Význam slova "cis" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 35 výsledkov (1 strana)

 • cisár -a m. najvyšší titul monarchického panovníka: japonský c.;
  hist. rímsky c.;

 • cisárovná -ej mn. -é -vien ž.

  1. panovníčka s cisárskym titulom

  2. cisárova žena al. dcéra

 • cisársky príd.: c. titul, dvor;
  lek. c. rez chirurgický zákrok pri pôrode i fraz. rázny zákrok;

 • cisárstvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. vláda cisára

  2. cisárska ríša

 • číselne prísl.: č. vyjadriť v číslach

 • číselník -a m. plocha s číslovanou stupnicou: hodinový č. ciferník;
  č. meracieho prístroja

 • číselný príd.: č. údaj;
  č-á hodnota;
  č-á prevaha;

 • čísi čiasi čiesi zám. neurč. privl. zdôraznene označ. neurčitého, nejakého vlastníka, pôvodcu: č. chlapec, čiesi kroky, na čejsi svadbe, v čomsi dome

 • číslica -e -lic ž. písomný znak pre číselnú hodnotu, cifra: arabské, rímske č-e;

 • číslicový príd.: č. počítač kt. spracúva informácie vyjadrené číslami

 • číslo -a -sel/-siel s.

  1. presné vyjadrenie počtu, množstva, poradia: (ne)párne č.;
  telefónne č., výrobné, evidenčné, inventárne č.;
  smerné č. (v plánovaní);
  poštové smerovacie č.;
  č. domu, izby;
  mat. celé, desatinné, kladné, záporné č.

  2. výtlačok periodickej publikácie: dnešné č. Literárneho týždenníka, uzávierka č-a

  3. časť programu, predstavenia; jedno vystúpenie ap.: hudobné, kabaretné č.;

  4. číselné označenie veľkosti častí oblečenia al. obuvi: č. košele, topánok

  5. lingv. gram. kategória mena na vyjadrenie počtu (jedenmnoho): jednotné, množné č.

  reč čísel, suché č-a štatistické údaje;

 • číslovací príd. slúžiaci na číslovanie: č. stroj

 • číslovať nedok. označovať číslom: č. strany, č-nie kapitol, č-ný exemplár

 • číslovka -y -viek ž. lingv. slovo vyjadrujúce číslo, počet, poradie ap.: základná, radová, (ne)určitá č.

 • čistec -tca m. chlpatá žľaznatá bylina s fialovým okvetím, bot. Stachys

 • cisterna -y -rien ž.

  1. zatvorená nádrž na kvapaliny: benzínová c.

  2. vozidlo s cisternou, cisternový voz: rozvážať vodu v c-ách;

 • cisternový príd.: c. voz;
  c-á loď tanková

 • čistiaci príd. určený na čistenie: č. prostriedok, stroj, č-a stanica

 • čistiareň -rne ž. podnik, dielňa na čistenie: chemická č., č. kožuchov, č. odpadových vôd

 • čistič -a m. živ. kto niečo čistí: č. topánok, kanálov, vozňov;

  čistič -a mn. -e m. neživ. čistiaci mechanizmus, čistiaci prostriedok: č. oleja, škvŕn, vzduchu

 • čistička -y -čiek ž.

  1. žena, kt. niečo čistí

  2. čistiaci stroj (v priemysle, na čistenie obilia ap.): biologická č.

 • čistidlo -a -diel s. čistiaci prostriedok: č. šiat, č. na nábytok

 • čistina -y -tín ž. vyrúbané trávnaté miesto v hore;

 • čistinka -y -niek ž. zdrob.

 • čistiť -sť/-i! nedok.

  1. zbavovať nečistoty, špiny: č. (si) obuv, zuby, č. ulice, č. si ranu

  2. zbavovať neželateľných prímesí, cudzích prvkov ap.: č. olej, benzín, víno;
  biologické č-enie vody, č. pôdu od buriny;
  voj. č. terén od nepriateľov

  3. odstraňovať z povrchu (šupu, nečistotu): č. kožku, č. škvrny

  4. bieliť, lúpať: č. zemiaky, jablko

  expr. č. niekomu žalúdok vyčítať mu

  // čistiť sa stávať sa čistým, čistejším: voda sa č-í;
  obloha sa č-í;
  rana sa č-í prestáva hnisať

  expr. čo sa mu → rozum č-í?

 • čistka -y -tiek ž. hovor. odstraňovanie nevyhovujúcich jednotlivcov odniekiaľ: č. v armáde, v podniku;
  publ. etnické č-y

  robiť č-u

 • čisto

  I. prísl. i vetná prísl.: č. sa umyť, č. vyholená tvár;
  č. znieť, spievať;
  hrať tvrdo, ale č.;
  stroj pracuje č.;
  v dome je č.

  II. čast. iba, len, jedine: č. ľudská vec;
  č. zo zvedavosti, č. kvôli deťom

 • čistokrvný príd. pochádzajúci z čistého plemena: č. kôň, pes

 • čistopis -u m. text prepísaný načisto, op. koncept: vyhotoviť č.

 • čistota -y ž.

  1. vlastnosť, stav toho, čo je čisté, kto je čistý, op. špina: osobná, telesná č., udržiavať č-u, žiariť, svietiť č-ou

  2. pravosť, rýdzosť: č. reči, č. výtvarného štýlu

  3. počestnosť, mravnosť, bezúhonnosť: mravná, pohlavná č.

  č. pol života, zdravia

 • čistotnosť -i ž.

 • čistotný príd. dbajúci o čistotu (význ. 1): č-á žena;
  kôň je č-é zviera;

 • čistučký, čistunký, čistulinký príd. expr. celkom čistý, príjemne čistý: č-á bielizeň

 • čistý príd.

  1. kt. je bez špiny, op. špinavý: č-á voda, č. riad, byt, č-á bielizeň;
  č. papier a) nezašpinený b) nepopísaný;
  č-á pleť bez vyrážok

  2. s ničím nepomiešaný, rýdzi, číry, pravý: č. lieh, č. vzduch;
  č-á vlna, č. hodváb, chemicky č.;
  č-é nebo bez oblakov;
  č. tón;
  č-á váha, hmotnosť (tovaru) netto, op. hrubá;
  č-á mzda po odpočítaní zrážok;
  č. zisk po odpočítaní výr. nákladov;
  šport. č. čas bez prestávok

  3. mravne bezúhonný, čestný, statočný: č-á láska;
  žiť č-ým životom;
  č. detský úsmev;
  č-é svedomie;
  robiť niečo s č-ým svedomím z presvedčenia;
  z č-ho srdca nezištne, úprimne

  4. úplný, číry, opravdivý: č-á pravda, č-á radosť;
  č-á veda, teória

  5. dobre, dôkladne urobený: je to č-á práca

  č. ako sneh;
  expr. byť č. a) byť bez viny b) abstinovať;
  hrať s niekým č-ú hru nepodvádzať ho;
  mať č-é ruky nebyť vinný v niečom;
  mať č. stôl všetky veci vybavené;
  mať č. štít zachovať si bezúhonnosť;
  šport. mať č-é konto a) výsledky bez straty bodu b) nemať dlhy;
  (ne)byť si na č-om (ne)byť presvedčený o niečom;
  naliať si č-ého vína;
  mať č-ú hlavu, č. rozum a) byť duševne svieži b) byť triezvy;
  vzduch je č. sú priaznivé okolnosti;
  ako hrom z č-ho neba nečakane, nenazdajky;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV