Význam slova "šum" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 26 výsledkov (1 strana)

 • šum -u m. šumenie: š. rieky, stromov, dažďa;
  š. v sále, v rádioprijímači;
  odb. nepravidelné vlnenie vzduchu vnímateľné sluchom; neželateľný, rušivý vplyv: odb. al. publ. informačný š. skreslenie informácie;

 • suma -y súm ž.

  1. množstvo peňazí vyjadrené číselne: zaplatiť požadovanú s-u

  2. kniž. súhrn: s. vedomostí;

 • sumarizovať nedok. i dok. (u)robiť súhrn, zhŕňať, zhrnúť, sumovať: s. kvantitatívne výsledky

 • sumárne prísl.: s. hodnotiť;

 • sumárnosť -i ž.;

 • sumárny príd. súhrnný, celkový: s-e údaje, s. výsledok;

 • sumčí príd.

 • sumec -mca mn. N a A -e m. ryba s mäsitými výrastkami pri ústach, hrča, zool. Silurus;

 • súmerne prísl.: s. riešená fasáda;

 • súmernosť -i ž.: geom. os s-i

 • súmerný príd.

  1. majúci na obidvoch stranách stred. osi rovnaké a rovnako rozložené časti, symetrický: s. ornament;
  geom. s. podľa osi

  2. majúci vyvážene usporiadané časti, súladný, harmonický: s-á postava;
  s-á tvár pravidelná;

 • súmestie -ia s. dve al. viacej geograficky blízkych miest spojených úzkymi hosp., kult. a inými vzťahmi: projekt s-ia Banská Bystrica -Zvolen

 • sumička -y -čiek ž. zdrob. i expr. k 1

 • šumienka -y -nok ž. sladký šumivý prášok na prípravu limonády;

 • šumienkový príd.

 • šumieť -í -ia iba 3. os. nedok.

  1. vydávať rozlič. nejasné zvuky (pripomínajúce hlásku š): hora, víno š-í

  2. ozývať sa takýmito zvukmi: námestie š-í

 • šumivo prísl.

 • šumivý príd.

  1. šumiaci (význ. 1): š. zvuk, vodopád

  2. peniaci sa, penivý: š. prášok, š-é víno;

 • summa summarum [sumasumárum] prísl. (lat.) kniž. úhrnne, celkovo, vcelku, dovedna

 • šumne, šumno prísl.

 • šumný príd. pekný (význ. 1), driečny: š. mládenec, š-á deva;

 • šumotať -ce -cú nedok. expr. šumieť (význ. 1, 2): lipy š-ú

 • sumovať nedok. i dok. kniž. sumarizovať

 • šumový príd.: lingv. š-á spoluhláska

 • súmračný príd.

  1. k súmrak: s-é šero

  2. poet. tmavý, temný: s. deň

 • súmrak -u m. šero na rozhraní dňa a noci, stmievanie, mrkanie: večerný, zimný s.;
  na s-u po západe slnka;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV