Význam slova "au" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 101 výsledkov (1 strana)

 • au cit. vyj. bolesť: a., to bolí

 • audiencia -ie ž. oficiálne prijatie a vypočutie u významnej osobnosti: ísť na a-iu (k ministrovi);

 • audienčný príd.: a-á sieň

 • audiokazeta -y -ziet ž. kazeta na zvukový záznam al. s takýmto záznamom

 • audiotechnika -y ž. tech. prostriedky na záznam a reprodukciu zvuku

 • audiovízia -ie ž. audiovizuálne prostriedky sprostredkúvajúce a šíriace umel., spravodajskú a pod. produkciu

 • audiovizuálny príd. sluchový a zrakový: a-e médiá

 • audit -u m. odb.

  1. overenie správnosti účtovej uzávierky povolanou osobou, inštitúciou: a. účtu

  2. audítorská správa

 • audítor -a m. odb.

  1. člen vyššieho súdneho dvora

  2. osoba splnomocnená vykonať al. vydať audit;

 • auditórium -ia D a L -iu s.

  1. poslucháreň: veľké a.

  2. poslucháčstvo: aplauz a-ia

 • audítorský príd.: a-á správa

 • augmentatívum -va -tív s. lingv. slovo so zveličeným význ. (napr. psisko)

 • august -a m. 8. mesiac v roku;

 • augustový príd.: a. deň

 • aukcia -ie ž. dražba: a. kníh, známok;

 • aukčný príd.: a-á sieň, a. katalóg

 • aula -y ául ž. slávnostná sieň: univerzitná a.

 • aura -y -í ž.

  1. zried. aureola, svätožiara

  2. neviditeľná vrstva obklopujúca telo vnímaná senzibilmi

  3. lek. predzvesť epileptického záchvatu

 • aureola -y -ol ž. svätožiara, gloriola;

 • austrálsky príd. k Austrálčan, Austrália: a. svetadiel, a. obyvateľ

 • aut -u m. šport.

  1. priestor za hraničnými čiarami ihriska: zahrať loptu do a-u

  2. zahranie lopty von z ihriska: rozhodca odpískal a.;

 • autentickosť -i ž.

 • autentický príd. pôvodný, hodnoverný, pravý: a. text;
  a-á správa;

  autenticky prísl.;

 • autičkár -a m. hovor. kto odcudzuje autá: banda a-ov; chytiť a-ov pri čine

 • autíčko -a -čok s. zdrob.: detské a.

 • auto -a áut s. automobil: osobné, nákladné a.;

 • autoalarm -u m. poplašný bezpečnostný mechanizmus na automobiloch: dať si namontovať a.

 • autobazár -a L -i mn. -e m. obchod s použitými automobilmi

 • autobiografia -ie ž. vlastný životopis;

 • autobiografický príd.: a. román

 • autobus -u/-a m. veľké motor. vozidlo na hromadnú dopravu;

 • autobusový príd.: a-á stanica;
  a-á doprava

 • autocenzúra -y ž. cenzúra samého seba: novinári podliehajú iba a-e

 • autochtónnosť -i ž.

 • autochtónny príd.

  1. týkajúci sa pôv. obyvateľstva, domorodý: a-e obyvateľstvo Ameriky

  2. odb. nachádzajúci sa na mieste svojho pôvodu: a-e rastliny;

 • autodielňa -e ž. dielňa na opravu áut

 • autodoprava -y ž. automobilová, autobusová doprava

 • autodróm -u m.

  1. skúšobná al. pretekárska trať pre motor. vozidlá

  2. zábavný podnik s autíčkami na elektr. pohon

 • autogén -u m. autogénny prístroj: zvárať a-om;

 • autogénny príd.: a. prístroj na zváranie a rezanie kovov kyslíkom;
  a-a vŕtačka

 • autogram -u m. vlastnoručný podpis: a. autora

 • autogramiáda -y -ád ž. hovor. ver. podpisovanie kníh ap. autorom (-mi)

 • autokar -u m. turist. autobus s príslušným vybavením;

 • autokarový príd.: a. zájazd

 • autokemping -u m.

  1. táborenie motoristov v prírode, kemping

  2. priestor na takéto táborenie, kemping: nocovať v a-u

 • autokolóna -y -lón ž. skupina áut za sebou

 • autokozmetika -y ž.

  1. čistenie a konzervovanie motor. vozidiel

  2. čistiace a konzervačné prostriedky na motor. vozidlá

 • autokros -u m. terénne automobilové preteky

 • automapa -y -máp ž. cestná mapa pre automobilistov

 • automat -u m.

  1. prístroj samočinne vykonávajúci určené úkony: a. na plnenie konzerv, hrací a.

  2. samopal: strieľať z a-u

  robiť ako a. a) rýchlo b) bezmyšlienkovite

 • automatickosť -i ž.

 • automatický príd.

  1. samočinný: a. stroj, a-á práčka, a-é váhy

  2. mimovoľný, neuvedomený: a. pohyb;

  automaticky prísl.: stroj pracuje a.;

 • automatika -y ž. súhrn samočinných mechanizmov: telefónna a.

 • automatizácia -ie ž. (z)automatizovanie: a. výroby;

 • automatizačný príd.

 • automatizovať nedok. i dok. (u)robiť automatickým: a. výrobný proces;
  a-ný systém riadenia

 • automechanický príd.: a-á dielňa

 • automechanik -a mn. -ci m. mechanik v odbore motor. vozidiel;

 • automobil -u m. dvojstopové cestné motor. vozidlo na prepravu osôb al. nákladov, auto: osobný, nákladný a.;
  továreň na a-y;

 • automobilista -u m. vodič auta;

 • automobilistický príd.

 • automobilistka -y -tiek ž.;

 • automobilizmus -mu m. aut. doprava; aut. šport;

 • automobilka -y -liek ž. hovor. továreň na automobily

 • automobilový príd.: a. priemysel;
  a-á doprava

 • automotoklub -u m. záujmová organizácia motoristov

 • autonómia -ie ž. samospráva, nezávislosť: politická, kultúrna a.;

 • autonómne prísl.;

 • autonómnosť -i ž. samobytnosť, nezávislosť

 • autonómny príd.: a. štát, a-a republika;
  a. vývoj podľa svojich vnútorných zákonov;

 • autoopravovňa -e ž. opravovňa áut

 • autoportrét -u m. vlastný portrét: maliarov a.

 • autor -a m. pôvodca, tvorca: a. knihy, hry, sochy, myšlienky;

 • autorádio -ia D a L -iu s. rádio zabudované do automobilu: krádeže a-ií

 • autorita -y -rít ž.

  1. iba jedn. uznávaná vážnosť, vplyv: rodičovská a.;
  a. učiteľa;
  získať si, stratiť a-u

  2. uznávaný znalec, odborník; vplyvná osobnosť: odvolať sa na a-u

  mať a-u byť uznávaný

 • autoritatívne prísl.;

 • autoritatívnosť -i ž.

 • autoritatívny príd. kt. má autoritu; založený na autorite; rozhodný, rázny: a. režim;
  a-e rozhodnutie, tvrdenie;

 • autorizovaný príd.

  1. pripravený s autorovým súhlasom: a. text, a-é vydanie

  2. úradne oprávnený vykonávať istú činnosť: a. tlmočník

 • autorka -y -riek ž.;

 • autorskoprávny príd. týkajúci sa autorského práva: vyhrať a. spor

 • autorský príd.: a-é právo, a. honorár;
  a. výtlačok;

 • autorstvo -a s.: dokázať a. diela

 • autosalón -a/-u m. výstava nových áut; predajňa áut

 • autoservis -u m. oprava a údržba motorových vozidiel; dielňa na tieto práce: odviezť auto do a-u;

 • autoservisový príd.

 • autoškola -y -škôl ž. škola na výcvik vodičov áut

 • autostop -u m. spôsob cestovania, pri kt. sa využíva auto zastavené konvenčným znakom: cestovať a-om

 • autostráda -y -rád ž. široká komunikácia s mimoúrovňovými križovatkami na diaľkovú aut. dopravu, diaľnica;

 • autostrádový, autostrádny príd.

 • autosugescia -ie ž. (v)sugerovanie si niečoho

 • autovakcína -y -cín ž. lek. očkovacia látka vypestovaná z choroboplodných zárodkov chorého

 • autový1 príd.: a-á čiara

  autový2 príd.;

 • autožeriav -a m. žeriav upevnený na nákladnom aute

 • čao, čau cit. (tal.) mládežnícky pozdrav

 • mňau cit. napodobňuje zvuk mačky

 • mňaučať -í -ia, mňaukať nedok. (o mačke) mraučať;

 • zamňaučať -í -ia, zamňaukať dok. zamraučať

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: hfg, �tek, c, clitravi, terã, ko2, be n v davky, rmi, ukt, lk, ľ, pfm, , piv, zpl
Slovník skratiek: ã chaå, šž, bál, g83, , šmi, zpg, ã ariã, aa, a64, a65, tk, y97, ã ro, abb
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV