Význam slova "ceň" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 39 výsledkov (1 strana)

 • cena -y cien ž.

  1. hodnota tovaru vyjadrená v peniazoch: c. tovaru, potravín;
  vysoké, nízke c-y;
  režijná, úradná c.;
  c-y klesajú, stúpajú;
  zvýšenie, zníženie cien;
  predať, kúpiť pod c-u

  2. vlastná hodnota, význam, dôležitosť: historická, umelecká c.;
  c. práce, človeka;
  nemať c-u, c-y

  3. odmena (v súťaži ap.): prvá c., odmeniť c-ou, získať c-u, vypísať c-u;
  laureát Nobelovej c-y

  4. šport. trofej; súťaž o ňu: Veľká c. Bratislavy

  za → každú cenu;
  za nijakú c-u za nič na svete;
  to nemá c-u je to zbytočné;
  i za c-u života i keby sa mal obetovať život;

 • cencúľ -a m. visiaci ľadový útvar zo zamŕzajúcej kvapkajúcej vody: zo strechy visia c-e;

 • cencúlik -a m. zdrob.

 • cencúľový príd.;

 • ceng cit. napodobňuje cengnutie, cenganie

 • cengáč -a m. zvonec, zvonček: plechový c.;

 • cengáčik -a m. zdrob.

 • cengať nedok.

  1. (o zvončeku, skle, kove) vydávať jasný, zvonivý zvuk: peniaze, poháre c-jú

  2. vyludzovať jasný zvuk nárazmi kovu, skla ap., štrngať: c. príbormi, peniazmi

  3. zvoniť zvončekom (pri dverách bytu, domu): niekto c-á, telefón c-á;

 • dok. cengnúť -e -ú -gol: peniaz c-l;
  c. prsteňom o pohár

 • cengot -u m. cenganie: c. pohárov

 • cengotať -ce -cú nedok. cengať

 • cenina -y -nín ž. obyč. mn. súhrnné pomenovanie známok, kolkov, korešpondenčných lístkov ap.

 • ceniť nedok.

  1. určovať, odhadovať cenu, oceňovať: c. (si) chatu na pol milióna Sk

  2. určovať hodnotu, hodnotiť, posudzovať, oceňovať: c. pracovníka podľa vykonanej práce

  3. kladne hodnotiť, oceňovať: c. vysokú kvalitu výrobku, c. zmysel pre zodpovednosť;
  veľmi, vysoko c. niekoho, niečo

  // ceniť si vážiť si: c. si slobodu, zdravie, život;
  c. si niekoho ako človeka

 • cenník -a m. zoznam cien (výrobkov, služieb ap.)

 • cennosť -i ž.

  1. iba jedn. hodnota, význam: c. objavu

  2. cenná vec: úschova c-í, historická c.

 • cenný príd. majúci veľkú cenu (význ. 1, 2), hodnotný: c. dar, c-é suroviny;
  c-é obrazy, pamiatky;
  c. prínos, c-á skúsenosť;
  c. list, balík s udanou cenou;
  c-é papiere šeky, účastiny ap.;
  c. dokument;

 • cenovka -y -viek ž. štítok s udaním ceny tovaru

 • cenovo, cenove prísl.: c. prístupný

 • cenový príd. k 1: c. úrad, c-á politika, c-á hladina;
  c-á špirála inflačný rast cien;

 • cent -a m. (metrický) c. hmotnosť 100 kg

  expr.: (ťažký) ako c. veľmi ťažký;
  mať nohy ako c., c-y (pri únave ap.) ťažko chodiť

 • centiliter -tra L -i mn. -e m. podielová objemová jednotka, stotina litra, zn. cl

 • centimeter -tra L -i mn. -e m.

  1. stotina metra, zn. cm

  2. hovor. (krajčírske) meradlo s vyznačenými cm

 • centrála -y -rál ž.

  1. ústredňa: telefónna c.

  2. ústredie: družstevná, špionážna c.

 • centralista -u m. stúpenec centralizmu;

 • centralistický príd.: c-á politika

 • centralizácia -ie ž. centralizovanie, op. decentralizácia: c. výroby, kapitálu;

 • centralizačný príd.: c-é zákony, c-é úsilie

 • centralizmus -mu m. princíp, systém riadenia z centra (význ. 2): byrokratický c.;

 • centralizovať nedok. i dok. organizačne sústreďovať, sústrediť: c. štátnu správu, výrobu, c-ná politická moc

 • centrálne prísl.: c. umiestnený;
  c. riadené hospodárstvo

 • centrálny príd.

  1. ležiaci v centre (význ. 1), stredný: c-e oblasti Afriky

  2. vzťahujúci sa na centrum (význ. 2, 4), ústredný: c-e úrady;
  c. význam hlavný;
  c. záujem;
  anat. c-e nervstvo;

 • centrifugálny príd. odb. odstredivý, op. centripetálny

 • centripetálny príd. odb. dostredivý, op. centrifugálny

 • centrovať nedok. i dok.

  1. umiestňovať, umiestniť, uvádzať, uviesť do stredovej polohy: c. koleso bicykla

  2. šport. prihr(áv)ať loptu, puk do stredu útoku

 • centrum -ra -tier s.

  1. stred, op. okraj, periféria: c. mesta, bývať v c-e

  2. ústredie: sprisahanecké c.;
  vydávať pokyny z c-a;
  anat.: nervové c.;
  c. reči

  3. stredisko: výrobné, kultúrne c.

  4. ťažisko, stred: c. záujmu, pozornosti, c. umeleckého života

 • cenzor -a m. úradník vykonávajúci cenzúru

 • cenzúra -y ž. úr. posúdenie vecí určených na uverejnenie z hľadiska št., polit. záujmov a morálky: c. filmov, časopisov;

 • cenzúrny príd.: c. úrad, c-e opatrenie

 • cenzurovať nedok. i dok. vykon(áv)ať cenzúru: c. tlač, c-ná kniha

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: cfy, meň, źe, zli, tp, , gráž, osp, , zwe, fx, aza, pnz, sug, snj
Slovník skratiek: n16, k93, å uba, kai, å um, sobáš, tve, h c, tup, afsca, mcp, tp, spp, y53, q53
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV