Význam slova "cin" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 39 výsledkov (1 strana)

 • čin -u m. skutok; konanie: hrdinský, revolučný, vlastenecký, umelecký č.;
  spáchať trestný č., prichytiť niekoho pri č-e

  muž č-u rozhodný, energický;
  mať sa k č-u konať;
  takým(to) č-om tak(to);
  nejakým č-om nejako;
  nijakým č-om nijako;
  so všetkým č-om so všetkým, úplne

 • cín -u m. striebrolesklý kovový chem. prvok, zn. Sn;

 • činčila -y -číl ž.

  1. druh juhoamer. hlodavca so vzácnou kožušinou, zool. Chinchilla

  2. hovor. kožušina z neho;

 • činčilový príd.: č. kožuch

 • činel [-n-] -a L -i obyč. mn. činely -ov m. bicí hud. nástroj z dvoch kovových kotúčov

 • cing, cink cit. napodobňuje zvuky vznikajúce nárazmi kovových al. sklených predmetov: c., ozval sa zvonček

 • cingi-lingi cit. napodobňuje zvuk zvončeka

 • činidlo -a -diel s. chem. látka, ktorou sa zisťujú iné látky, reagens

 • činiť nedok.

  1. arch. robiť, konať: č. dobré skutky

  2. kniž. (pri počítaní) rovnať sa, predstavovať, byť: to č-í 60 %, náklady č-ia 180 mil. Sk

  č. pokánie kajať sa;
  č. si nárok nárokovať si

  (ne)mať do č-nia s niekým, s niečím (ne)mať niečo (nič) spoločné

  // činiť sa usilovne pracovať, usilovať sa, snažiť sa: všetci sa č-ia

 • činiteľ -a mn. -ia m. živ. kto vykonáva spoločensky dôležitú funkciu: verejní, politickí, kultúrni, zodpovední č-ia;

  činiteľ -a D -u/-ovi A -a L -i mn. -e/-ia A -e/-ov m. neživ. pôsobiaca sila, okolnosť, faktor: hospodársky, kultúrny, časový č., objektívny, subjektívny č., prírodné, škodlivé č-e;

 • činiteľka -y -liek ž.;

 • činiteľský príd.: lingv. č-é mená s význ. činiteľa (napr. prekladateľ, opravár)

 • činka -y -niek obyč. mn. ž. telocvičné, šport. náčinie tvorené dvoma závažiami na držadle: cvičiť s č-ami

 • cinkať nedok.

  1. vydávať jasné zvonivé zvuky podobné cit. cin(k): peniaze, poháre c-jú

  2. spôsobovať takéto zvuky: c. zvončekom na bicykli;

 • dok. cinknúť -e -ú -kol: telefón c-l, sklo c-lo

 • činne prísl.

 • činnosť -i -í ž.

  1. vykonávanie práce, povolania, záujmu ap., aktivita: verejná, politická, vedeckovýskumná, publikačná, zárobková č., trestná č.

  2. chod, fungovanie (mechanizmu, organizmu ap.): č. strojov;
  č. srdca;
  sopečná č.

  byť v č-i, uviesť do č-i

 • činný príd. vyvíjajúci činnosť (význ. 1); kt. je v činnosti (význ. 2): verejne, politicky, publikačne, zárobkovo č.;
  č-á služba aktívna;
  č-á sopka, op. vyhasnutá;
  gram. č. rod aktívum, op. trpný rod;

 • činoherec -rca m. člen činohry (význ. 2)

 • činoherný príd.: č. súbor, č-é predstavenie

 • činohra -y -hier ž.

  1. div. hra

  2. umel. súbor hrajúci div. hru; budova, v kt. sa hrá div. hra: člen č-y SND;

 • činorodo prísl.: č. pracovať;

 • činorodosť -i ž.

 • činorodý príd. kniž. prejavujúci sa činmi, tvorivý; aktívny: č-á práca, č. život, č-é vlastenectvo;
  č. muž;

 • činovať -e ž. druh domácky vyrobenej tkaniny z prírodných vláken (ľanu, konopí, bavlny);

 • cínovať nedok. i dok. spájať, spojiť cínom; poťahovať, potiahnuť vrstvou cínu: c. riad;
  c-ná nádoba

 • činovaťový príd.: č. obrus

 • činovník -a mn. -ci m. arch. pracovník spolku, organizácie, funkcionár: č-i družstva

 • cínový príd.: c-á ruda, c. riad

 • čínsky príd. k Číňan, Čína: č. čaj, hodváb, jazyk;
  č. múr stará ochranná hradba i pren. izolovanosť;

  čínsky prísl.: hovoriť (po) č.

 • čínština -y ž. čínsky jazyk

 • cintľavka -y -viek ž. expr. krehká, slabá, neduživá osoba

 • cintľavý príd. expr. slabý, krehký, dengľavý: c-é dieťa;
  c-á, bledá dievčina

 • cintorín -a m. miesto na pochovávanie mŕtvych: mestský c.;
  pochovať niekoho na c-e, do c-a;
  Národný c. v Martine

  ticho ako na c-e celkom, úplne;

 • cintorínsky príd.

 • cinzano [čindzáno/-záno] -a s. tal. druh sladkého vína (použ. ako aperitív)

 • činžiak -a m. hovor. nájomný dom: bývať v č-u

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: n, gs, zei, spx, tid, amk, nva, pta, oxo, coe, jam, aas, zex, bif, epc
Slovník skratiek: dod, s39, t tny, zvl, cospas, s, , hya, ľu, , , pvq, vhp, úpr, cér
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV