Význam slova "������ �� �� ria" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 53 výsledkov (1 strana)

 • alegória -ie ž. vyjadrenie myšlienky obrazom, inotaj;

 • ária -ie ž. hud. skladba pre sólový spev s inštrumentálnym sprievodom: operná á.

 • artéria -ie ž. anat. tepna

 • baktéria -ie ž. jednobunkový mikroorganizmus zapríčiňujúci choroby, kvasenie ap.: b. tuberkulózy;

 • batéria -ie ž.

  1. suchý galvanický článok: b. sa vybila

  2. rad, blok rovnakých predmetov: b. kotlov, fliaš;
  akumulátorová b.

  3. zostava vodovodných ventilov na regulovanie výtoku vody: vaňová b.

  4. delostrelecká jednotka: protitanková b.;

 • bižutéria -ie ž.

  1. drobné ozdoby z kovu, skla ap.

  2. predajňa týchto ozdôb

 • cigória -ie ž. kávová náhradka vyrábaná obyč. z čakanky

 • diftéria -ie ž. lek. záškrt;

 • drapéria -ie ž. zriasený (dekoratívny) záves;

 • drogéria -ie ž. predajňa chemikálií, čistiacich, zdrav. a i. prostriedkov;

 • dyzentéria -ie ž. lek. infekčná črevná choroba, úplavica;

 • ekohavária -ie ž. havária zasahujúca životné prostredie, ekologická havária

 • empíria -ie ž. skúsenosť;

 • eufória -ie ž. subjektívny pocit dobrej nálady, zdravia;

 • fantazmagória -ie ž. kniž. výplod fantázie, prízrak, vidina;

 • filagória -ie ž. (záhradná) besiedka

 • fúria -ie ž. expr. zúrivá, divoká bytosť (obyč. o žene)

  byť, priletieť ap. ako f. nazlostený (-á), rozzúrený (-á)

 • galantéria -ie ž.

  1. drobný ozdobný tovar (gombíky, stužky ap.): textilná, kožená g.

  2. obchod s takým tovarom;

 • galéria -ie ž.

  1. zbierka obrazov, sôch a i. umel. predmetov; budova, v kt. je taká zbierka, obrazáreň: Slovenská národná g.;

  2. najvyššie rady sedadiel v divadle ap.: sedieť na g-ii

  3. stĺpová chodba nad prízemím, ochodza;

 • havária -ie ž. (dopr.) nehoda: h. auta, lode, h. v továrni, zahynúť pri h-ii;

 • história -ie ž.

  1. veda o dejinách, dejepis: slovenská h., literárna h.

  2. minulosť, dejiny: h. národa, jazyka, h. Bratislavy

  3. príbeh, udalosť, historka: rodinná h.;
  známa, stará h. známe veci;
  zamotaná h. nejasná vec

  vojsť do h-ie presláviť sa

 • hystéria -ie ž.

  1. duš. choroba prejavujúca sa neprimerane zvýšenou reakciou na vonkajšie popudy (zmenou nálad ap.): záchvaty h-ie

  2. stav podobný hystérii, predráždenosť, popudlivosť: davová h.;

 • ježišmaria, ježišmária cit. vyj. strach, hrôzu, začudovanie, prekvapenie ap.: j., čo sa stalo? j., kde sme sa dostali?

 • kafiléria -ie ž. zariadenie na spaľovanie org. odpadkov, najmä uhynutého dobytka

 • kalória -ie ž. vedľajšia jednotka tepla, zn. cal (v sústave SI sa teplo meria v jouloch, pričom 1 cal = 4,1868 J): spotreba k-ií;

 • kalvária -ie ž. vŕšok so zastaveniami s umel. stvárnením výjavov z ukrižovania Krista;

 • kancelária -ie ž.

  1. miestnosť na úradovanie; úrad: prijímacia k., k. riaditeľa;
  dopravná k. miestnosť (na stanici) na organizovanie dopravy; názov úradu: K. prezidenta Slovenskej republiky

  2. inštitúcia s rozlič. spoloč. a i. poslaním: informačná, cestovná, stávková k.;

 • karoséria -ie ž. krycí obal automobilu ap. utvárajúci priestor pre osoby al. náklad: otvorená, plechová k., k. autobusu

 • kategória -ie ž.

  1. skupina ľudí, vecí, javov ap. so spoločnými vlastnosťami: vekové k-ie športovcov

  2. najvšeobecnejší zákl. pojem: k. času, priestoru;
  logické k-ie;

 • kilokalória -ie ž. fyz. staršia jednotka tepla, zn. kcal

 • kunsthistória -ie ž. hovor. dejiny umenia;

 • kúria -ie ž. sídlo (nižšej) šľachty: zemianska k.;
  Rímska k. súhrn najvyšších úradov, v kt. sa sústreďuje administratíva kat. cirkvi

 • lotéria -ie ž. ver. hra, pri kt. vyhrávajú majitelia vytiahnutých žrebov; výherný stávkový podnik: ťah l-ie

  nevyhral to v l-ii nenadobudol to ľahko;

 • malária -ie ž. horúčkovitá tropická choroba prenášaná komárom rodu Anopheles;

 • mašinéria -ie ž. pejor. zložitá, mechanicky fungujúca sústava: byrokratická, hlasovacia m.

 • matéria -ie ž.

  1. hmota (význ. 1)

  2. hmotná podstata, materiál, látka: prírodná, surová m.;
  jazyková m.

 • mizéria -ie ž. hovor. bieda, nedostatok; úbohosť: vojnová m.;
  m. života

 • parfuméria [-u-/-ü-] -ie ž. predajňa voňaviek a kozmet. prostriedkov

 • pária -iu mn. -iovia m. člen najnižšej spoloč. vrstvy v Indii;

 • pedantéria -ie ž. kniž. pedantnosť, puntičkárstvo

 • periféria -ie ž. okrajová oblasť, op. centrum, stred: p. mesta;

 • pikantéria -ie ž. pikantná udalosť, pikantnosť

 • predhistória -ie ž.

  1. obdobie vo vývine ľudstva, z kt. sa nezachovali písomné pamiatky, prehistória; odbor skúmajúci toto obdobie

  2. udalosti, kt. niečomu predchádzali: p. krádeže;

 • prehistória -ie ž. predhistória (význ. 1, 2): p. človeka;
  p. filmu;

 • préria -ie ž. trávnatá step v miernom pásme Sev. Ameriky;

 • prudéria -ie ž. kniž. prepiata hanblivosť

 • rafinéria -ie ž. závod, v kt. sa rafinuje: r. cukru, ropy

 • scenéria -ie ž. kniž. obraz (vzdialenejšej) krajiny, panoráma: romantická s., prírodné s-ie

 • séria -ie ž. súbor navzájom spätých vecí, činností ap. rovnakého druhu, postupnosť: pokusná s., s. výrobkov, známok;

 • tapiséria -ie ž. ozdobný nástenný pokrovec, často s figurálnymi motívmi;

 • teória -ie ž. zovšeobecnený, vnútorne usporiadaný súbor overených poznatkov, op. prax: vedecká t.;
  t. relativity, t. informácie;
  filoz. t. poznania, t. odrazu;
  fyz. kvantová t.;
  spájať t-iu s praxou;
  hovor. mať vlastnú t-iu názor, výklad veci;

 • tramtária, trantária -ie ž. expr. v spoj.: pochádzať odkiaľsi z t-ie zďaleka;
  bývať kdesi v t-ii na vzdialenom, odľahlom mieste;
  choď (voľakde) do t-ie! choď preč; neotravuj!

 • umenohistória -ie ž. história umenia;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: dks, reb, agea, dač, pil, kcm, dpz, žgať, srh, pks, jpn, kln, ňe, mea, vÃ¥ h
Slovník skratiek: ä vs, m96, shz, hzv, brl, rvy, ami, sdw, ekk, h33, onilait, puv, vtk, kkb, j39
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV