1. obyvateľ dediny

  2. pejor. človek s dedinskými (význ. 2) spôsobmi;

 • dedinčanka -y -niek ž.

 • dedinka -y -niek ž. zdrob.;

 • dedinôčka -y -čok ž. zdrob. expr.

 • dedinský príd.

  1. k 1: d. človek, d-á chudoba

  2. pejor. majúci nízku kult., spoloč. ap. úroveň: d. vkus, d-é spôsoby;

  dedinsky prísl.;

 • dediť nedok.

  1. nadobúdať práva po zomretom podľa zákona al. závetu: d. majetok po rodičoch

  2. získavať znaky predchádzajúcich generácií: d. nadanie na hudbu

  // dediť sa prechádzať z generácie na generáciu; tradovať sa: šikovnosť sa d-í

 • dedko, deduško -a mn. -ovia m. hypok.

 • dedo -a mn. -ovia m.

  1. starý otec, ded: môj d. bol tkáčom

  2. starý muž, starec: expr. šedivý d.;
  d. Mráz rus. rozprávková bytosť ako symbol zimy

  3. hypok. oslovenie starého al. staršieho muža; ujo: d. Ondro;

 • dedovizeň -zne ž. kniž. dedičstvo (význ. 2, 3): otcovská d., zveľaďovať d.;
  národná d.

 • dedovský príd.: d. majetok;
  primitívna d-á technika starosvetská, zastaraná

  dedovský príd.: d. majetok;
  d. výzor starecký;

 • dedukcia -ie ž. odvodenie dôsledku z jedného al. niekoľkých tvrdení podľa log. pravidiel, op. indukcia;

 • dedukovať nedok. i dok. vyvodzovať, vyvodiť dedukciou: z tézy d. záver

 • deduktívne prísl.

 • deduktívny príd. založený na dedukcii: d-a metóda, d. úsudok, postup;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: byp, ãovs, žec, oos, brb, praå, jop, pkj, , , cnel, shk, iaae, plsť, ryť
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV