Význam slova "��ok" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 85 výsledkov (1 strana)

 • briežok -žka, briežik -a m. zdrob. k 2

 • búčok, bučok -čka, búčik -a m. zdrob.

  expr. spoza bučka, poza bučky od chrbta, zákerne

 • dneskajšok -ška m. hovor. dnešok (význ. 1, 2): od d-a to bude ináč;
  premenlivý d.

 • dnešok -ška m.

  1. dnešný deň: kúpil potraviny na d.

  2. dnešné časy, súčasnosť, prítomnosť: od minulosti po d.;
  pripravovať d.

 • dôvažok -žku m. čo sa pridá na dováženie: pridať kus mäsa ako d. navyše

  na d. okrem toho, navyše

 • dúšok -ška m. množstvo nápoja vypité bez prerušenia, vydýchnutia: veľký, malý d.;
  vypiť (si) d. vína

  na (jeden) d., jedným d-om (vypiť, povedať) naraz;
  kniž. plným d-m (žiť) naplno;

 • fotokrúžok -žku m. hovor. krúžok fotografistov (v školách, podnikoch)

 • hrášok -ška/-šku m.

  1. zdrob. k hrach

  2. čerstvé plody hrachu ako zelenina;

 • kalíšok -ška, kalištek -a m.

  1. kalichu podobná nádobka na pitie liehovín, pohárik; jej obsah: brúsený k.;
  vypiť (za) k. koňaku

  2. čo sa podobá kalíšku: k. na vajce;
  chuťové k-y na jazyku

  3. zdrob. ku kalich (význ. 3): k. kvetu

 • kŕčok -čka, kŕčik -a m. zdrob. k 1: detský k.;

 • krúžok -žka/-žku m.

  1. zdrob. k 2, 3: nakresliť k.;
  zlatý k., k-y na záclony

  2. záujmová skupina: divadelný k.;

 • ľuľok -ľka m. poľná liečivá bylina, bot. Solanum;

 • miešok -ška m. zdrob. k 1: anat. vlasový m.;
  zool. jedový m.

 • oblečok -čka, obliečik -a m. zdrob.

 • obtlačok -čka m. obrázok zhotovený obtlačou: farebné o-y

 • obušok -ška m.

  1. obuch (význ. 1, 2)

  2. valcovitá elastická zbraň polície

 • ocieľok -ľka/-ľku m. ruda bohatá na železo, miner. siderit

 • odstrižok -žka/-žku m. odstrihnutý kúsok: o-y látky, plechu

 • odtlačok -čku m.

  1. stopa zanechaná po tlačení predmetu na niečo: o-y rúk, pier;
  zanechať o-y topánok

  2. výsledok prenesenia obrazu z tlačovej formy tlakom; takto vzniknutá tlač: farebný o., o. pečiatky;
  autorský o. (článku) separát

 • okáľ -a obyč. mn. m. expr. (veľké) oko, oči: vyvaliť, vypleštiť o-e i fraz. čudovať sa;
  gúľať o-mi;

 • okálisko -a s., v jedn. i m. zvel.

 • okáliť -i -ľ! nedok. expr. pozerať: čo tak na mňa o-š?

 • okáň -a m. expr. okatý človek (obyč. dieťa);

  okáň -a mn. N a A -e m. motýľ s okami na krídlach, zool. Saturnia

 • okázalý príd. zastar.

  1. veľkolepý, parádny, pompézny, honosný: o-á hostina, o-é prijatie

  2. nápadný, vytŕčavý, vonkajškový: o-é frázy, o-é pohŕdanie

 • okľuka -y -ľúk ž.

  1. nepriama cesta, zachádzka: vrátiť sa domov o-ou

  2. nepriamy spôsob: o-ou povedať, vyriešiť niečo bez o-k

 • okrušok -ška, okruštek -a m. zdrob.

 • nedok. okúkať, okúkať si, okukávať, okukávať si -a: chlapci sa najprv o-li, no potom sa spriatelili

 • nedok. okúkať, okukávať -a

  // okukať sa expr. nosením, časom sa zunovať: klobúk sa rýchlo o-l

 • okúňať sa -a nedok. zdráhať sa, ostýchať sa, ošívať sa, pohanbievať sa: o-l sa prísť k nám, o. sa pred dievčaťom;
  čo sa o-š?

 • okúňavo prísl.;

 • okúňavosť -i ž.

 • okúňavý príd. kt. sa okúňa, ostýchavý, hanblivý: o. chlapec;

 • okúpať -e -u dok.

  1. umyť ponorením do tekutiny (obyč. vody), vykúpať: o. dieťa;
  o. si oči v harmančeku

  2. obliať, poliať na Veľkonočný pondelok: o. dievča

  // okúpať sa ponoriť sa do vody s cieľom osviežiť sa, zaplávať si ap.: o. sa v potoku

 • okúsiť -i dok.

  1. ochutnať: o. víno, o. z čerstvého chleba;
  daj mi o.

  2. zažiť, prežiť, skúsiť: o. hrôzy vojny;

 • nedok. okúvať -a

 • okúzliť -i dok. kniž. očariť: o-enie poéziou;

 • nedok. okúzľovať

 • oriešok -ška m.

  1. i orieštek, oriešik -a m. zdrob. k 1, 2, 5

  2. suchý plod s drevnatým oplodím: lieskové o-y plody liesky;
  búrske o-y arašidy

  3. drobný spevavý vták, zool. Troglodytes

  tvrdý o. ťažko riešiteľná vec;

 • otlačok -čku m. otlačené miesto (na povrchu tela ap.)

 • parožok -žka, parožtek -a m.

  1. zdrob. k paroh: p-y srnca

  2. parožky hovor. slimačie tykadlá, rožky

 • pliešok -ška, plieštek -a m. kúsok plechu upravený na rozlič. ciele: p-y na podrážkach, vybíjať opasok p-mi

 • poprašok -šku m. slabá vrstva niečoho sypkého; chem. prípravok vo forme prášku: snehový p.;
  p. proti škodcom

 • posmešok -šku často mn. m. výsmech; úškľabok: znášať p-y;
  pohrdlivý p. na tvári

  robiť si p-y z niekoho vysmievať sa, posmievať sa

 • pozajtrajšok -ška m. pozajtrajší deň: odložiť cestu na p.

 • prášok -šku m.

  1. G i -a veľmi jemná suchá čiastočka nejakej látky: p. múky;
  nikde ani p., p-a všade čisto

  2. hmota rozomletá na malé čiastočky: mydlový p., p. do pečiva, p. proti hmyzu;
  zomlieť niečo na p.

  3. liek v podobe drobných, jemných čiastočiek al. i v podobe tabliet: p. proti boleniu hlavy, na spanie;
  hovor. brať p-y;

 • prehrešok -šku m. priestupok, chyba: p. proti spoločenskému správaniu

 • prevažok -žku m.

  1. obch. strata pri vážení

  2. pošt. váhový rozdiel, o kt. prevyšuje zásielka predpísanú váhu

 • prístrešok -ška m. kryt nad niečím v podobe strechy, prístrešie: p. nad balkónom, p. na bicykle

 • proťajšok, proťajší, správ. náprotivok, náprotivný

 • prúžok -žka/-žku, prúžik -a m. zdrob. k 1, 2: p. filmu

 • rarášok -ška m. škriatok, zmok

 • rožok -žka, rožtek -a m.

  1. zdrob. k roh (význ. 1): slimačie r-y parožky, tykadlá

  2. výčnelok: r. periny

  3. druh pečiva v tvare (zahnutého) rohu: r. s maslom;
  vanilkové r-y drobné pečivo

  4. podlhovastý zahnutý zemiak

  expr.: vystrčiť r-y;
  narástli mu r-y, → rohy;

 • skrček, skrčok -čka mn. živ. -ovia, N a A neživ. -y m. expr. nevyvinutý, zakrpatený človek al. iný tvor, krpáň: ty s. nepodarený!

 • škrečok -čka mn. N a A -y m. chrček: chovať š-a;

 • smrčok -čka m. jarná jedlá huba, bot. Morchella

 • smriečok -čka, smriečik -a m. zdrob.

 • šok -u m.

  1. silný fyzický al. duš. otras: nervový š., utrpieť š.;
  lek. porucha krvného obehu: alergický š.;
  liečba š-om i pren. prudká zmena spoloč. al. ekon. vzťahov;

  2. liečebná metóda (pri psychózach ap.): elektrický š.;

 • štočok -čka m. typ. kovová platňa s negatívom obrazu použ. na tlač;

 • strečok -čka mn. N a A -y m. bodavá cudzopasná mucha kladúca vajíčka obyč. pod kožu niekt. cicavcov, zool. Oestrus

 • šúľok -ľka m.

  1. klas, ktorého hlav. os je zhrubnutá: kukuričný š.

  2. niečo sformované do valčeka: š. cesta, mäsa, plnky;

 • terajšok -ška m. súčasnosť (význ. 1), prítomnosť, dnešok: t. rozhoduje o budúcnosti;
  od t-a odteraz

 • tvarôžok -žka m.: → olomoucké t-y

 • úsmešok -šku m.

  1. posmech, posmešok: počúvať, znášať ú-y (zo všetkých strán)

  2. úsmev: sebavedomý ú.

 • ústrižok -žka/-žku m.

  1. odstrihnutý kúsok: ú. papiera, ú-y látky

  2. časť tlačiva určená na oddelenie, odtrhnutie (pri kontrole ap.), kupón: ú. vstupenky, šekový ú.

 • útržok -žka/-žku m.

  1. odtrhnutý kúsok: ú. papiera

  2. úryvok, zlomok: ú-y textu, rozhovoru;

 • vačok -čku m.

  1. vrecko (význ. 2): dať si ruky do v-u;
  expr. prekutať všetky v-y

  2. útvar podobný vačku: v-y pod očami;
  (hnisavý) zubný v.;
  medový v. včely

  mať prázdny v. nemať peniaze;
  načrieť, začrieť hlboko do v-u veľa platiť;
  to ide z môjho v-u to platím ja;
  expr. strčiť niekoho do v-u prevýšiť ho;

 • váľok -ľka m. valcovitý predmet na formovanie cesta ap.

  expr. ruky, nohy ako v-y tučné

 • včerajšok -ška m.

  1. včerajší deň: od v-a nič nejedol

  2. nedávna minulosť: chyby, výdobytky v-a

 • vlaňajšok -ška m. vlaňajší rok: zásoby od v-a

 • vĺčok -čka mn. -y/-ovia A -y/-ov, vĺčik -a mn. -y/-ovia A -y/-ov m.

  1. zdrob. expr. k vlk

  2. neživ. hračka (na rozkrútenie)

 • vnútrajšok -ška m. vnútro (význ. 1), op. vonkajšok: v. domu

 • vonkajšok -ška m.

  1. vonkajšia časť, plocha niečoho, vonkajší priestor, op. vnútro, vnútrajšok: v. látky líce (význ. 2)

  2. vzhľad, zovňajšok: príjemný v.;

 • vŕšok -ška, vŕštek -a m. zdrob. k 1, 2;

  vršok -ška m.

  1. zdrob. k 3

  2. vrchovec: v. borovice

 • výbežok -žku m. vybiehajúca časť niečoho: v-y pohoria, v-y kostí

 • výlučok -čku m. sekrét: v-y slinných, potných žliaz

 • výstrižok -žku m. niečo vystrihnuté (obyč. z novín): v-y z časopisov, lepiť v-y;

 • výťažok -žku m.

  1. látka získaná vylúhovaním, extrakt: rastlinný v.

  2. zisk (význ. 2), výnos: čistý v. hospodárenia

 • výtlačok -čku m. (vytlačený) exemplár knihy, časopisu ap.: kontrolovať prvé v-y

 • vývržok -žku obyč. mn. vývržky -kov m. vyvrhnuté nestrávené zvyšky potravy niekt. vtákov

 • zajtrajšok -ška m.

  1. zajtrajší deň: počkať do z-a;
  nechajte to na z.!

  2. blízka budúcnosť: (ne)báť sa z-a

 • zovňajšok -ška/-šku m. vonkajší vzhľad, vonkajšok: príjemný z., dbať o svoj z.

 • zvršok -ška/-šku m.

  1. odb. vrchná, povrchová časť niečoho: z. vyvýšeniny;
  žel. železničný z. koľajnice s podvalmi a štrkom;
  obuv. časť topánky obopínajúca chodidlo zvrchu: pripevniť z. na podošvu

  2. obyč. mn. zvršky práv., novšie hnuteľné veci;

 • zvyšok -šku m. čo (sa) zvýšilo, (z)ostatok: z. látky, materiálu, z-y jedla, z-y hradu;

Naposledy hľadané výrazy:

Krížovkársky slovník: ovã åˆ, ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã uchaã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã, pontifikát, temporã rny, aviváž, ra, retinitída, hemiparéza, �� o��, ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã uchaã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã, trasa, atakovaãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ, re�� �� �� �� �� ��, female, rýĺ nár
Ekonomický slovník: n, tr, sšš, kls, poo, zh, dpx, , hfa, mz, cji, pco, zwl, nho, jop
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV