Význam slova "ag" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 52 výsledkov (1 strana)

 • agát -a m. tŕnitý strom so strapcami bielych kvetov, bot. Robinia;

 • agátový príd.: a. kvet, a. med

 • agáva -y ž. cudzokrajná okrasná rastlina, bot. Agave

 • agenda -y agend ž. súhrn úr. prác: administratívna a.;
  viesť, vybavovať a-u

 • agent -a m.

  1. obch. zástupca, sprostredkovateľ

  2. tajný agitátor, diverzant

  3. tajný policajt, špión: policajný a., a. gestapa;

 • agentka -y -tiek ž.;

 • agentský príd.

 • agentúra -y -túr ž.

  1. zastupiteľstvo: obchodná a.

  2. tlačová, spravodajská kancelária

  3. výzvedná služba: špionážna a.;

 • agentúrny príd.: a-e spravodajstvo

 • agilne prísl.;

 • agilnosť -i ž.

 • agilný príd. činorodý, aktívny, čulý, horlivý: a. pracovník;

 • agitácia -ie ž. agitovanie, presviedčanie: predvolebná a.

  robiť a-iu agitovať;

 • agitačný príd.: a-é stredisko

 • agitátor -a m. kto agituje;

 • agitátorka -y -riek ž.;

 • agitátorský príd.

 • agitka -y -tiek ž. hovor. agitačný prostriedok (článok, báseň, kresba ap.)

 • agitovať nedok. presviedčaním získavať, robiť agitáciu: a. medzi robotníkmi, medzi voličmi

 • aglomerácia -ie ž. odb. zoskupovanie, zoskupenie, nahromadenie: a. obyvateľstva, priemyselné a-ie;

 • aglomeračný príd.: hut. a-á pec na spekanie rúd

 • agnosticizmus -mu m. filoz. smer popierajúci možnosť poznania podstaty vecí a javov;
  náb. názor, podľa kt. nemožno poznať existenciu Boha;

 • agnostický príd.

 • agnostik -a mn. -ci m. stúpenec agnosticizmu;

 • agnusok -ska, agnuštek -a m. malý medailón s náb. zobrazením

 • agónia -ie ž. smrteľný zápas, (smrteľné) bezvedomie, skonávanie: byť v a-ii;

 • agonický príd.: a-é kŕče

 • agrárnický príd.

 • agrárnik -a mn. -ci m.

  1. bohatý roľník, statkár v 1. ČSR

  2. príslušník býv. agrárnej strany;

 • agrárny príd.

  1. poľnohospodársky: a. štát, a-a politika

  2. súvisiaci so stranou agrárnikov: a. poslanec

 • agregát -u m. zoskupenie, stmelenie: kombajnový a.;
  miner. hrubozrnný a.

 • agremán -u m. i neskl. s. dipl. súhlas vlády s ustanovením dipl. zástupcu cudzej krajiny vo vlastnom štáte

 • agresia -ie ž. útočné napadnutie, vpád: ozbrojená, nepriateľská a.;

 • agresívne prísl.;

 • agresívnosť -i ž.

 • agresívny príd. útočný, výbojný, dobyvačný: a-a politika, vojna;

 • agresor -a m. kto robí agresiu, útočník

 • agrokomplex -u m. ekon. celok zahŕňajúci poľnohospodársku výrobu a priemyselné odvetvia spracúvajúce poľnohospodárske výrobky al. poskytujúce poľnohospodárske výr. prostriedky

 • agronóm -a mn. -i/-ovia m. odborník v agronómii;

 • agronómia -ie ž. veda o poľnohospodárstve;

 • agronomický príd.

 • agronómka -y -mok ž.;

 • agropodnikateľ -a mn. -ia m. podnikateľ v oblasti poľnohospodárstva;

 • agropodnikateľka -y -liek ž.;

 • agropodnikateľský príd.

 • agrotechnička -y -čiek ž.;

 • agrotechnický príd.: a-é termíny, a-á úprava pôdy

 • agrotechnik -a mn. -ci m. odborník v agrotechnike;

 • agrotechnika -y ž. spôsoby pestovania poľnohosp. plodín;

 • agroturistika -y ž. rekreačná turistika využívajúca (autentické) vidiecke prostredie: rozvinúť podmienky na a-u

 • biľag -u m. (maď.) negatívny príznak, znamenie, pečať: b. hanby, b. zradcu

  vypáliť niekomu (na čelo) b. obviniť ho z niečoho

 • kľag -u m. teľací žalúdok použ. na zrážanie mlieka

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV