Význam slova "akt" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 24 výsledkov (1 strana)

 • akt -u m.

  1. čin, úkon: pietny a., a. milosti;
  pohlavný a. súlož

  2. dejstvo

  3. výtvar., fot. umel. stvárnenie nahej postavy; jeho výsledok ako umel. dielo

 • aktér -a m. kniž. al. publ. účastník istej činnosti ver. al. skup. zamerania: a-i podpisovej akcie; všetci a-i konferencie;

 • aktérka -y -rok ž.;

 • aktérsky príd.

 • aktív -u m.

  1. prac. schôdzka členov al. funkcionárov organizácie

  2. súbor aktivistov

 • aktivista -u m. aktívny pomocník nejakého orgánu (v polit. a ver. živote);

 • aktivistka -y -tiek ž.

 • aktivita -y ž.

  1. zvýšená činnosť, aktívnosť, op. pasivita: politická, umelecká a.

  2. mn. a-y -vít publ. akcie rozličných skupín zacielených obyč. na všeobecné dobro: a-y ekológov, a-y Matice slovenskej

 • aktivizovať nedok. i dok. povzbudzovať, povzbudiť do väčšej aktivity; uvádzať, uviesť do činnosti: a. žiakov; a. obranyschopnosť organizmu

  // aktivizovať sa vyvíjať, vyvinúť zvýšenú činnosť: robotníctvo sa a-je

 • aktívne prísl.: a. pracovať;

 • aktívnosť -i ž.

 • aktívny príd.

  1. činný, op. pasívny: a. člen spolku;
  a-e volebné právo;
  a-a (vojenská) služba

  2. obch. vykazujúci zisk, op. pasívny: a. podnik, a-a bilancia;

 • aktivovať nedok. i dok. kniž. al. odb.

  1. aktivizovať: a. pracovníkov výskumu

  2. prevádzať, previesť do aktívnej služby: a. záložníkov

  // aktivovať sa aktivizovať sa: sopka sa a-la;
  proces tbc sa a-l

 • aktívum1 -va s. gram. činný rod slovesa; súbor aktívnych slovesných tvarov, op. pasívum

  aktívum2 -va obyč. mn. -tív s.

  1. majetok bez dlhov, op. pasíva

  2. obyč. mn. a-a ekon. prostriedky, ktorými podnik môže disponovať;

 • aktovka -y -viek ž. taška na spisy, knihy ap.: kožená a.

 • aktualita -y -lít ž. aktuálna, časová vec, správa: rozhlasové, kultúrne a-y;
  filmová a.

 • aktualizácia -ie ž. aktualizovanie, oživenie: a. divadelnej hry;

 • aktualizačný príd.

 • aktualizovať nedok. i dok. približovať, priblížiť súčasnému chápaniu, (u)robiť aktuálnym, oživovať, oživiť: a. prednášku, a. slovnú zásobu rozprávky

 • aktuálne prísl.;

 • aktuálnosť -i ž.: a. filmu

 • aktuálny príd. časový, naliehavý: a. problém, program, a-a téma;

 • akty, star. aktá -ov D -om/-ám L -och/-ách m. mn. úr. spisy

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV