Význam slova "bar" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 61 výsledkov (1 strana)

 • bar1 -u m.

  1. pult (v reštaurácii ap.) na podávanie nápojov a jedál

  2. nočný zábavný podnik

  3. mliečny b. bufet s mliečnymi výrobkami;
  denný b. podnik na rýchle občerstvenie

  bar2 -u m. fyz. staršia jednotka barometrického tlaku

 • barak -a/-u m.

  1. drevená stavba na dočasné spoločné ubytovanie: staré, vojenské, študentské b-y

  2. expr. (rodinný) dom;

 • barakový príd.: b. tábor

 • baran -a mn. N a A -y m.

  1. samec ovce;

  2. tech. ťažká výkonná (zatĺkacia) časť buchara, baranidla ap.

  expr.: stáť, držať ako b. trpne, pokojne;
  sprostý ako b. veľmi;
  váľať b-y robiť kotrmelce;
  aby bol aj → vlk sýty, aj b. ostal celý;

 • baranča -aťa mn. -atá/-ence -čiat/-čeniec s. mláďa ovce, jahňa;

 • baranček -a mn. N a A -y m. zdrob.

 • barančí príd.: b-ia vlna, kožušina

 • barančina -y ž.

  1. kožušina z barana: čiapka z b-y

  2. mäso z barančaťa;

 • barančinový príd.: b. kožuch

 • baranec -nca mn. N a A -nce m.

  1. mladý baran

  2. iba mn. hovor. baránky (význ. 2)

 • baraní príd. k 1: b-ie mäso, b. kožuch;

 • baranica -e -níc ž. čiapka z (baranej) kožušiny

 • baranidlo -a -diel s. tech. stroj na zatĺkanie nosných stĺpov

 • baranina -y ž.

  1. baranie, ovčie mäso

  2. pach po baranoch al. ovciach

  nebude zo → psa slanina, ani z vlka b.

 • baránok -nka mn. N a A -y m.

  1. zdrob. k baran; baranča: veľkonočný b.;

  2. iba mn. hovor. drobné biele obláčiky na oblohe, barance

  tichý, krotký ako b. nevýbojný;
  obetný b. kto musí trpieť za druhých

 • baráž -e ž. šport. vylučovací zápas o postup al. o udržanie sa vo vyššej súťaži (v hokeji, futbale ap.);

 • barážový príd.: b-é stretnutie

 • barbar -a m.

  1. cudzinec u starých Grékov a Rimanov

  2. pejor. nekult., nevzdelaný surovec: sú to b-i, ničia prírodu;

 • barbarský príd.: b-é kmene;
  b-á vojna;

  barbarsky prísl.;

 • barbarstvo -a s.

  1. hist. st. vývoja spoločnosti, v kt. sa začína rozklad rodového zriadenia

  2. k 2: b. kolonizátorov

  3. -tiev barbarský skutok: fašistické b-á

 • barchet -u m. hrubá bavlnená látka;

 • barchetový príd.: b-é šaty

 • bard -a m. kniž. básnik (ako predstaviteľ národa), pevec: národný b. A. Sládkovič

 • barel -u L -i mn. -y m.

  1. kovový sud na naftu, benzín ap.

  2. angl. dutá miera (159 l)

 • baret -u m. čiapka podobná baretke a nosená ako symbol istej funkcie (pri slávnostnej príležitosti ap.): sudcovský, rektorský b.; modré b-y kt. nosia príslušníci mierových zborov OSN;
  publ. príslušníci týchto zborov

 • baretka -y -tiek ž. plochá čiapka bez striešky

 • bariéra -y -iér ž.

  1. ohrada, zábradlie: preliezť b-u

  2. iba mn. miesto pre divákov oddelené od ihriska: plné b-y

  3. priehrada, zátarasa: na rieke sa tvoria ľadové b-y;

 • barikáda -y -kád ž. narýchlo postavený obranný val pri pouličných bojoch: stavať b-y;
  bojovať na b-ach

  stáť na druhej, správnej strane b-y zaujímať iný, správny postoj

 • barikádnik -a mn. -ci m. bojovník na barikáde

 • barina -y -rín ž. kaluž, mláka: v b-ách kŕkali žaby;

 • barinatý, barinastý príd. plný barín, močaristý: b-é lúky, b. kraj

 • barinný príd.: b-á tráva

 • bárium -ia D a L -iu s. striebristý kov, chem. alkalický prvok, zn. Ba

 • bárka -y -rok ž. veslový al. plachtový čln: rybárska b.

 • barla -y -riel ž. podpera chromých al. beznohých použ. pri chôdzi: chodiť o b-ách, oprieť sa o b-u;

 • barlička -y -čiek ž. zdrob.

  pomáhať si b-ami používať rozlič. pomocné al. prázdne slová

 • barnavý príd. hovor. hnedý: b-é vlasy, oči

 • barok -a m.

  1. umel. sloh najmä v archit. a vo výtvar. umení v 17. a 18. stor.; obdobie tohto slohu

  2. diela vytvorené v tomto slohu;

 • barokový príd.: b-á budova

 • barometer -tra L -i mn. -e m. tlakomer na meranie tlaku vzduchu: b. stúpa, klesá;

 • barometrický príd.: b. tlak atmosférický

 • barón -a m. príslušník nižšej šľachty;

 • barónka -y -nok ž.;

 • barónsky príd.

 • bárs, bár

  I. spoj. podraď. vyj. prípustkový vzťah, hoci (aj), aj keď, aj keby: b. nie je najmladšia, je ešte stále pekná

  II. čast.

  1. vyj. hodnotiaci postoj k výrazu: choď b. aj do trantárie

  2. uvádza želacie vety, kiež (by), keby len: b. by sa vám šťastne žilo!

 • bársako, bárako zám. neurč. príslov. hovor. hocako, akokoľvek

 • bársaký, báraký zám. neurč. hovor. hocaký, akýkoľvek

 • bársčo, bárčo zám. neurč. hovor. hocičo, čokoľvek

 • bárskade, bárkade zám. neurč. príslov. hovor. hocikade, kadekoľvek

 • bárskde, bárkde zám. neurč. príslov. hovor. hocikde, kdekoľvek

 • bárskedy, bárkedy zám. neurč. príslov. hovor. hocikedy, kedykoľvek

 • bárskoľko, bárkoľko zám. neurč. číslov. hovor. hocikoľko, koľkokoľvek

 • bárskto, bárkto zám. neurč. hovor. hocikto, ktokoľvek

 • barter -a L -i mn. -y m. (angl.) ekon. bezpeňažný výmenný obchod;

 • barterový príd.: b. obchod kompenzačný, výmenný obchod

 • barytón -u m. neživ. stred. muž. hlas;

  barytón -a m. živ. hovor. barytonista

 • barytonista -u m. spevák spievajúci barytón

 • barytónový príd.: b-é sólo;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: db, cel, oip, ito, vi, agreement, kak, pkf, odb, zdd, thp, hya, jzk, vfo, dif
Slovník skratiek: szu, pkm, hot key, r27, xch, x86, t09, wst, b23, t58, r51, f51, l83, hgg, diht
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV