Význam slova "��le" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 75 výsledkov (1 strana)

 • bienále neskl. s. (tal.) prehliadka umel. tvorby konaná každý 2. rok

 • dôležito, dôležite prísl.: d. vyzerať;

 • dôležitosť -i ž.: pripisovať niečomu veľkú d.

 • dôležitý príd. majúci veľký význam, váhu, dosah, významný: d-é dielo, d. návrh;
  d-é je, že ...;

 • finále neskl. s.

  1. záverečná časť (obyč. hud. skladby): zaznelo f.

  2. záverečné stretnutie (-ia) o 1. miesto (vo vylučovacej súťaži): postúpiť do f., f. majstrovstiev Slovenska v basketbale;

 • jedáleň -lne ž.

  1. miestnosť zariadená na jedenie, stolovanie: celá rodina je v j-i;
  j. internátu

  2. podnik spoločného stravovania: závodná, diétna j.

  3. nábytková súprava do jedálne (v byte): starožitná j.;

 • lečo -a L -e s. jedlo z papriky, rajčín a vajec, príp. ďalších prísad: v l-e má rád klobásu;

 • lečový príd.: l-á vôňa

 • leňoch -a m.

  1. mn. -si lenivý človek, tvor, lenivec, darebák: je to l., nechce sa mu robiť

  2. mn. N a A -y juhoamer. cicavec s pomalými pohybmi žijúci na stromoch, zool. Bradypus;

 • leňošiť nedok. oddávať sa nečinnosti al. lenivosti, darebáčiť, zaháľať: žiak l-í, nedeľné l-enie

 • leňošský príd. k l;

 • leňošstvo -a s.

 • lešenie -ia s. konštrukcia umožňujúca pracovať vo výške: drevené, rúrkové l.;

 • lešeňový príd.: l. rebrík

 • leštencový príd.

 • leštenec -nca m. miner. druh rudy, sírnik kovu: l. strieborný, olovený;

 • leštiaci príd. určený na leštenie: l. stroj, vosk, l-a pasta

 • leštič -a m. živ. kto odb. leští;

  leštič -a mn. -e m. neživ. leštiaci stroj;

 • leštička -y -čiek ž.

  1. žena, kt. odb. leští

  2. leštiaci stroj, leštič

 • leštičský príd.: l-é náradie

 • leštidlo -a -diel s. prostriedok na leštenie: l. na nábytok

 • leštiť lešť/-i! nedok. hladením, náterom, čistením ap. dodávať hladkosť a lesk: l. parkety, l. si nechty;
  l-ený mramor

 • lež spoj. priraď.

  1. po zápore vyj. zdôraznený odporovací vzťah, ale, no: nešli cestou, l. chodníkom;
  nie prísny, l. láskavý

  2. nielen(že) – l. aj, i, ani vyj. stupňovací vzťah: dom sme nielen postavili, l. aj, i zariadili

 • ležadlo -a -diel s. ľahký, obyč. skladací kus nábytku na odpočívanie; jednoduché (sklápacie) lôžko vo vlaku: plátenné l.;

 • ležadlový príd.: l. vozeň

 • ležať -í -ia nedok.

  1. (o ľuďoch, zvieratách) spočívať vo vodorovnej polohe na nejakom podklade: l. na posteli, na zemi, l. na chrbte, l. vystretý

  2. byť uložený na odpočinok, spať: l. po obede;
  už l-í, nebuď ho!

  3. pre chorobu byť pripútaný na posteľ: l. v nemocnici, l. v horúčke, na chrípku, l. na smrť chorý

  4. byť niekde položený, uložený: kniha l-í na polici, všade l-ia papiere

  5. zaujímať istú polohu, rozprestierať sa: mesto l-í na rovine, bod l-í na priamke, sneh l-í na poli

  6. byť pochovaný v hrobe: tu l-ia obete vojny

  7. byť nevyužitý, nedokončený, nespracovaný ap.: tovar l-í v skladoch;
  l. úhorom, prielohom byť neobrobený i fraz. neprinášať úžitok;
  list l-l dlho na pošte;
  jedlo mu l-í v žalúdku

  l. ako klát, ako kus dreva, ako poleno nehybne, pasívne;
  expr. l. hore bruchom, pupkom leňošiť;
  l. na smrteľnej posteli umierať;
  l. na márach, expr. hore bradou byť mŕtvy;
  l. pod zemou byť pochovaný;
  l. niekomu pri nohách koriť sa;
  l. v troskách byť zničený;
  expr. to mu l-í v žalúdku nedá mu to pokoj;
  l-í mu to na srdci záleží mu na tom;
  l-í mu to akobalvan na prsiach;

 • ležato prísl.: l. uložiť

 • ležatý príd. majúci (čiastočne) vodorovnú polohu, ležiaci: l. golier;
  l-é písmo veľmi naklonené;

 • ležérne prísl.: l. sedieť;

 • ležérnosť -i ž.

 • ležérny príd. nenútený, uvoľnený; trocha nedbanlivý: l. pohyb, l-e správanie, obliekanie;
  l. človek;

 • ležiačky prísl. ležiac, poležiačky: cvičiť, čítať l.

 • ležiak -a m.

  1. druh dobre vykvaseného piva

  2. hovor. tovar, kt. nejde na odbyt: na pulte boli samé l-y

 • opak. ležiavať -a

 • ležisko, ležovisko -a -ísk s. miesto na ležanie, odpočívanie: l. diviakov

 • ležkať, ležkať si nedok. expr. ležať (obyč. o deťoch)

 • ležmo prísl.

  1. ležiac, poležiačky: tel. podpor l.

  2. ležato: klásť niečo l.

 • na ležato → naležato;

 • náležať -í -ia nedok. kniž. patriť (význ. 1 3), prislúchať: n. k váženým občanom;
  n-í mu vďaka, odmena

 • náležite prísl.;

 • náležitosť -i ž.

  1. iba jedn. k náležitý: n. postupu

  2. potrebná, príslušná vec: zariadenie so všetkými n-mi

 • náležitý príd. taký, akýbyť, primeraný, príslušný, správny: n. postup, n. tvar slova, n-á pozornosť;

 • nenáležite prísl.: n. sa správať;

 • nenáležitosť -i ž.

 • nenáležitý príd. nesprávny, neprimeraný, nevhodný: n. výraz, postup;

 • neustále prísl.

 • nedok. odčleňovať

 • osemfinále neskl. s. šport. vylučovacia súťaž medzi 16 účastníkmi o postup do švrťfinále;

 • pajšlež. pomn. subšt. pľúca: má slabé p.

 • pastorále neskl. s. hud. inštrumentálna skladba s pastierskymi motívmi;

 • pel-mel, pêle-mêle [pel mel] (franc.)

  I. neskl. s. zmes, miešanina

  II. prísl. zmotane

 • penále neskl. s. admin. pokuta za nedodržanie zmluvy: zaplatiť p.

 • polofinále neskl. s. semifinále

 • pri príležitosti predl. s G: blahoželanie pri p. narodenín

 • nedok. pričleňovať

 • príležitosť -i ž. priaznivá, vhodná okolnosť, chvíľa, situácia: využiť p., čakať na p., premeškať p.;
  pracovná p. možnosť zamestnať sa

  p. robí zlodeja;

 • príležitostne prísl.

 • príležitostný príd. uplatňujúci sa, konaný pri istej príležitosti: p. prejav, p-á kúpa;

 • prináležať -í -ia nedok. kniž. patriť (význ. 1 – 3): dom p-í bratovi;
  osada p-í do našej obce;
  starým ľuďom p-í úcta

 • nedok. rozčleňovať

  // rozčleniť sa začať sa členiť na časti, úseky ap., rozdeliť sa: vedný odbor sa r-l na dve disciplíny;

 • nedok. rozčleňovať sa

 • semifinále neskl. s. predposledná časť vylučovacej šport. súťaže, polofinále: postúpiť, dostať sa do s.;

 • spolunáležitosť -i ž. kniž. spolupatričnosť, príbuznosť, blízkosť: pocit s-i s rodinou

 • stále prísl.: s. rovnaký;
  s. sa vyskytovať;

 • štvrťfinále neskl. s. šport. vylučovacia súťaž o postup do semifinále;

 • trienále neskl. s. (tal.) kult. podujatie opakujúce sa každý 3. rok: t. insitného umenia

 • nedok. včleňovať

  // včleniť sa: v. sa do kolektívu;

 • nedok. včleňovať sa

 • nedok. vyčleňovať

  // vyčleniť sa oddeliť sa, vydeliť sa, odčleniť sa: jednotlivci, ktorí sa (sami) v-li z kolektívu;

 • nedok. vyčleňovať sa

 • nedok. začleňovať

  // začleniť sa: z. sa medzi vyspelé štáty;
  spoločenské z-enie človeka;

 • nedok. začleňovať sa

 • záležať nedok.

  1.neos. závisieť od niečoho (význ. 1): z-í len na ňom, čo urobí;
  z-í na počasí, či pôjdeme

  2.neos. pociťovať os. potrebu, dôležitosť niečoho, niekoho; mať o niečo, niekoho hlboký záujem: z-í mu na práci, na dobrej povesti;
  z-í mu na dcére, na ničom tak nez-í

  3. iba v spoj. d(áv)ať si z. venovať mimoriadnu pozornosť, starostlivosť: dáva si z. na oblečení

  na tom nez-í, expr. na tom čerta z-í to nerozhoduje

 • záležitosť -i ž. jav vyžadujúci riešenie, vec; problém, prípad: rodinná, spoločenská z.;
  trápna z., uzavretá z.;
  tá z. s peniazmi;
  vybavovať obchodné z-i;
  hovor. je to jeho srdcová z. má k tomu vrelý vzťah

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: av, omit, , java script, ob, first, p r, pc xt, šero, ĺľit, īn, available, cm, vs, m ã
Ekonomický slovník: eerp, njj, ie, vse, vtp, , vcs, gft, esz, mtt, clz, ab, , ošč, pcz
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV