Význam slova "de��" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 30 výsledkov (1 strana)

 • cédečko -a -čiek s. hovor. (zo skr. CD podľa angl. compact disc) kompaktná platňa: vydať nové c.; nahrávka rozprávok na c-u

 • de facto [-kt-] kniž.

  I. prísl. v skutočnosti, reálne: uznávať istý štát de f., op. de iure

  II. čast. fakticky, vlastne: tak je to de f. jednoduchšie

 • de iure [jú-] prísl. kniž. podľa práva: uznať istý štát de i., op. de facto

 • dečka -y -čiek ž. zdrob.: háčkovaná d.

  déčka -y -čok ž. hovor. vec označená písmenom d, D: chodiť do d-y

 • deľba -y ž. delenie, rozdeľovanie: spoločenská, medzinárodná d. práce, d. majetku

 • deň dňa L dni mn. dni dní m.

  1. časová jednotka 24 hodín: týždeň má 7 dní;
  d. narodenia;
  prežiť (ťažký) d.;
  pracovný, sviatočný d.;
  Štedrý d. 24. december;
  D. matiek

  2. čas od rána do večera, op. noc: slnečný, teplý d.;
  vo dne za svetla;
  dobrý d.! pozdrav

  3. obyč. mn. časy, obdobie: vojnové dni;
  naše dni súčasnosť;
  je to úloha dňa veľmi aktuálna

  za bieleho dňa cez deň;
  vo dne v noci stále;
  nemať dňa ani noci nemať nikdy pokoj;
  byť celý d. na nohách;
  d. čo d. a) stále b) čoraz (väčšmi);
  zo dňa na d. a) zrazu b) čoraz (väčšmi);
  žiť zo dňa na d.;
  aj → zajtra je d.;
  → nechváľ d. pred večerom;
  (u)robiť si z niekoho, z niečoho dobrý d. (u)robiť si posmech, žart(y);
  jeho dni sú spočítané umrie;
  expr.: (až) do → súdneho dňa;
  ani do súdneho dňa nikdy;
  je tam (hotový) súdny d., ako súdny d., ako na súdnom dni zmätok;

 • deň-noc prísl. bez prestania, ustavične, neprestajne, stále: pracovať d.

 • dešifrovať dok. rozlúštiť (niečo zašifrované, tajné písmo ap.), rozšifrovať: d. rozkaz;

 • dešpekt -u m. pohŕdanie, opovrhovanie, opovrhnutie: odhodiť knihu s d-om

 • deštrukcia -ie ž. rozvrat, rozklad, skaza: hospodárska d.;
  d. osobnosti;

 • deštrukčne, deštruktívne prísl.;

 • deštrukčnosť, deštruktívnosť -i ž.

 • deštrukčný, deštruktívny príd.: d-čný postup;
  d-ívna kritika, op. konštruktívna;

 • deťúrence -niec s. mn. expr. deti: mať okolo seba kŕdeľ d-iec

 • dežma [ď-] -y -žiem ž. hist. desiatok: vymáhať d-u

 • krádež -e ž. neoprávnené privlastnenie si cudzieho majetku: k. cenností, materiálu, dopustiť sa k-e

 • kŕdeľ -dľa m. väčšia skupina vtákov al. niekt. zvierat: k. husí;
  k. oviec črieda;
  expr. k. detí;

 • kúdeľ -e ž. vyčesané vlákna ľanu al. konopí pripravené na pradenie

  vlasy ako k. svetlé a a) husté b) strapaté;

 • kúdeľový príd.: k. povraz

 • mládež -e ž. hromad. mladí ľudia: dospievajúca, študujúca m., vychovávať m.;
  kluby m-e

  m. i stárež všetci;

 • mládežníčka -y -čok ž.;

 • mládežnícky príd.: m. parlament, m-e aktivity

  mládežnícky príd.: m. kolektív, m-e hnutie

 • mládežník -a mn. -ci m. príslušník mládeže, mladého pokolenia al. hnutia mládeže;

 • stredtýždeň -dňa m.

  1. dni v strede týždňa (streda, štvrtok)

  2. dni medzi dvoma nedeľami; všedné dni týždňa: múzeum navštevujú aj v s-i

 • svätokrádež -e ž. náb. znesvätenie al. zneuctenie sviatostí al. osôb, predmetov, miest zasvätených Bohu: dopustiť sa s-e;

 • svätokrádežne prísl.

 • svätokrádežný príd.: s. čin;

 • týždeň -dňa m.

  1. obdobie 7 dní (od pondelka do nedele): prvý t. v mesiaci, na budúci t., o niekoľko týždňov, raz do t-a;
  cirk. Veľký t. pred Veľkou nocou

  2. sled, súbor pracovných dní: päťdňový pracovný t.;
  vybaviť veci cez t., v t-i

  3. iba mn. väčší časový úsek: prešli t-e, kým napísal odpoveď;
  medové t-e čas po svadbe;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: kmk, ume, å tã t, ajp, at, ã esã, mel, refíž, tpy, tzo, lux, gf, sfd, edp, pdo
Slovník skratiek: cam, i52, kjo, šek, hoč, proã, hnb, cpo, mze, tis, kml, e629, ilc, pzu, švpu
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV