Význam slova "ľad" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 30 výsledkov (1 strana)

 • lad -u m. kniž. súlad, poriadok

  bez l-u (a skladu) neusporiadane

  ľad -u m.

  1. tuhé skupenstvo vody, voda v zamrznutom stave: prírodný, umelý ľ.;
  suchý ľ.;
  ľ. sa topí

  2. hovor. šport. ľadová plocha, klzisko: boj mužstiev na ľ-e

  studený ako ľ. veľmi;
  byť ako ľ. veľmi studený;
  lámať ľ-y;
  ľ., ľ-y sa láme (-u), ľ-y sa pohli napätie povolilo;
  nechať niekoho na ľ-e, byť, ostať na ľ-e v zlej situácii;
  tancovať na tenkom ľ-e;
  Matej ľ-y láme okolo Mateja sa začína jar;

 • ľaď, ľaďže cit. upozorňuje na niekoho, niečo a vyj. rozlič. pocity, aha, ľa: ľ. ho, aký múdry!

 • ladiareň -rne ž. miestnosť na ladenie hud. nástrojov: l. orchestra

 • ladič -a m. kto ladí hud. nástroje: l. klavírov;

 • ladička -y -čiek ž.

  1. k ladič

  2. pomôcka na ladenie tónov: udať l-ou tón

 • ľadík -a m. zdrob. expr.

 • ladiť nedok.

  1. nastavovať na vydávanie správnych tónov: l. si hlas, l. hudobné nástroje;

  2. nastavovať (rozhlasový, televízny) prijímač na želaný príjem, vylaďovať

  3. dodávať istý ráz, uspôsobovať: l. román humorne

  4. dávať do súladu, zlaďovať: vedieť l. farby

  5. byť v súlade, harmonizovať: farby, vzorky l-ia

 • ladne, ladno prísl.: l. kráčať;

 • ľadnička -y -čiek ž. zastaráv. chladnička

 • ľadník -a m. vika;

 • ľadníkový príd.

 • ladnosť -i ž.

 • ladný príd. harmonicky, pôvabne pôsobiaci: l. tvar, pohyb, celok;

 • ľadoborec -rca m. loď uspôsobená na prerážanie ľadovej pokrývky: atómový ľ.

 • ľadochod -u m. oddelene sa plaviace bloky ľadu

 • ladom prísl. v spoj. ležať l. ležať prielohom, úhorom: peniaze ležia l.;
  pôda, zem leží l. leží úhorom, prielohom

 • ládovať nedok. subšt. nakladať: l. tovar do vagónov;

 • ľadovatieť -ie -ejú nedok. meniť sa na ľad: sneh l-ie

 • ľadovcový príd.

 • ľadovec -vca m.

  1. súvislá masa ľadu v moriach al. vo veľhorách: alpské ľ-e

  2. kúsky ľadu padajúce ako zrážky, krúpy: ľ. padá, ľ. zničil úrodu

  publ. to je iba špička ľ-a to je iba viditeľná časť problému, kt. je v skutočnosti oveľa väčší;

 • ľadovica -e -víc ž. poľadovica: na cestách sa tvorí ľ.

 • ľadovka -y -viek obyč. mn. ž. tvrdé cukríky s priehľadným povrchom

 • ľadovňa -e ž. pôv. sklad ľadu;

  zima ako v ľ-i veľmi

 • ľadovo prísl.: ľ. studený vietor;
  ľ. odmietnuť ponuku;

 • ľadový príd.

  1. súvisiaci s ľadom: ľ-á plocha klzisko;
  ľ. hokej;
  ľ-é kryhy;
  ľ-é kvety za mrazu na oknách;
  ľ. medveď;
  geol. ľ-á doba v štvrtohorách;
  v geogr. názvoch Ľ-é more;
  Dobšinská ľ-á jaskyňa

  2. studený ako ľad: ľ-é ruky;

  (traja) ľ-í muži, svätí obyč. chladné dni okolo 12. – 14. mája;

 • ľadvina -y -vín ž.

  1. oblička

  2. hovor. podlhovastá taštička na peniaze, doklady ap. nosená na páse;

 • ľadvinka -y -niek ž.

  1. zdrob.

  2. hovor. ľadvina (význ. 2)

 • ľadvinový príd.;

 • lady [lejd-] neskl. ž. (angl.) šľachtický titul ženy (v Anglicku);

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV