Význam slova "be" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 365 výsledkov (4 strán)

 • cit.

  1. napodobňuje hlas ovce, kozy al. det. plač

  2. vyj. výsmech: bé! – a vyplazila jazyk

 • bečať -í -ia nedok. vydávať zvuk : ovce b-ia;
  expr. b-í ako ovca

 • béčka -y -čok ž. hovor. vec označená písmenom b, B: chodiť do b-y (triedy B)

 • béčko -a -čok s. hovor. písmeno b, B; vec ním označená (napr. druhé mužstvo, tovar II. triedy)

 • becquerel [beke-] -a L -i mn. -y m. (franc.) hlav. jednotka aktivity v sústave SI, zn. Bq

 • beda

  I. vetná prísl. zle, ťažko: b. vám, ak ...;
  b. opusteným;
  b. im bude

  II. prísl. až b. expr. veľa, veľmi: šedivý až b.

  III. cit. vyj. bolesť, hrôzu, zúfalstvo, bedákanie: b., prebeda, čo nás čaká?

 • bedač -e ž. hromad. expr. biedni, chudobní ľudia: dedinská b.

 • bedačiť nedok. expr. bedár(č)iť, živoriť: ľud na Kysuciach b-l

 • bedákať -a nedok. hlasno nariekať, horekovať, lamentovať: b. nad svojím nešťastím;
  plač a b-nie;
  ranení b-li

 • bedár -a m.

  1. biedny, chudobný človek, žobrák: vidiecki, mestskí b-i

  2. expr. mrzák, úbožiak: b. na nohy chromý;
  duševný b.;

 • bedáriť, bedárčiť -i nedok. expr. žiť v biede, biediť, bedačiť, živoriť: celý život b-l

 • bedárstvo -a s. bieda, núdza

 • bedeker [-d-] -kra L -i mn. -e m. knižný cestovný sprievodca

 • bedľa -e ž. jedlá huba s vysokou nožičkou a plochým veľkým klobúkom, bot. Lepiota

 • bedliť nedok. dávať pozor, starať sa, dbať, bdieť: b. nad poriadkom, na, o poriadok, nad deťmi, na deti;
  b., aby mládež neprepadla drogám

 • bedlivo prísl.: b. skúmať, pozorovať;

 • bedlivosť -i ž.

 • bedlivý príd. starostlivý, pozorný, opatrný; svedčiaci o tom: b. pozorovateľ;
  b. dozor;
  b. zrak, pohľad;

 • bedminton -u m. hra s raketami a s košíkovou loptičkou;

 • bedmintonový príd.

 • bedrá -dier s. pomn. dolná bočná a zadná časť trupu; boky: oprieť ruky o b-á;
  široké b-á;
  bolesti v b-ách

  spočívať, ležať na niečích b-ách mať na starosti, zodpovednosti;

 • bedrovník -a m. liečivá bylina s vysokou byľou a červenkastým súkvetím v korune, bot. Pimpinella

 • bedrový príd.: b-á kosť;
  b-é nohavice siahajúce po bedrá

 • beduín -a m. kočovný pastier v Arábii a sev. Afrike;

 • beduínsky príd.

 • begónia -ie ž. okrasná (izbová) bylina s veľkými listami, bot. Begonia

 • beh -u m.

  1. bežanie (aj ako šport. disciplína): pustiť sa, dať sa do b-u;
  v (plnom) b-u bežiac;
  b. na 100 m;
  prekážkový b.;
  b. na lyžiach

  2. odb. pohyb telesa: b. hviezd;
  b. vagónov

  3. práca, fungovanie istého mechanizmu, chod: b. stroja, b. závodu, uviesť motor do b-u;
  vec je v b-u vybavuje sa

  4. priebeh, postup, vývoj: b. života, času, sveta, vecí;
  b. myšlienok

  5. poľov. slang. noha zveri: predné, zadné b-y

 • behačka -y -čiek ž. hovor.

  1. behanie, zhon

  2. expr. hnačka

 • behák -a obyč. mn. m. spodná časť nôh vtákov: orol má mohutné b-y

 • behať nedok.

  1. sem a ta al. často bežať: deti b-jú po, v záhrade

  2. rýchle chodiť na rozlič. miesta, lietať: servírky b-li od stola k stolu;
  b. z domu do domu;
  hovor.: b. po úradoch;
  mať veľa b-nia vybavovania;
  expr. b. za dievčatami, za chlapcami vyhľadávať ich

  3. hovor. vedieť, môcť chodiť: chlapec už b-á;
  pacient už b-á na vlastných nohách

  4. rýchle sa pohybovať sem a ta: oči mu nepokojne b-jú;
  ohryzok na krku mu b-l;
  pero b-á po papieri

  5. rýchle pohybovať niečím: b. očami po prítomných, b. prstom na mape

  6. hovor. byť v činnosti, fungovať: auto už b-á

  mráz mi b-á, zimomriavky mi b-jú po chrbte a) mrazí ma b) pociťujem strach, hrôzu;
  čosi mu b-á po rozume, v hlave (stále) myslí na to;
  myseľ, rozum mu b-á kade-tade rozptyľuje sa;

 • behať sa nedok. (o krave) mať čas párenia

 • opak. behávať -a

 • behom

  I. prísl. v behu, bežiac; rýchle, chytro: pustil sa b. za ním

  II. predl. s G, správ. za, cez, v, počas: b. roka, správ. za rok, do roka;
  b. letu, správ. za, počas letu

 • behúň -a m. živ.

  1. mn. -i rýchly bežec

  2. mn. N a A -e rýchly kôň al. iné zviera;
  poľnohosp. odstavené prasa: kŕmiť b-e;

  behúň neživ.

  1. tech. pohyblivá súčasť (prí)stroja

  2. dlhý úzky pokrovec

 • bejzbal, pôv. pís. baseball -u m. (angl.) šport. hra s odpaľovacími palicami a plnou tvrdou loptou rozšírená najmä v USA;

 • bejzbalový príd.: b. zápas

 • bekhend [-gh-], pôv. pís. backhand m. (angl.) šport. úder rukou smerom od tela, napr. v (stolnom) tenise, v hokeji

 • beľ -i ž.

  1. biela vrstva dreva pod kôrou

  2. poet. belosť: b. zubov, snehu

 • belák -a mn. N a A -y m. biely zajac al. pes

 • beláň -a m.

  1. chlapec s belavými vlasmi

  2. mn. N a A -e zviera s belavou srsťou; vták s bielym perím;

 • belaňa -e ž. zviera bielej al. belavej srsti (obyč. krava, koza, ovca)

 • belasieť -ie -ejú nedok. stávať sa belasým, modrieť: pery b-jú od zimy, slivky b-jú;
  b. od zlosti

  // belasieť sa javiť sa belasým, modrieť sa: more, obloha sa b-ie

 • belasistý príd. beláskavý, modrastý: b-á para, b. ľad

 • belasiť nedok. farbiť nabelaso, modriť

 • beláskavý, belaskavý príd. sfarbený dobelasa, belas(is)tý, modrastý: b-é oči, b. svit, b. dym

 • belaso prísl.: b. obielený;

 • belasooký príd. modrooký: b-é dievčatko

 • belasosť -i ž.

 • belasozelený príd. belasý dozelena: b-é oči, b-é more

 • belastý príd. beláskavý, modrastý: b. dym

 • belasý príd. majúci farbu ako jasné nebo, jasnomodrý: b-é oči, b. dym, b-á obloha, b-á košeľa;
  b-é pery (od zimy);

 • belavý príd. sfarbený dobiela, svetlosivý: b-é vlasy;
  b-é obláčiky

 • belčov -a m. zastaráv. drevená kolíska

 • beletria -ie ž. krásna literatúra;

 • beletrista -u m. autor beletrie;

 • beletristický príd.: b. štýl;
  b-é dielo;

  beletristicky prísl.

 • beletrizovať nedok. beletristicky spracúvať

 • beli, beliže cit. spi, spinkaj (v uspávankách)

 • belica -e -líc ž.

  1. obyč. mn. druh bielych sliviek al. čerešní

  2. sladkovodná striebrobiela ryba, zool. Chalcalburnus

  3. biela ovca

 • belieť -ie -ejú nedok. stávať sa bielym: obloha b-ie;
  vlasy mu b-jú šedivejú

  // belieť sa javiť sa bielym: sneh sa b-ie, čistý obrus sa b-ie

 • belko -a m.

  1. mn. -ovia beláň (význ. 1)

  2. mn. -y/-ovia A -y/-ov beláň (význ. 2)

 • beľmo -a -liem s.

  1. biela vonkajšia časť oka: b-á očí blýskajú

  2. chorobný zákal oka

  mať b. na očiach nevidieť pravdu;
  b. mu spadlo z očí poznal pravdu

 • beloch -a mn. -si m. človek bieleho plemena;

 • belorítka -y -tok ž. vták s bielym perím pod chvostom podobný lastovičke, zool. Delichon

 • beloška -y -šiek ž.;

 • belošský príd.

 • belosť -i ž. biele sfarbenie, bielosť: b. papiera, b. tváre, kože;
  skvieť sa b-ou

 • belostne prísl.: b. svietiť;

 • belostnosť -i ž.

 • belostný príd. kniž. vyznačujúci sa belosťou: b. sneh;
  b. mramor, b-é telo;

 • beluš -a mn. N a A -e m. biely al. sivý kôň, belko, sivko

 • benátsky príd. k Benátky: b-e zrkadlo z jemne brúseného skla

 • bendžo, pôv. pís. banjo -a s. (angl.) brnkací hud. nástroj s dlhým krkom a okrúhlym telom

 • benediktín -a m. člen rehole sv. Benedikta;

 • benediktínsky príd.: b-a rehoľa, b. kláštor

 • benefičný príd. týkajúci sa umel. produkcie uskutočnenej na humanitný cieľ, dobročinný: b. koncert pre postihnuté deti

 • benevolencia -ie ž. kniž. zhovievavosť, blahosklonnosť;

 • benevolentne prísl.;

 • benevolentnosť -i ž.

 • benevolentný príd. zhovievavý, blahosklonný: b. rozhodca;
  b. posudok;

 • bengál -u L -i mn. -y m. hovor.

  1. bengálsky oheň

  2. expr. výtržnosť, hurhaj; poplach: to bude b.

  robiť b. vyčíňať

 • bengálčina -y ž. bengálsky jazyk

 • bengálsky príd. k Bengálec, Bengálsko: b. jazyk;
  b. oheň prudko horiaca zmes; oslnivé farebné osvetlenie

 • benígny [-en-] príd. lek. neškodný, nezhubný, op. malígny: b. nádor

 • benjamín -a m. hovor. najmladší člen rodiny al. istého spoločenstva;

 • benjamínka -y -nok ž.

 • benzén -u m. chem. druh uhľovodíka, surovina chem. priemyslu

 • benzín -u m. horľavá kvapalina použ. ako pohonná látka, čistiaci prostriedok ap.;

 • benzínka -y -nok ž. hovor.

  1. benzínová čerpacia stanica, benzínová pumpa

  2. motorová píla

 • benzínový príd.: b. motor;
  b-á pumpa

 • benzol -u m. tech. benzén;

 • benzolový príd.: b-á zmes

 • berla -y -riel ž. ozdobná vys. palica ako symbol moci: biskupská, kráľovská b.

 • bermudový príd.: b-á dĺžka

 • bermudský príd. k Bermudy: b. trojuholník nebezpečná letecká a námorná oblasť medzi Bermudami, Floridou a Portorikom

 • bermudy -múd ž. pomn. nohavice z ľahkého pestrofarebného materiálu s dĺžkou po kolená: pánske, dámske b.;

 • bernardín -a m.

  1. mních rehole sv. Bernarda

  2. mn. N a A -y plemeno veľkých psov

 • bernolákovčina -y ž. spis. slovenčina kodifikovaná Antonom Bernolákom

 • berný príd.

  kniž. brať, pokladať niečo za b-ú mincu veriť tomu

 • bes -a mn. -i/-y m. zlý duch, ďas

  expr.: ide, letí, ženie sa ako b. rýchle;
  je ako b-om posadnutý zúri

 • bešamel -u L -i m. kuch. druh omáčky

 • beseda -y -sied ž.

  1. neoficiálny rozhovor, debata: zastaviť sa na b-u, družná b.

  2. stretnutie s debatou na istú tému: b. s čitateľmi;
  tlačová, rozhlasová b.

  3. kult. a osvetová organizácia: osvetová b.

 • besednica -e -níc ž. fejtón: písať b-e

 • besedník -a mn. -ci m. spoločník v debate, besede

 • besedovať nedok. neoficiálne sa rozprávať, debatovať: veselo b.;
  b. o novom filme

 • besemerácia -ie ž. tech. spracovanie surového železa na kujné al. na oceľ

 • besiedka -y -dok ž.

  1. záhradný domček, filagória: záhradná b.

  2. spoloč. zábava, večierok: detská b.;
  školské b-y

 • besne, besno prísl.: b. vyť

 • besnieť, besnieť sa -ie -ejú, besniť, besniť sa nedok. expr. zúriť (význ. 3), vyčíňať, vystrájať; šalieť: víchor b-ie;
  vojna b-ela;
  ľudia (sa) b-ili;
  opozičná tlač b-í

 • besnota -y ž.

  1. nákazlivá choroba zvierat (najmä psov) prejavujúca sa zúrivosťou

  2. zúrivosť, besnenie: rozzúril sa do b-y

 • besný príd.

  1. postihnutý besnotou: b. pes, pren. pejor. hrubá nadávka človeku

  2. expr. besniaci, zúrivý, šialený: b-á víchrica, b. rev;
  zub trhá ako b. veľmi bolí;
  zúriť ako b.;

 • beštia -ie ž.

  1. dravé zviera, šelma: krvilačná b.;

  2. pejor. zlý, surový, zverský človek: fašistické b-ie;

 • beštialita -y ž. beštiálnosť, surovosť, neľudskosť

 • beštiálne prísl.;

 • beštiálnosť -i ž.

 • beštiálny príd. surový, zverský, neľudský: b-a vražda;

 • bestseller [-eler] -a L -i mn. -y m. kniha majúca mimoriadny úspech

 • beta -y ž. i neskl. s. názov písmena b v gréc. abecede (β); znak 2. miesta v poradí: uhol β;
  fyz. častice b., lúče b., β;
  b., β lúče

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV