Význam slova "životný" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdený 1 výsledok (1 strana)

 • životný príd.

  1. týkajúci sa života: ž-é prejavy, podmienky, ž. priestor, ž-é prostredie, ž-á úroveň;
  ž. štýl;
  ž. cieľ, ž-é plány;
  práv. ž-é minimum minimálna zákonná mesačná suma na výživu a náklady na domácnosť;
  ž-á múdrosť overená životom;
  ž. druh manžel;
  ž-é poistenie na dožitie istého veku al. v prípade smrti poisteného

  2. mimoriadne dôležitý, rozhodujúci, závažný: ž. problém, ž. úspech, ž-é rozhodnutie

  3. verne zobrazujúci skutočnosť: pôsobiť ž-ým dojmom

  4. taký ako v skutočnosti, skutočný (veľkosťou): socha v ž-ej veľkosti

  5. lingv. ž-é podstatné mená a) (v sémantickom zmysle) pomenúvajúce živé bytosti b) (v gram. zmysle) označujúce muž. osobné (v jedn. i mn.) a zvieracie (iba v jedn.) bytosti vyznačujúce sa osobitnými tvaroslovnými znakmi;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV