Význam slova "štvrť" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 34 výsledkov (1 strana)

 • štvrť -e ž.

  I. obyč. neskl., mn. štvrte čísl. zlom. štvrtina: š. litra, kila, metra, roka;
  tri š-e hodiny;
  š. na šesť, zried. na šiestu 5 hod. 15 min.;
  v prvej, poslednej š-i fáze mesiaca

  II. časť mesta: továrenská, vilová š.

  kamaráti z mokrej š-e pijani;

 • štvrtáčik -a mn. -ovia m. zdrob. expr.

 • štvrtáčka -y -čok ž.;

 • štvrtácky príd.: š-a učebnica;

 • štvrták -a mn. -ci m. žiak 4. triedy, študent 4. ročníka;

 • štvrťfinále neskl. s. šport. vylučovacia súťaž o postup do semifinále;

 • štvrťfinalista -u m. účastník štvrťfinále;

 • štvrťfinalistka -y -tiek ž.

 • štvrťfinálový príd.: š. zápas, š-é preteky, š. beh

 • štvrťhodina -y -dín ž. štvrť hodiny: prebrať sa po š-e;

 • štvrťhodinka -y -niek ž. zdrob. expr.: hovor. akademická š. zvyčajne štvrťhodinové oneskorenie začiatku niečoho

 • štvrťhodinový príd.: š-á prestávka;

 • štvrtina -y -tín ž.

  I. čísl. zlom. štvrtá časť celku, štvrť, 1/4: š. dňa, š. zemegule, kruhu

  II. hud. štvrťová nota;

 • štvrtinka -y -niek ž. zdrob. expr.: š. chleba

 • štvrtinový príd.;

 • štvrtiť nedok. rozdeľovať na 4 čiastky: š. jablko

 • štvrtka -y -tiek ž. čísl. zlom. hovor. štvrť, štvrtina: š. chleba, husi, pomaranča, š. papiera

 • štvrťkilový príd. vážiaci 1/4 kg: š-é závažie, balenie

 • štvrťkmeň -a m. záhr. strom s kmeňom vysokým 100 – 120 cm

 • štvrtkový príd.

 • štvrťlitrový príd. majúci objem 1/4 litra: š. pohár, š-á fľaša;
  š-á dávka

 • štvrtohorný príd.

 • štvrtohory -hôr ž. pomn. najmladšie obdobie vo vývoji Zeme;

 • štvrtok -tka m. 4. deň v týždni: → Zelený š.;

 • štvrtoročiačka -y -čok ž.

 • štvrtoročiak -a mn. -ci m. poslucháč, študent 4. ročníka (vys.) školy;

 • štvrťový príd.: hud. š-á nota

 • štvrťročne prísl. k 1: podávať správy š.

 • štvrťročný príd.

  1. k štvrťrok: š. plán, rozpočet;
  š-á správa, konferencia

  2. trvajúci 1/4 roka: š-é liečenie

  3. 1/4 roka starý: š-é dieťa;

 • štvrťrok -a/-u m. štvrtina roka: prvý, druhý š.;

 • štvrťstoročie -ia s. štvrtina storočia;

 • štvrťstoročný príd.

 • štvrtý čísl. rad. k 4: š. ročník, š-é poschodie;
  mat. š-á odmocnina;
  gram. š. pád akuzatív;
  tech. š. rýchlostný stupeň;
  hovor. o š-ej údaj hodiny

 • štvrtýkrát, štvrtý raz neskl. čísl. rad. nás. príslov. k 4: š. opakovať niečo

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV