Význam slova "am" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 54 výsledkov (1 strana)

 • amalgám -u m. chem. zliatina kovu s ortuťou;

 • amalgámový príd.: a-á plomba

 • amatér -a m. kto niečo pestuje zo záľuby, nie z povolania, op. profesionál: preteky športových a-ov;
  fotografista a.;

 • amaterizmus -mu m. pestovanie niečoho zo záľuby, op. profesionalizmus

 • amatérka -y -rok ž.;

 • amatérsky príd. i prísl.: a. krúžok;
  a. súťažiť;

 • amatérstvo -a s. amaterizmus;
  pejor. diletantstvo

 • amazonka -y -niek ž. bojovná žena; mužatka

 • ambasáda -y -sád ž. veľvyslanectvo (úrad;
  budova);

 • ambasádový príd.

 • ambícia -ie ž. túžba vyniknúť, uplatniť sa, ctižiadosť: umelecké a-ie, mať vysoké a-ie;

 • ambiciózne prísl.;

 • ambicióznosť -i ž.

 • ambiciózny príd. túžiaci vyniknúť, ctižiadostivý: a. človek;

 • ambit -u m. stav. otvorená stĺpová chodba

 • ambivalentnosť -i ž.

 • ambivalentný príd. kniž. majúci dvojakú platnosť, zahŕňajúci súčasne aj protikladný význam; dvojstranný;

 • ambulancia -ie ž.

  1. zdrav. inštitúcia pre pacientov schopných pohybu: zubná, závodná a.

  2. sanitné auto

 • ambulantne prísl.: liečiť sa a.

 • ambulantný príd. chodiaci, pohyblivý, prevozný, sťahovavý: a-á predajňa;
  a. pacient liečený v ambulancii;

 • ambulatórium -ia s. ambulancia (význ. 1): zubné a.;

 • ambulatórny príd.: a-e liečenie

 • amen

  I. cit. náb. záverečné slovo kresť. modlitieb a liturg. formúl

  II. amen neskl. s. hovor. expr. koniec: prísť na a.

  už je s ním a., už mu je a. a) je vo veľmi zlej situácii b) zomrel;
  za a. za chvíľku

 • americký príd.

  1. k Američan, Amerika: a. kontinent;
  a. Slovák žijúci v Amerike

  2. vzťahujúci sa na Spojené štáty severoamer.: a. prezident, a. spôsob života

 • Amerikán -a m. amer. Slovák; človek, kt. sa vrátil z Ameriky (z emigrácie), najmä v min.;

 • amerikanizácia -ie ž. amerikanizovanie (sa)

 • amerikanizovať nedok. i dok. prispôsobovať, prispôsobiť amer. pomerom, zvyklostiam ap.: a. umenie; a-nie životného štýlu

  // amerikanizovať sa: rodiny emigrantov sa a-jú

 • Amerikánka -y -nok ž.

 • ametyst -u m. priesvitný fialový polodrahokam, odroda kremeňa;

 • ametystový príd.: a-é náušnice

 • amfiteáter -tra L -i mn. -e m.

  1. kruhovitá div. stavba so stupňovitým hľadiskom obyč. vo voľnej prírode (pôv. u starých Grékov a Rimanov): prírodný a.

  2. miestnosť so stupňovite rozloženými radmi sedadiel

 • amfora -y -for ž. antická štíhla nádoba s dvoma uchami

 • amnestia -ie ž. udelenie milosti (odsúdeným): úplná, čiastočná a.;
  vyhlásiť a-iu

  udeliť a-iu amnestovať

 • amnestovať dok. udeliť amnestiu, omilostiť

 • amok -u m. chorobná zúrivosť: záchvat a-u

 • amoniak [-n-] -u m. chem. zlúčenina dusíka s vodíkom, bezfarebný plyn dusivého zápachu, čpavok;

 • amoniakový príd.: a-é pary

 • amor -a m. bôžik zobrazovaný v podobe chlapca s lukom a šípmi ako symbol lásky

 • amorálne prísl.;

 • amorálnosť -i ž.

 • amorálny príd. nemravný, nemorálny: a. čin;

 • amorfnosť -i ž.

 • amorfný príd. odb. beztvarý: a. nerast;

 • amortizácia -ie ž. amortizovanie: a. dlhu, pôžičky;
  a. vkladnej knižky vyhlásenie za neplatnú (napr. pri strate);

 • amortizačný príd.

 • amortizovať nedok. i dok. peňaž. umorovať, umoriť;
  ekon. odpisovať, odpísať (dlh, hodnotu ap.);
  práv. a. listinu vyhlásiť za neplatnú

 • ampér -a L -i mn. -y m. elektrotech. zákl. jednotka elektr. prúdu v sústave SI, zn. A

 • ampérmeter -tra L -i mn. -e m. elektrotech. prístroj na meranie intenzity elektr. prúdu

 • amplión -a/-u m. rozhlas. reproduktor

 • ampula -y -púl ž. baňatá nádobka s úzkym hrdlom;

 • ampulka -y -liek ž. zdrob.

 • amputácia -ie ž. amputovanie: a. nohy

 • amputovať dok. i nedok. chirurgicky odstrániť, odstraňovať (končatinu): a. nohu

 • amulet -u m. malý predmet, ktorému sa pri nosení prisudzuje ochranná moc

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: pol, ciã, don, n, chj, zk, cmk, sso, zaã, sar, hlg, svh, dup, epu, sg
Slovník skratiek: tvt, , ciã, t, cdn, au, tjp, cme, ndp, b34, manéž, kaška, g35, s67, wt
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV