Význam slova "��kol" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 45 výsledkov (1 strana)

 • koláč -a m.

  1. pečený múčnik v rozlič. úprave: makový, jablkový k., dať k. na plech

  2. vec podobná koláču: plodový k. placenta;
  krvný k. zrazenina

  expr. (dostať) z k-a dieru (nedostať) nič;
  bez práce nie sú k-e;

 • koláčik -a m. zdrob.: medový k., k-y s tvarohom; deti si robia z hliny k-y

 • koláčový príd.: k-é cesto;

 • kolár2, kolárik -a m. -y m. tvrdý biely golier, kt. nosia kat. kňazi

  kolár1 -a m. odborník na výr. kolies a iných drevených súčastí voza (najmä v min.; i samostatný živnostník);

 • kolársky príd.: k-a dielňa;

 • kolárstvo -a s. kolársky odbor

 • koláž -e ž.

  1. technika tvorby obrazu lepením z výstrižkov, kresieb ap.; takto zhotovený obraz

  2. rozhlas. al. telev. program vytvorený kombináciou rozlič. častí prejavov, úsekov výpovedí ap.: rozhlasová k.;

 • kolážový príd.

 • kolégiovo prísl.: k. rozhodovať

 • kolégiový príd.: k-é rozhodnutie, uznesenie;
  k-á knižnica;

 • kolégium -ia D a L -iu s.

  1. zhromaždenie vybratých odborníkov, poradcov, zbor, rada: k. ministra, k. riaditeľa, vedecké k. SAV;
  cirk.: biskupské k. zbor všetkých kat. biskupov na čele s pápežom

  2. cirk. učilisko, najmä vys. škola: jezuitské k.

  3. na niekt. (záp.) univerzitách inštitúcia poskytujúca vzdelanie i ubytovanie: oxfordské k-iá;

 • kolíček -čka m. zdrob.: k-y na husliach;
  k-y na bielizeň štipce

 • kolík -a m. pozdĺžny žrďovitý predmet s rozlič. využitím: stanový k., štafetový k.;
  vyznačiť trasu k-mi, zasunúť poistný k.;

 • kolíkovať nedok. vyznačovať kolíkmi: k. trasu

 • kolíkový príd.;

 • kolínsky

  I. príd. ku Kolín nad Rýnom: k-a voda alkoholový kozmet. prípravok

  II. kolínska ž. hovor. kolínska voda: potrieť si čelo k-ou

 • kolísať -še -šu -šuc/-sajúc -šuci/-sajúci nedok.

  1. pohybovať zboka nabok al. zhora nadol, hojdať, kolembať: k. dieťa v kolíske, v kočíku, vietor k-e konármi

  2. nemať stálosť, byť menlivý: teplota, výška hladiny k-e, ceny k-u

  3. byť nerozhodný, váhať: k. medzi dvoma možnosťami;
  koncepčné k-nie

  // kolísať sa hojdať sa, knísať sa, kolembať sa: k. sa v sedle, čln sa k-e na vode;
  lavička sa k-e kýva sa;
  expr. k-e sa na krátkych nohách kolísavo kráča

 • kolísavo prísl.;

 • kolísavosť -i ž.

 • kolísavý príd.

  1. sprevádzaný kolísaním, knísavý: k-á chôdza

  2. nestály, menlivý: k-é napätie, k. výkon

  3. nerozhodný, váhavý: k-á povaha, k-é vrstvy spoločnosti;

 • kolíska -y -sok ž.

  1. lôžko pre dojča upravené na kolísanie: drevená k., uspávať dieťa v k-e

  2. kniž. miesto zrodu, pôvodu: k. Slovanov bola za Karpatmi;
  k. revolúcie

  od k-y (až) po hrob od narodenia do smrti;
  kniž. stáť pri k-e niečoho byť svedkom vzniku

 • kolízia -ie ž. (s)kríženie, nesúlad; prekrývanie, prekrytie: k. záujmov a povinností;
  časová k.;
  dopravná k. zrážka;

 • kolízny príd.: k-a situácia

 • kolóna -y -lón ž.

  1. prúd presúvajúceho sa vojska: postupujúce k-y;
  k. tankov

  2. rad (vozidiel): dlhá k. áut

  3. tech. zariadenie v podobe valca na delenie zmesi (napr. pri destilácii)

  kniž. → piata k.

 • kolónia -ie ž.

  1. krajina s polit. a hosp. závislosťou od istej mocnosti: zámorské k-ie Anglicka

  2. príslušníci istého národa osídlení v cudzom etnickom prostredí: slovenské k-ie v Báčke

  3. skupina obytných domov al. iných stavieb rovnakého typu: robotnícka k.;
  chatová k.

  4. biol. spoločenstvo živočíchov: k-ie baktérií, vodných vtákov;

 • kolónka -y -nok ž. stĺpec; rubrika: k. čísel;
  vyplniť k-u na tlačive

 • navôkol prísl. (na)okolo: n. boli samé hory

 • školáčik -a mn. -ovia m. zdrob. expr.

 • školáčka -y -čok ž.;

 • školácky príd. i prísl.: š-a chyba základná;
  š. pamflet naivný;
  š. sa vyjadrovať primitívne;

 • školák -a mn. -ci m. žiak zákl. al. stred. školy;

 • stredoškoláčka -y -čok ž.

 • stredoškolák -a mn. -ci m. žiak al. absolvent stred. školy;

 • úkol -u m. prac. úloha odmeňovaná podľa množstva vykonanej práce, akord: pracovať v ú-e;

 • úkolár -a m. zostavovateľ úkolu;

 • úkolárka -y -rok ž.

 • vôkol

  I. prísl. a) okolo (význ. 1, 2), naokolo, dookola: v. sa rozprestierajú lesy b) často ako súčasť prísl. → zôkol-v.

  II. predl. s G okolo (význ. 1): v. dediny samé vrchy

 • vysokoškoláčka -y -čok ž.

 • vysokoškolák -a mn. -ci m. študent al. absolvent vys. školy;

 • záškoláčka -y -čok ž.;

 • záškolácky príd.;

 • záškoláctvo -a s.

 • záškolák -a mn. -ci m. kto sa vyhýba škol. dochádzke: vzrastá počet z-ov;

 • zôkol-vôkol prísl. (na)okolo (význ. 1), dookola, vôkol: z. samé vrchy

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: desã ã, cs, meeting, texture, i o, handle, p p, figure, r, siebel, å, , qwertz, use, acp
Ekonomický slovník: cvf, pgh, fys, šál, mic, apinco, hvp, terã â, sb, tsf, cru, ã ã tat, cgiar, t tny rozpo et, vhy
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV